Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Dokumentace bezpečnosti práce (BOZP)

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 21. 8. 2017
Kategorie příspěvku: ,
3.7
(3)

Když se řekne bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), nejednomu se vybaví pojem dokumentace bezpečnosti práce. Přestože BOZP je primárně o praktických reálných procesech, které mají za cíl předcházet ohrožení životů a zdraví osob, jejich dokumentování je dnes jejich nezbytnou součástí.

Dokumentace BOZP slouží jak ke stanovení jednotlivých opatření a tím i jejich možné následné prezentaci zainteresovaným osobám, tak i k prokázání plnění těchto opatření. Tento článek se bude zabývat nejvýznamnějšími dokumenty BOZP, jejichž vypracování je vyžadováno právními předpisy.

Vypracuji dokumentaci bezpečnosti práce na míru podmínkám Vašeho podnikání a zejména, přizpůsobenou rizikům plynoucím z Vašich činností.


Obsah článku


Dokumentace rizik

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. Tak mu to ukládá Zákoník práce. Přesná podoba této dokumentace není předpisy stanovena a záleží tak na samotném zaměstnavateli, jak k ní přistoupí.

Dokumentace rizik by však vždy měla obsahovat alespoň:

 • stanovení požadavků na způsob vyhledávání a vyhodnocování rizik (metodiku);
 • přehled identifikovaných nebezpečí a hodnocených rizik a to včetně jejich hodnocení (často nazývaný jako registr rizik);
 • přehled navržených opatření k omezení nebo eliminaci rizik;
 • doklady o přijetí jednotlivých opatření;
 • doklady o seznámení zaměstnanců s riziky;
 • doklady o seznámení zaměstnanců s přijatými opatřeními.

Dokumentace rizik je základním podkladem pro správné natavení systému řízení BOZP ve firmě. Bohužel je často v praxi velmi podceňovaná a nebo, zpracovaná jen formálně. Zcela běžné je, že dokumentace rizik je vypracována pomocí nějakého software. Takový software je vlastně jen databází obecných rizik a zpracovatel z této databáze jen vybere ta rizika, která by mohla být alespoň trochu relevantní.

Využijte vzorovou dokumentaci rizik SAW


Dokumentace kategorizace prací

S riziky souvisí i tzv. kategorizace prací. Tedy rozčlenění prací do kategorií, dle míry rizik. I o tomto procesu je nutno vést dokumentaci. Tu navíc schvaluje krajská hygienická stanice. Dalšími dokumenty je zase nutno prokazovat plnění úkolů, které z kategorizace prací plynou.

Zejména je nutno mít vypracovaný návrh na zařazení prací do kategorií 3 a 4 nebo oznámení o zařazení prací do kategorií 1 a 2. V případě, že jsou Vaše práce pracemi rizikovými, musíte vést jejich evidenci.

Využijte vzorovou dokumentaci ke kategorizaci prací SAW


Dokumentace k pracovnělékařským službám

Lékařské prohlídky jsou základem BOZP. Ověření zdravotní způsobilosti zaměstnance k jeho práci, to je jedním ze základních a prvních kroků, které by měl zaměstnavatel pro prevenci učinit. A dokumentace bezpečnosti práce je neodmyslitelnou součástí lékařských prohlídek.

Zejména podstatná je žádost o pracovnělékařskou prohlídku, se kterou je nutno zaměstnance odesílat k lékaři. Na základě ní poskytovatel pracovnělékařkých služeb vypracuje lékařský posudek. Také je vhodné mít vypracovaný lhůtník lékařských prohlídek.

Využijte vzorovou dokumentaci k lékařským prohlídkám SAW


Dokumentace k osobním ochranným pracovním prostředkům

Hodnocení pracovních rizik je nutno provést i s ohledem na výběr a používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Zejména je nutno vypracovat tabulky hodnocení rizik nebo toto hodnocení doložit jinak, vždy však prokazatelně. Dále je nutno vést seznam poskytovaných OOPP.

Pro případné dokazování splnění povinností, po vzniklém pracovním úraze, hraje důležitou roli doklad o poskytnutí OOPP zaměstnanci.

Velmi důležité, ale často podceňované, je také stanovení podmínek pro používání OOPP. K čemu je, když zaměstnanci poskytnete např. pracovní rukavice, ale neřeknete mu (v případě úrazu neprokážete), kdy je má používat?

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou často těmi posledními preventivními bloky, které chrání zaměstnance před úrazem. Proto by i dokumentace bezpečnosti práce, vedená v souvislosti s touto problematikou, měla být precizní a úplná. Vhodné je mít vypracovaný komplexní firemní dokument (často nazývaný např. jako směrnice BOZP), kde bude vše podstatné k OOPP řešeno a závazně stanoveno.

V neposlední řadě je nutno zajistit, aby zaměstnanci poskytnuté OOPP používaly a toto používání v praxi i kontrolovat. K tomu mohou sloužit doklady o kontrolách používání OOPP.

Využijte vzorovou dokumentaci k poskytování OOPP od SAW


Dokumentace ke školení bezpečnosti práce

Školením bezpečnosti práce seznamujete zaměstnance s jejich právy a povinnostmi, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů BOZP, včetně Vaší vlastní dokumentace bezpečnosti práce a s riziky, která se týkají výkonu jejich práce.

Dokumentace školení bezpečnosti práce hraje zcela klíčovou roli v případě pracovních úrazů, kdy pomocí ní musíte prokázat, že jste zaměstnance seznámili se vším podstatným, co při pracovním úraze hrálo nebo mohlo hrát nějakou roli.

Dokumentaci školení bezpečnosti práce by měl vždy tvořit stanovený obsah školení, často označován jako osnova školení, dále záznam školení, nazývaný též prezenční listina školení a doklady k ověření znalostí - např. zkušební test a záznam testu. Mezi další vhodné dokumenty může patřit doklad o seznámení zaměstnanců s pracovištěm, záznam o zácviku zaměstnance na pracovišti nebo doklad o seznámení zaměstnance s ostatními dokumenty BOZP, jako jsou např. návody k obsluze obsluhovaných strojů a zařízení.

Využijte vzorovou dokumentaci školení bezpečnosti práce SAW


Dokumentace ke kontrolám BOZP

Důvěřuj, ale prověřuj. A v bezpečnosti práce to platí dvojnásob! Kontrolní činnost je zkrátka podstatnou částí celé prevence rizik. Kontroly by se měly zaměřovat jak na organizační opatření, tak i na opatření technická a samozřejmě na technický stav výrobních prostředků a pracovišť. Provádění kontrol je rovněž povinností, plynoucí z právních předpisů.

Mezi nejdůležitější kontroly BOZP patří zejména:

 • roční prověrka BOZP
 • preventivní průběžné kontroly BOZP
 • kontroly používání OOPP
 • kontroly žebříků a regálů
 • kontroly zaměstnanců na přítomnost alkoholu
 • kontroly strojů a zařízení
 • preventivní požární prohlídky

Dokumentace bezpečnosti práce vedená ke kontrolám, by vždy měla jasně prokazovat, co bylo překontrolováno a s jakým výsledkem.

Provádění kontrol mohou značně ulehčit předpřipravené vzorové protokoly, vypracované formou checklistů.

Využijte vzorovou kontrolní dokumentaci SAW


Dokumentace bezpečnosti práce k pracovním úrazům

I pokud se snažíte sebevíc a bezpečnosti práce dáváte vše, pracovnímu úrazu nezabráníte. Pracovní úrazy mohou být často jen shodou náhod a nešťastných událostí, kterým se zkrátka zabránit ani nedá.

Pro případ vzniku pracovního úrazu je důležité být připraveni a to včetně dokumentace bezpečnosti práce. Pro pracovní úrazy jsou důležité zejména následující dokumenty:

 • kniha úrazů
 • záznam o úrazu
 • záznam o úrazu - hlášení změn
 • záznam z jednání odškodňovací komise

S postupem při řešení pracovních úrazů Vám pomůže online průvodce pracovními úrazy SAW.

Využijte vzory dokumentace bezpečnosti práce k pracovním úrazům SAW

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 3.7 / 5. Počet hodnocení: 3

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart