Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Poučení žáků o bezpečnosti - vzory osnov

Škola musí zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Díky balíčku vzorových osnov poučení žáků o BOZ a PO a prezenční listině tohoto poučení, to pro Vás bude hračka a stihnete to ještě začátkem školního roku!

1249  s DPH / 1032  bez DPH

Kdo musí poučení žáků o bezpečnosti provádět?

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně, musí provádět každý ředitel školy. Povinnost se vztahuje jak na základní školy, tak i na střední školy a odborná učiliště. Povinnost plyne zejména ze školského zákona a metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

I kdyby však školský zákon a metodický pokyn neexistovaly, každý ředitel školy se musí chovat odpovědně a dle odst. (5), § 101, Zákoníku práce, zajišťovat bezpečnost nejen pro zaměstnance, ale i pro všechny ostatní osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích - a to jsou rozhodně i žáci!

 

Co je obsahem balíčku poučení žáků o bezpečnosti?

Balíček vzorových dokumentů pro poučení žáků o bezpečnosti obsahuje následující osnovy:

 • Osnova poučení žáků o BOZ a PO: Obecné poučení
 • Osnova poučení žáků o BOZ a PO: Bruslařský výcvik
 • Osnova poučení žáků o BOZ a PO: Plavecký výcvik
 • Osnova poučení žáků o BOZ a PO: Lyžařský výcvik
 • Osnova poučení žáků o BOZ a PO: Školní exkurze / výlety
 • Osnova poučení žáků o BOZ a PO: Sportovní akce
 • Osnova poučení žáků o BOZ a PO: Kulturní akce
 • Osnova poučení žáků o BOZ a PO: Zahraniční výjezdy
 • Osnova poučení žáků o BOZ a PO: Cyklistický kurz / výlet
 • Osnova poučení žáků o BOZ a PO: Vodácký kurz
 • Osnova poučení žáků o BOZ a PO: Prázdniny
 • Osnova odborného poučení žáků o BOZ a PO: Tělesná výchova
 • Osnova odborného poučení žáků o BOZ a PO: Školní dílny (manuální práce)
 • Osnova odborného poučení žáků o BOZ a PO: Učebna fyziky / chemie
 • Osnova odborného poučení žáků o BOZ a PO: Učebna informatiky
 • Osnova odborného poučení žáků o BOZ a PO: Praxe gastronomických oborů
 • Osnova odborného poučení žáků o BOZ a PO: Praxe zdravotnických oborů

 

Obsahuje balíček i něco navíc?

Ano, součástí balíčku je kromě samotných osnov poučení o bezpečnosti, i prezenční listina poučení. Ta slouží k prokazatelnému záznamu o provedeném poučení. Tento dokument je velmi podceňovaný, přesto kriticky důležitý. Většina běžně a často i zdarma dostupných záznamů poučení je jen pouhou tabulkou, do které se žáci podepíší. Přestože se Vám toto může zdát dostatečné, věřte, že soudy na problematiku mohou mít zcela jiný pohled. Podstatné je, aby záznam byl průkazný právě i pro případný soud! S naší vzorovou prezenční listinou se toho bát nemusíte.

 • Prezenční listina poučení žáků o BOZ a PO

 

Kdo může poučení žáků provádět?

Poučení může provádět ten, kdo je k tomu pověřen ředitelem školy. Poučení zpravidla provádějí přímo třídní učitelé žáků.

 

Jak často se poučení žáků provádí?

Poučení žáků se provádí zpravidla na začátku každého školního roku a samozřejmě před každou akcí, které se poučení týká.

 

Jaká poučení je nutno provádět?

Zejména je nutno provést obecně závazné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně. Toto se provede na začátku každého školního roku a to pro všechny žáky školy. Obecné poučení zpravidla provádí přímo třídní učitel.

Dále je nutno provádět specifická poučení o BOZ a PO, která se týkají přímo konkrétních akcí a činností pořádaných školou. Tato poučení žáků o bezpečnosti se provádějí vždy před touto akcí. Provádět je může učitel, který na akci nad žáky provádí dohled.

Poslední skupinou jsou poučení tzv. odborná, která se vztahují ke konkrétním rizikovým činnostem, pořádaným školou. Jde zejména o poučení žáků o bezpečnosti pro konkrétní specifické učební prostory, jako je tělocvična, učebna fyziky, chemie informatiky apod. Poučení zpravidla provádí vyučující v dané učebně.

 

 

Další informace

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, , ,

Stran

Typ Produktu

, ,

Upravitelnost

Mohlo by vás zajímat...

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart