Pracovní úrazy - příčiny, okolnosti a zavinění

Rozhodl jsem se publikovat informace o pracovních úrazech,které v rámci své praxe šetřím. Doufám, že Vám informace pomohou k ještě větší prevenci na vašich pracovištích.

Online průvodce pracovními úrazyChci pomoci s úrazem

Pracovní úraz: Pád ze žebříku a mnohočetné zlomeniny

Popis úrazového děje Zaměstnanec, stavební dělník, prováděl obhlídku kvality menší stavby. Po trojdílném žebříku (ve složeném stavu) se stabilizátorem vylezl na střechu stavěného objektu, aby zde provedl kontrolu kvality a stavu betonáže. Na střeše byl sám. Než ale...

Pracovní úraz: Propíchnutí nohy roxorem

Popis úrazového děje Zaměstnanec prováděl opravu betonové jímky. Jímka byla rozměrů přibližně 8 metrů délky, 5 metrů šířky a 2 metry hloubky. Zaměstnanec prováděl částečné odbourání betonového dna. Při těchto pracích došlo k situaci, kdy z částečně zbouraného...

Pracovní úraz: Uříznutá část prstu ruky

Popis úrazového děje Zaměstnanec prováděl krácení role mirelonu na požadované rozměry (archy). Krácení prováděl pomocí ruční řezací stolice Feifer se dvěma řezacími noži. Při řezání ponechal prst v řezné dráze nože, čímž si na něm způsobil vážnou řeznou ránu. Zjištěné...