Kurz BOZP pro vedoucí zaměstnance

Služby bezpečnosti mají za cíl chránit životy a současně šetřit Váš čas i peníze. Proto s kolegy poskytuji vše, co pro bezpečnost práce a požární ochranu potřebujete!


Outsourcing BOZP

Outsourcing bezpečnosti

Mezi služby bezpečnosti patří i outsourcing = ideální řešení pro všechny ty, kteří chtějí maximum povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a dalších souvisejících oblastní, jako jsou např. hygiena práce, revize technických zařízení a zajištění první pomoci, delegovat a mít tak více prostoru soustředit se na samotné priority své hlavní činnosti.

Služby bezpečnosti práce SAW

Služby bezpečnosti práce (BOZP)

Máte zájem o školení bezpečnosti práce, zpracování dokumentace či provedení např. roční prověrky BOZP? Nebo u Vás došlo k pracovnímu úrazu a potřebujete pomoci s jeho šetřením?

Nejen s tím Vám mohu pomoci!

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nabízím nadstandardní rozsah služeb. Nejen výkon odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a vše co k tomu patří, ale i další činnosti. Záběr je od ryzí bezpečnosti, až po ergonomii práce, hygienu práce a pracovnělékařské služby.
Služby bezpečnosti tak dostávají zcela jiný, komplexní rozměr!

Služby požární ochrany SAW

Služby požární ochrany

Nabízím Vám výkon odborně způsobilé osoby – technika požární ochrany, kdy pro Vás splním všechny požadavky stanovené zákonem.

Zejména začlením Vaše činnosti do kategorií požárního nebezpečí, vypracuji dokumentaci požární ochrany, provedu školení a odbornou přípravu požární ochrany, provedu kontroly na úseku požární ochrany, včetně preventivních požárních prohlídek a pomohu Vám i s organizací cvičného požárního poplachu.

Kurzy první pomoci SAW

Kurzy a školení první pomoci

Přestože se zaměřujeme na kurzy první pomoci pro firmy, kde díky zkušenostem z šetření pracovních úrazů, můžeme poskytnout skutečně relevantní informace, poskytujeme kurzy první pomoci i pro jednotlivce či skupiny fyzických osob.

Všechny kurzy kladou důraz na praktický výcvik jednotlivých technik první pomoci, teorie je přednášena pouze v omezené a nezbytně nutné míře.

Kromě zkušenostní z reálných pracovních úrazů, jsou do kurzů rovněž aplikovány zásady a zkušenosti ze záchranářské praxe, díky čemuž jsou kurzy skutečně unikátní a pro absolventy velmi přínosné.

Revize technických zařízení SAW

Revize zařízení

Všechny provozované stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, podléhají pravidelným kontrolám nebo revizím.

My Vám nabízíme kvalitní provedení revizí a kontrol:

  • elektrických zařízení (instalace, stroje, ruční nářadí, spotřebiče, prodlužovací kabely a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)
  • plynových zařízení (plynovody, plynové spotřebiče, kotle, kotelny)
  • tlakové zařízení (tlakové nádoby stabilní)
  • zdvihací zařízení (jeřáby, zdvihací plošiny a jiná zdvihadla)
Služby firemní ekologie

Firemní ekologie

Nabízíme Vám komplexní služby firemní ekologa a to ve všech relevantních oblastech.

Provádíme služby v oblastech odpadového a obalového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany vod a chemických látek.

Navíc Vám pomůžeme se základním hodnocením rizika ekologické újmy, ale spolehnout se na nás můžete i v případech nejhorších – v případech ekologických havárií.

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart