Služby SAW

Služby bezpečnosti mají za cíl chránit životy a současně šetřit Váš čas i peníze. Proto poskytujeme vše, co pro bezpečnost potřebujete!
Chci vědět, co to je SAW

Outsourcing bezpečnosti

Mezi služby bezpečnosti patří i outsourcing = ideální řešení pro všechny ty, kteří chtějí maximum povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a dalších souvisejících oblastní, jako jsou např. hygiena práce, revize technických zařízení a zajištění první pomoci, delegovat a mít tak více prostoru soustředit se na samotné priority své hlavní činnosti.

Služby bezpečnosti práce (BOZP)

Máte zájem o školení bezpečnosti práce, zpracování dokumentace či provedení např. roční prověrky BOZP? Nebo u Vás došlo k pracovnímu úrazu a potřebujete pomoci s jeho šetřením?

Nejen s tím Vám pomůžeme!

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nabízíme nadstandardní rozsah služeb. Nejen výkon odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a vše co k tomu patří, ale i další činnosti. Náš záběr je od ryzí bezpečnosti, až po ergonomii práce, hygienu práce a pracovnělékařské služby.
Služby bezpečnosti tak dostávají zcela jiný, komplexní rozměr!

Služby požární ochrany (PO)

Nabízíme Vám výkon odborně způsobilé osoby – technika požární ochrany, kdy pro Vás splníme všechny požadavky stanovené zákonem.

Zejména začleníme Vaše činnosti do kategorií požárního nebezpečí, vypracujeme dokumentaci požární ochrany, provedeme školení a odbornou přípravu požární ochrany, provedeme kontroly na úseku požární ochrany, včetně preventivních požárních prohlídek a pomůžeme Vám i s organizací cvičného požárního poplachu.

Kurzy a školení první pomoci

Přestože se zaměřujeme na kurzy první pomoci pro firmy, kde díky zkušenostem z šetření pracovních úrazů, můžeme poskytnout skutečně relevantní informace, poskytujeme kurzy první pomoci i pro jednotlivce či skupiny fyzických osob.

Všechny kurzy kladou důraz na praktický výcvik jednotlivých technik první pomoci, teorie je přednášena pouze v omezené a nezbytně nutné míře.

Kromě zkušenostní z reálných pracovních úrazů, jsou do kurzů rovněž aplikovány zásady a zkušenosti ze záchranářské praxe, díky čemuž jsou kurzy skutečně unikátní a pro absolventy velmi přínosné.

Revize zařízení

Všechny provozované stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, podléhají pravidelným kontrolám nebo revizím.

My Vám nabízíme kvalitní provedení revizí a kontrol:

  • elektrických zařízení (instalace, stroje, ruční nářadí, spotřebiče, prodlužovací kabely a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)
  • plynových zařízení (plynovody, plynové spotřebiče, kotle, kotelny)
  • tlakové zařízení (tlakové nádoby stabilní)
  • zdvihací zařízení (jeřáby, zdvihací plošiny a jiná zdvihadla)

Firemní ekologie

Nabízíme Vám komplexní služby firemní ekologa a to ve všech relevantních oblastech.

Provádíme služby v oblastech odpadového a obalového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany vod a chemických látek.

Navíc Vám pomůžeme se základním hodnocením rizika ekologické újmy, ale spolehnout se na nás můžete i v případech nejhorších – v případech ekologických havárií.

Řešte bezpečnost již dnes! Protože už zítra, může být pozdě!

Kontaktujte mě