Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Služby SAW 
požární ochrany

Chytře, moderně, efektivně - pro "malé" živnostníky i velké korporace. 
Dejte mně důvěru a já se postarám o požární ochranu na vašich pracovištích.
Dělám věci tak, aby dávaly smysl!

Jsem Ing. Vít Hofman
a zajistím, ať vaše podnikání nevyhoří!

Kontaktujte mě!

Co Vám v požární ochraně (PO) nabízím?

Pojďme si služby požární ochrany, společně, krok za krokem, projít…
1. Jako první si posvítíme na Vaše činnosti...

Začlenění provozovaných činností

Veškeré služby požární ochrany se odvíjejí od začlenění činností. Proto k tomuto procesu přistupuji maximálně profesionálně.

 • Začlením Vaše činnosti do kategorií požárního nebezpečí
 • O začlenění činnosti vypracuji potřebnou dokumentaci
 • Seznámím Vás se začleněním a důsledky z něj plynoucími
 • Začlenění budu průběžně aktualizovat

Časté nedostatky v začlenění

 • Začlenění není správné
  Nejsou začleněny činnosti, ale pracoviště
 • Začlenění ignoruje některé činnosti
 • O začlenění není vypracována dokumentace
 • Dokumentace není vypracována dle požadavků vyhlášky
2. Jak se chovat, aby nedošlo k požáru? Je to jednoduché, anebo ne?

Určení podmínek požární bezpečnosti

 • Určím podmínky požární bezpečnosti
 • Při určení zohledním vše, co je třeba
 • Podmínky zapracuji do příslušné dokumentace PO
 • Určení podmínek s Vámi proberu a seznámím Vás s opatřeními

Časté chyby při určování podmínek PO

 • Při určení nebyly zohledněny všechny aspekty činností
 • Podmínky nejsou určeny pro všechny činnosti
 • Určené podmínky nejsou zadokumentovány
 • Určení není prokazatelné
 • Zaměstnanci s podmínkami nejsou seznámeni
3. Přišel čas veškeré podmínky zadokumentovat a dát na vědomí!

Zpracování dokumentace požární ochrany

 • Vypracuji veškerou zákonem vyžadovanou dokumentaci PO
 • Seznámím Vás s významem jednotlivých dokumentů
 • Proškolím zaměstnance o povinnostech plynoucích z dokumentace
 • Dokumentaci budu průběžně aktualizovat

Časté chyby v dokumentaci PO

 • Nejsou vypracovány všechny dokumenty
 • Dokumentace není vypracována dle zásad stanovených vyhláškou
 • Dokumentace není aktuální
 • Dokumentace není vyvěšena na pracovištích
 • Dokumentace není předána na HZS ČR
 • Dokumentace je příliš komplikovaná nebo obecná
4. Systém je nastaven. Teď jen zajistit, aby jej všichni znali a respektovali

Školení požární ochrany

 • Navrhnu efektivní systém školení požární ochrany
 • Vypracuji dokumentaci školení požární ochrany
 • Provedu školení o požární ochraně
 • Provedu odbornou přípravu požární ochrany

Jak se chybuje při provádění školení PO

 • Školení je prováděno formou e-learningu!
 • Obsah školení neobsahuje všechny relevantní předpisy a skutečnosti
 • Školení je prováděno jen formálně
 • Školení je příliš obecné a ignoruje konkrétní rizika
 • Dokumentace školení nerespektuje požadavky vyhlášky
5. Je skutečně vše v pořádku? Uvidíme! A na závady si posvítíme!

Preventivní požární prohlídky

 • Provedu preventivní požární prohlídku (mám patřičné osvědčení)
 • O prohlídce pořídím záznam, dle požadavků vyhlášky
 • Seznámím Vás s výsledky prohlídky a návrhem opatření
 • Budu hlídat termín příští prohlídky

Na co si dát pozor při požárních prohlídkách?

 • Formální provádění preventivních prohlídek
 • Nedodržování stanovených termínů prohlídek
 • Formální zápisy prohlídek: “Byla provedena požární prohlídka. Bez závad…”
 • Neodstranění zjištěných závad.
 • Provádění prohlídek osobou bez způsobilosti.
6. Kontrola pracovišť nestačí. Nyní si posvítíme na dokumentaci PO!

Kontrola dokumentace požární ochrany

 • Provedu kontrolu dokumentace požární ochrany
 • O kontrole pořídím podrobný záznam
 • Seznámím Vás s výsledky kontroly a návrhem opatření
 • Budu hlídat termín příští kontroly

Na co si dát při kontrole dokumentace PO pozor?

 • Formální provádění kontroly
 • V záznamu není uvedeno, které dokumenty byly kontrolovány
 • Kontrola není prováděna nebo o ní není veden záznam
 • Nejsou dodržovány lhůty pro kontrolu
7. Nastal čas na trochu cvičení. "HOŘÍ!" "HOŘÍ!" "HOŘÍ!" Evakuujte se!

Cvičný požární poplach

 • Pomohu Vám s organizací cvičného požárního poplachu tak, aby měl smysl
 • Budu dohlížet nad průběhem cvičení
 • Vypracuji záznam o provedeném cvičení
 • Navrhnu opatření vedoucí ke zlepšení evakuace
 • Budu sledovat termín pro příští cvičný poplach

Jaké se při cvičném poplachu dělají chyby?

 • Cvičný požární poplach není vůbec organizován
 • Cvičný poplach je vyhlášen, ale není organizován.
 • Výsledky nejsou přínosné!
 • Cvičení je jen formální
 • Cvičení není ohlášeno na HZS ČR
8. Hoří! A jde se hasit! Ale bude opravdu čím?

Kontrola požárních zařízení a prostředků

Ano, naše služby požární ochrany obsahují i tuto důležitou, kontrolní činnost.

 • Vypracuji kontrolní řád (harmonogram) kontrol požárních prostředků
 • Zajistíme provedení kontrol provozuschopnosti
  • požárně bezpečnostních zařízení
  • věcných prostředků požární ochrany
 • Budeme sledovat termíny kontrol

Na co si dát u kontrol pozor

 • Kontrolu neprovádí OZO PO / TPO
 • Doklad o kontrole nenaplňuje požadavky vyhlášky
 • Nejsou kontrolována všechna požární zařízení
 • Nejsou odstraněny zjištěné nedostatky
 • Kontroly jsou prováděny jen formálně
 • Nejsou dodržovány termíny
9. Vše funguje, ale problémy přicházejí i za pochodu

Poradní a konzultační činnost

Často to, co byste hledali několik hodin, Vám řeknu hned z “patra”.

I proto Vám Vaše problémy týkající se požární ochrany, pomáhám řešit několika způsoby:

 • Osobní konzultace
 • Telefonická konzultace (včetně Skype)
 • Konzultace emailem
 • Vypracování závazných zpráv, podkladů a stanovisek

Na co si dát u odpovědí pozor?

 • Odpověď nepodložená fakty (ideálně vždy s odkazem na právní předpis)
 • Nejasná odpověď
 • Vyhýbavá odpověď
 • Komplikovaná odpověď
 • Žádná odpověď
10. Co když dojde na nejhorší? Vyhoříme!

Pomoc při řešení požáru

Je to nepříjemné, ale požárům zabránit nelze. Proto mezi naše služby požární ochrany patří i pomoc při řešení požárů.

 • Pomohu Vám s řešením požáru (příčiny, okolnosti)
 • Pomohu Vám při jednání s hasiči
 • Pomohu Vám při jednání s pojišťovnami
 • O požáru vypracuji podrobnou zprávu
 • Navrhnu opatření, proti opakování požáru
 • Pomohu s realizací opatření

Jak se dostat do problémů?

 • Nespolupracovat s hasiči
 • Tajit skutečnosti před hasiči a pojišťovnami
 • Falšovat doklady
 • Nepřijmout opatření proti opakování požáru
11. Stali jsme se terčem! Terčem kontroly hasičů. A co teď?

Příprava firmy na kontrolu hasičů

Nikdy není nic na 100%. Ale není závada jako závada. Poznám, kdy jde o “průser!” Vím, po čem hasiči jdou a na co si dát pozor!

Dejte mně vědět neprodleně po té, co se u Vás státní požární dozor (hasiči) nahlásí a já udělám maximum pro to, aby vše dobře dopadlo. Zejména potom:

 • Provedu rychlý komplexní audit požární ochrany
 • Určím nedostatky a tyto kategorizuji dle vážnosti
 • Začneme pracovat na odstranění vážných nedostatků
 • Do příchodu hasičů uděláme maximum!

Čemu se raději vyhnout?

 • Nepustit hasiče do provozovny
 • Lhát hasičům a uvádět je v omyl
 • Polovinu pracoviště dát po dobu kontroly mimo provoz
 • Zbytečně se hádat s hasiči
 • Říkat hasičům, jak je požární ochrana otravná a zbytečná
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart