SAW

Co to je? Kdo to je?

SAW, z anglického Safety at Work (bezpečnost při práci), je obchodní značkou Ing. Víta Hofmana, podnikající fyzické osoby.

Původně byla tato zkratka použita jakož to název softwaru a systému, pro hodnocení rizik a další agendu BOZP, vyvíjeného právě Ing. Vítem Hofmanem. Nyní je použita i pro označení poskytovaných služeb. Pozn.: slovo “SAW” v překladu z angličtiny znamená “pila”, popř. též sloveso “řezat” – proto i ono motto: “Ře(ž)te bezpečnost již dnes!”

SAW již dlouho nereprezentuje jen práci jednotlivce, ale práci týmu osob.

Díky unikátní spolupráci a přátelství řady odborníků na jednotlivé dílčí oblasti bezpečnosti, nyní dokážeme poskytnout tzv. “full service.”

Tým SAW dnes působí zejména v těchto oblastech bezpečnosti:

Prevence rizik

 • výkon osoby odborně způsobilé k zajišťování úkol prevence rizik v oblasti BOZP
 • koordinace BOZP na staveništi (výkon odborně způsobilé osoby – koordinátora BOZP na staveništi)
 • odborná školení BOZP (provádí odborní školitelé s praxí a příslušnými osvědčeními)

Požární ochrana

 • výkon odborně způsobilé osoby v požární ochraně
 • provoz věcných prostředků požární ochrany (výkon autorizovaného technika)

První pomoc

 • výkon instruktorky první pomoci

Revize technických zařízení

 • výkon revizního technika elektrických zařízení
 • výkon revizního technika tlakových zařízení
 • výkon revizního technika zdvihacích zařízení
 • výkon revizního technika plynových zařízení

Firemní ekologie

 • výkon firemního ekologa

A kde se s našimi službami můžete setkat?

Uherské Hradiště je naším srdcem. Ale i přestože je Zlínský kraj naší domovinou, působíme po celém Česku. Máme klienty (reference SAW) ze všech koutů republiky. A pokud to s bezpečností myslíte skutečně vážně, nedělá nám problém za Vámi přijet!

Kdo je Ing. Vít Hofman?

Ing. Vít Hofman maturoval na Střední průmyslové škole v Uherském Brodě, v oboru strojírenství, kdy během školní praxe již značně okusil problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jeho další studijní cesta směřovala do Ostravy, na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, kde na Fakultě bezpečnostního inženýrství nejdříve absolvoval bakalářský studijní obor technická bezpečnost osob a majetku, následně potom inženýrský studijní obor bezpečnostní inženýrství, v rámci nějž se zaměřoval právě na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Během šestého ročníku studia, začátkem roku 2011, nastoupil na odbornou praxi, v rámci níž pracoval jako poradce v oblastech BOZP, PO.

Začátkem téhož roku získal osvědčení technika požární ochrany, koncem roku potom osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP a to neprodleně po absolvování akreditovaného kurzu pořádaného Rožnovským vzdělávacím servisem.

Od té doby soustavně pracuje jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP a technik požární ochrany a v září roku 2013, získává živnostenské oprávnění na poskytování těchto služeb.

Do dnešního dne Ing. Vít Hofman spolupracuje s řadou významných regionálních i národních odborníků na dílčí oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a společně s nimi pomáhá malým živnostníkům i velkým firmám různých oborů zaměření, při naplňování požadavků právních předpisů BOZP a PO.

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram