Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Přehled lhůt revizí a kontrol zařízení z pohledu bezpečnosti práce

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 6. 1. 2018
4.6
(26)

Také často tápete, v jaké že periodě je nutno opakovat ten který preventivní úkol? Nyní již nemusíte. Stačí využít velký přehled lhůt revizí a kontrol zařízení SAW.

Přehled bude postupně doplňován a aktualizován. Pokud Vám zde nějaké konkrétní zařízení nebo skupina zařízení schází, klidně dejte vědět do komentářů pod článkem. Rád doplním.


Obsah

 1. Elektrická zařízení
  1. Elektrické instalace
  2. Hromosvody
  3. Elektrické spotřebiče
 2. Tlaková zařízení
  1. Tlakové nádoby stabilní (TNS)
  2. Kotle a kotelny
 3. Plynová zařízení
 4. Zdvihací zařízení
  1. Jeřáby
  2. Výtahy
 5. Spalinové cesty (komíny a kouřovody)
 6. Motorová vozidla
 7. Věcné prostředky požární ochrany
  1. Přenosné hasící přístroje
  2. Ostatní
 8. Požárně bezpečnostní zařízení
 9. Kontroly ostatních prvků pracovišť

Elektrická zařízení

Elektrickými Zařízeními jsou zařízení

 1. pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
 2. určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Revize elektrických instalací

Elektrickými instalacemi se rozumí zejména pevné rozvody v objektech. Od hlavního rozváděče po spotřebiče, osvětlení, zásuvky apod.

WordPress Tables Plugin
WordPress Tables Plugin

Revize hromosvodů (zařízení na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)

WordPress Tables Plugin

Revize elektrických spotřebičů

WordPress Tables Plugin

Tlaková zařízení

Vyhrazená tlaková zařízení jsou:

 1. parní a kapalinové kotle (dále jen "kotle"), jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku,
 2. tlakové nádoby stabilní (dále jen "tlakové nádoby"), jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa,
 3. kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (dále jen "nádoby na plyny"), jejichž kritická teplota je nižší než +50 oC, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 oC je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa.

Revize tlakových nádob stabilních (TNS)

WordPress Tables Plugin

Revize kotlů a kotelen

WordPress Tables Plugin

Zdvihací zařízení

Vyhrazená zdvihací zařízení jsou tato zařízení s motorickým pohonem:

 1. zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 2. jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,
 3. pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
 4. stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
 5. výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
 6. regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou:

 1. vrátky,
 2. zdvižné vozíky,
 3. stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 4. zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
 5. závěsné dopravníky,
 6. nakladače,
 7. zdvihací čela nákladních automobilů,
 8. mechanické rampy,
 9. plošiny pro zdvihání automobilů,
 10. výsuvné žebříky,
 11. prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 12. pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

Revize jeřábů

WordPress Tables Plugin

Revize výtahů

WordPress Tables Plugin

Revize plynových zařízení

Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení pro

 1. výrobu a úpravu plynů,
 2. skladování a přepravu plynů,
 3. plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
 4. zkapalňování a odpařování plynů,
 5. zvyšování a snižování tlaku plynů,
 6. rozvod plynů,
 7. spotřebu plynů spalováním.
WordPress Tables Plugin

Revize komínů (spalinových cest)

WordPress Tables Plugin

Technické kontroly motorových vozidel

WordPress Tables Plugin

Věcné prostředky požární ochrany

Revize přenosných hasících přístrojů

WordPress Tables Plugin

Ostatní věcné prostředky

U ostatních věcných prostředků požární ochrany, níže uvedených, se kontrola provozuschopnosti provádí 1 x ročně. Vyřazení po ztrátě jejich funkčnosti.

Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí:

 1. hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
 2. osobní ochranné prostředky,
 3. prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
 4. prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod hladinou,
 5. prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek,
 6. požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,
 7. spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek,
 8. hasiva a příměsi do hasiv,
 9. požární příslušenství,
 10. přenosné zásahové prostředky (např. požární stříkačky, generátory, ventilátory).

Požárně bezpečnostní zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení se provádí v periodách 1 x ročně.

Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí:

 1. zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
  1. U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to
   1. jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,
   2. jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá,
   3. pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v prováděcí dokumentaci, popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.
 2. zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 3. zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 4. zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 5. zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 6. zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 7. náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,
 8. zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.
WordPress Tables Plugin

Kontroly ostatních prvků pracovišť

WordPress Tables Plugin

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.6 / 5. Počet hodnocení: 26

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

11 comments on “Přehled lhůt revizí a kontrol zařízení z pohledu bezpečnosti práce”

 1. Dobrý den. V seznamu lhůt revizí jsem nenašel el. brány, el. vrata. Jsou také povinné revize ? Děkuji

 2. Dobrý den, rád bych se zeptal na periodicitu revize SHZ (Stabilní Hasící Zařízení) nádrží a také kterou normou se toto řídí a kde je možné tuto informaci najít.

  Děkuji

 3. Dobrý den,
  je povinnost Bytového družstva dělat kontroly funkčnosti ventilů od stoupaček tepla? Máme 4větvě stoupaček a každá má svůj ventil. Musí se nějak pravidelně kontrolovat? Máme je v podzemí.
  Děkuji Polášková

 4. Dobrý den. Procuji v Senior parku jako domovník. V areálu máme nástěnné hydranty, napojené na vodní nádrž /asi 1,5m3vody/ připojená k vodovodnímu řadu. Tlak vody v systému je udržován zálohovaným tlakovým čerpadlem. Dodavatel stavby sdělil, že každé tři měsíce máme provádět kontrolu funkčnosti, tedy vystříkat veškerou vodu ze zásobníku přes všechny hydranty a znova dopustit. Je to skutečně nutné provádět tak často kontrolu funkčnosti? Děkuji.

  1. Dobrý den. Z mého pohledu nemáte žádný oprávněný důvod naslouchat dodavateli ve věci kontrol a zkoušek dodaného zařízení. Ale.
   Hydranty, nádrž, čerpadlo... to vše jsou požární systémy, tzv. požárně bezpečnostní zařízení. Při zajištění jejich provozuschopnosti, musíte vycházet z průvodní dokumentace výrobce. Obecně potom platí, že nejméně 1 x ročně musíte provést kontrolu provozuschopnosti celého systému, jak hydrantů, tak potrubí, tak i nádrže a čerpadla. Co se týče samotného čerpadla, u toho byste měli postupovat dle průvodní dokumentace výrobce - návodu. Nesetkal jsem se zatím s žádným, u nějž by bylo stanoveno provádět funkční zkoušky vystříkáním tak velkého množství vody. Závěrem tedy. Nechci, aby to vyznělo proti dodavateli. Ale doporučuji se na dodavatele ještě jednou obrátit s dotazem, z čeho při stanovení postupu a četnosti zkoušky vycházel.
   Pokud skutečně budete 1 x 3 měsíce zkoušky dělat, možná by nebylo od věci pořídit nádrže dvě a vodu jen "přečerpat" tam a zpět nebo ji využít pro následné zavlažování apod. Představa, že jednou za 3 měsíce vyčerpáte 1500 litrů vody do odpadu mě děsí.

   Dotazy můžete zdarma pokládat také na https://diskuse.bozpforum.cz, kde jej uvidí více odborníků a osob.

   S pozdravem, Vít Hofman

 5. Dobrý den, mám dotaz - komu přísluší revize přenos.has.přístrojů v pronajmuté budově.

  Děkuji MH

  1. Pravděpodobně máte na mysli kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů. Tyto provádí technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba v požární ochraně.

  1. Dobrý den. Domnívám se, že revize FVE se provádějí 1 x 2 roky (dle ČSN EN 62446), ale nejméně 1 x ročně je třeba provést kontrolu zařízení (dle NV. č. 378/2001 Sb.) a rovněž provádět kontrolní úkony či úkony údržby, předepsané výrobcem jednotlivých zařízení FVE, uvedené v návodu k obsluze (opět dle NV. č. 378/2001 Sb.).

 6. Dobrý den, mám dotaz: jsou tyto lhůty na provádění revizí nejakutálnější?
  Děkuji. VH

  1. Dobrý den, snažím se lhůty udržovat aktuální. Přesto je nutné brát článek pouze jako informativní a při stanovení konkrétní periody vždy vycházet z konkrétního pracoviště a pracovního prostředí, konkrétního zařízení a požadavků výrobce, vyhodnocení rizik, zkušeností OZO BOZP, OZO PO, příslušného revizního technika, vedoucího zaměstnance a požadavků aktuálních právních a ostatních předpisů BOZP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart