Přehled lhůt revizí a kontrol zařízení z pohledu bezpečnosti práce

Přehled lhůt revizí a kontrol zařízení
4.8
(11)

Také často tápete, v jaké že periodě je nutno opakovat ten který preventivní úkol? Nyní již nemusíte. Stačí využít velký přehled lhůt revizí a kontrol zařízení SAW.

Přehled bude postupně doplňován a aktualizován. Pokud Vám zde nějaké konkrétní zařízení nebo skupina zařízení schází, klidně dejte vědět do komentářů pod článkem. Rád doplním.


Obsah

 1. Elektrická zařízení
  1. Elektrické instalace
  2. Hromosvody
  3. Elektrické spotřebiče
 2. Tlaková zařízení
  1. Tlakové nádoby stabilní (TNS)
  2. Kotle a kotelny
 3. Plynová zařízení
 4. Zdvihací zařízení
  1. Jeřáby
  2. Výtahy
 5. Spalinové cesty (komíny a kouřovody)
 6. Motorová vozidla
 7. Věcné prostředky požární ochrany
  1. Přenosné hasící přístroje
  2. Ostatní
 8. Požárně bezpečnostní zařízení
 9. Kontroly ostatních prvků pracovišť

Elektrická zařízení

Elektrickými Zařízeními jsou zařízení

 1. pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
 2. určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Revize elektrických instalací

Elektrickými instalacemi se rozumí zejména pevné rozvody v objektech. Od hlavního rozváděče po spotřebiče, osvětlení, zásuvky apod.

Revize hromosvodů (zařízení na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)

Revize elektrických spotřebičů


Tlaková zařízení

Vyhrazená tlaková zařízení jsou:

 1. parní a kapalinové kotle (dále jen “kotle”), jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku,
 2. tlakové nádoby stabilní (dále jen “tlakové nádoby”), jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa,
 3. kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (dále jen “nádoby na plyny”), jejichž kritická teplota je nižší než +50 oC, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 oC je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa.

Revize tlakových nádob stabilních (TNS)

Revize kotlů a kotelen


Zdvihací zařízení

Vyhrazená zdvihací zařízení jsou tato zařízení s motorickým pohonem:

 1. zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 2. jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,
 3. pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
 4. stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
 5. výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
 6. regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou:

 1. vrátky,
 2. zdvižné vozíky,
 3. stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 4. zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
 5. závěsné dopravníky,
 6. nakladače,
 7. zdvihací čela nákladních automobilů,
 8. mechanické rampy,
 9. plošiny pro zdvihání automobilů,
 10. výsuvné žebříky,
 11. prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 12. pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

Revize jeřábů

Revize výtahů


Revize plynových zařízení

Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen “zařízení”) jsou zařízení pro

 1. výrobu a úpravu plynů,
 2. skladování a přepravu plynů,
 3. plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
 4. zkapalňování a odpařování plynů,
 5. zvyšování a snižování tlaku plynů,
 6. rozvod plynů,
 7. spotřebu plynů spalováním.

Revize komínů (spalinových cest)


Technické kontroly motorových vozidel


Věcné prostředky požární ochrany

Revize přenosných hasících přístrojů

Ostatní věcné prostředky

U ostatních věcných prostředků požární ochrany, níže uvedených, se kontrola provozuschopnosti provádí 1 x ročně. Vyřazení po ztrátě jejich funkčnosti.

Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí:

 1. hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
 2. osobní ochranné prostředky,
 3. prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
 4. prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod hladinou,
 5. prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek,
 6. požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,
 7. spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek,
 8. hasiva a příměsi do hasiv,
 9. požární příslušenství,
 10. přenosné zásahové prostředky (např. požární stříkačky, generátory, ventilátory).

Požárně bezpečnostní zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení se provádí v periodách 1 x ročně.

Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí:

 1. zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
  1. U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to
   1. jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,
   2. jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá,
   3. pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v prováděcí dokumentaci, popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.
 2. zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 3. zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 4. zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 5. zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 6. zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 7. náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,
 8. zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.

Kontroly ostatních prvků pracovišť

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.8 / 5. Počet hodnocení: 11

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Scroll to Top