Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Stanovení organizace řízení rizika

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečí, hodnotit rizika z nich plynoucí a na základě tohoto hodnocení přijímat opatření k jejich odstranění - tzv. řídit rizika.

Vzorová směrnice popisuje systém řízení rizik a metodiku hodnocení rizik SAW, která zohledňuje 6 vstupních veličin.

199  s DPH / 164  bez DPH

Stanovení organizace řízení (managementu) rizika

Dle Zákoníku práce má každý zaměstnavatel povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Dále na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika, která vznikají z těchto nebezpečných činitelů a přijímat opatření k jejich odstranění.

Jak se ale k této povinnosti postavit? Definice zákoníku práce je velmi otevřená a proto je důležité, ba dokonce nutné, protože zákoník práce rovněž stanoví povinnost o vyhledávání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních vést dokumentaci, metodiku vyhledávání nebezpečí a hodnocení rizik, tedy proces řízení rizik, stanovit vnitrofiremní dokumentací, např. směrnicí.

K čemu mi vzorová směrnice bude?

Vzorová směrnice stanovení organizace řízení rizika, Vám pomůže nejen zorientovat se v této poměrně komplikované problematice, ale zejména díky ní stanovíte firemní systém řízení rizik, dle nějž můžete následně postupovat.

Co vše směrnice obsahuje?

Směrnice zejména stanoví požadavky na jednotlivé oblasti a kroky řízení rizik, tj. zejména na:

-          identifikaci nebezpečí;

-          odhad rizika;

-          analýzu rizika;

-          hodnocení rizika;

-          posuzování rizika;

-          regulování rizika;

-          vedení dokumentace o rizicích;

-          komunikaci rizika.

Směrnice navíc obsahuje popis unikátní metodiky SAW, pro hodnocení rizik, která pracuje s pěti hlavními hodnotícími kritérii, kterými jsou:

-          pravděpodobnost přítomnosti rizika;

-          pravděpodobnost negativního působení rizika;

-          následek působení rizika;

-          počet ohrožených osob;

-          skupina ohrožených osob.

Díky tomuto unikátnímu hodnotícímu systému není problém, rozlišit skutečně závažná rizika od těch nepodstatných a tím i efektivněji přijímat preventivní opatření.

Je povinnost, mít takovou směrnici?

Zákonem není přesně specifikováno, jak má dokumentace vypadat. Zákoník práce však zcela zřejmě stanoví povinnost vést o rizicích a jejich hodnocení dokumentaci. Tj. i metodika, dle které se hodnocení rizik provádí, musí být dokumentována pro případné pozdější prokazování.

Další informace

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, ,

Upravitelnost

Mohlo by vás zajímat...

You may also like…
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart