Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Evidence rizikové práce

Evidence rizikové práce je nedílnou povinností každého zaměstnavatele, jehož práce byly zařazeny do kategorií 2R, 3 nebo 4. Evidenci musíte ukládat až po dobu 40 let! Náš vzorový formulář Vám její vedení značně usnadní - neváhejte proto a nevymýšlejte zbytečně již vymyšlené!

99  s DPH / 82  bez DPH

Katalogové číslo: saw_04c01 Kategorie: , Štítky: , ,

Proč vést evidence rizikové práce

Povinnost vést evidenci rizikových prací ukládá zákon. Toto opatření slouží k lepšímu porozumění tomu, jak konkrétní rizikový faktor v průběhu času ovlivňuje zdraví zaměstnance. Evidence rizikové práce se vede od přidělení zaměstnance k práci až po její ukončení.

Co to je riziková práce?

Rizikovou prací se rozumí taková práce, u které jsou překračovány hygienické limity pro jednotlivé rizikové faktory a která nepříznivě ovlivňuje zdraví zaměstnance. Jedná se o práce, které jsou na základě procesu kategorizace prací, zařazeny do jedné z kategorií 2R, 3 nebo 4. V praxi se potom často jedná o takové práce, kdy je nutno používat osobní ochranné pracovní prostředky. Např. práce v hluku, práce s chemickými látkami nebo biologickými činiteli. Může se ale také jednat o práce spojené s ruční manipulací s břemeny, tedy např. práce ve skladech či obchodech, nebo práce vykonávané v noční době.

Rizikových faktorů pracovních podmínek, na základě kterých práce zařazujeme do kategorií, je celkem 13 a jsou jimi prach, hluk, vibrace, neionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu.

Proč využít vzorový formulář?

Vzorový formulář je sestaven tak, aby obsahoval vše podstatné, co vyžaduje zákon a umožnil Vám snadné vedení evidence. Jeden formulář slouží pro evidenci rizikové práce jednoho zaměstnance po dobu jednoho roku. Formulář je jednoduchý a přehledný. Nemusíte si tak lámat hlavu nad tím, jaké všechny údaje je nutno evidovat a jak to množství údajů dát do přehledného formuláře. Čas, který byste tím strávili, by byl jistě mnohem cennější, než je cena vzorového formuláře!

Jak s formulářem (evidencí) nakládat?

Evidenci, tedy jednotlivé formuláře evidence rizikové práce pro konkrétní zaměstnance, musíte uschovat nejméně po dobu 10ti let. V případě, že se jedná o práce:

  • s chemickými karcinogeny nebo mutageny stanovenými zvláštním právním předpisem,
  • s azbestem,
  • v riziku fibrogenního prachu, a
  • s biologickými činiteli, které mohou vyvolat latentní onemocnění, onemocnění, která mají velmi dlouhou inkubační dobu nebo způsobují onemocnění, která se opakovaně projevují remisemi či mohou mít závažné následky,

musíte evidenci ukládat dokonce po dobu 40ti let!

V případě, že byste se rozhodli podnikání ukončit, jste povinni tuto evidenci předat orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. místně příslušné krajské hygienické stanici.

 

Další informace

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, , ,

Stran

Typ Produktu

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Evidence rizikové práce“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat...

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart