V případě, že níže nenaleznete odpověď na Vaši otázku, neváhejte se na nás obrátit!

Přehled nejčastějších dotazů a odpovědí na ně

Zakoupím si na e-shopu SAW vzorový dokument. Co když jej nezvládnu použít?

Zvládnete. Garantuji, že vzorová dokumentace je připravena tak, aby ji dokázal použít každý.

A pokud si přece jen nebude vědět rady, můžete využít garantované roční podpory:

Co když vzorový dokument nebude odpovídat právním předpisům?

Všechny dokumenty požadavkům právních předpisů odpovídají. Jsou zpracovány právě z důvodu jejich plnění a dle nich.

Pokud přesto naleznete v zakoupeném dokumentu rozpor, neváhejte se na nás obrátit. Peníze za dokument Vám vrátíme a bezodkladně sjednáme nápravu.

Proč za vzory dokumentů platit, když jsou i ke stažení zdarma?

Je to jednoduché. Na internetu se válí kde co. Většina vzorových dokumentů BOZP, kterou naleznete ke stažení zdarma, neodpovídá požadavkům právních předpisů. A i kdyby jim odpovídala, vy stejně nemáte jistotu, že tomu tak je.

Navíc jsou na internetu často i vzory dokumentů, staré několik let. Často vůbec nedohledáte autora dokumentu. A v neposlední řadě, vzorové dokumenty ke stažení zdarma, jsou velmi často nekvalitně zpracované a jejich praktické použití je buď velmi náročné nebo dokonce zcela nemožné!

 

U vzorové dokumentace SAW ke stažení

 • Získáte garanci souladu s právními předpisy!
 • Získáte garantovanou roční podporu pro implementaci a provoz dokumentu.
 • Získáte dokument vypracovaný odborně způsobilou osobou.
 • Získáte dokument, který má autora, jenž se za dokument nestydí a neschovává se v anonymitě internetu.
 • Získáte dokument, který již úspěšně slouží desítkám zaměstnavatelů!

Zaplaťte si za tuto přidanou hodnotu a získejte tak výhodu v podobě jistoty. Ta je v bezpečnosti práce a vůbec ochraně životů a zdraví osob, zcela prioritní!

Zvládnu vzorovou dokumentaci použít?

Vzorová dokumentace je připravena tak, aby uživateli co možná nejvíce usnadnila práce a její použití. Převážná většina dokumentů je připravena tak, že postačí jen úprava hlavičky = doplnění údajů o vaší firmě. Ale ani to není podmínkou.

Pokud si chcete ověřit, jak náročné je dokument upravit a použít, můžete tak učinit přímo na stránce dokumentu.

Vedle popisu dokumentu je karta “Další informace”, kde naleznete podrobnosti o tom, jaká je náročnost úpravy a jaké jsou podmínky pro použití dokumentu, viz obrázek níže.

 

Náročnost úpravy je rozdělena do pěti stupňů, kterými jsou:

 1. velmi snadná
 2. snadná – vyžaduje základní znalosti problematiky
 3. lehká – vyžaduje znalosti problematiky
 4. střední – vyžaduje dobrou znalost problematiky
 5. vysoká – vyžaduje odborné znalosti problematiky

 

Podmínky použití jsou potom děleny do těchto skupin:

 1. Připraveno k okamžitému použití [nutno doplnit hlavičku firmy]
 2. Připraveno k použití po doplnění upřesňujících informací (těmito informacemi se myslí např. konkrétní jméno nebo pracovní pozice, popř. konkrétní místo na pracovišti. Místa, kde je toto nutno doplnit, jsou v dokumentu vyznačena).
 3. Připraveno k použití po upravení dokumenty na místní podmínky (V tomto případě se jedná již o větší zásahy do dokumentu, než v bodě 2. Díky unikátnímu konceptu dokumentace, ale ani tyto úpravy nejsou nijak náročné. Zpravidla postačí některé části nebo i celé pasáže dokumentu jednoduše vymazat, jelikož pro Vás nejsou relevantní. Tyto pasáže jsou opět v dokumentech označeny.)
 4. Vzorový formulář k vyplnění

 

Pokud si přesto nejste zcela jisti, zda dokážete dokument správně použít nebo se chcete jen ujistit, že je vše skutečně, tak, jak si myslíte, neváhejte nás kontaktovat.

Kdo vzorovou dokumentaci zpracoval?

Převážnou část vzorové dokumentace ke stažení vypracoval Ing. Vít Hofman, odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technik požární ochrany.

Některé další dokumenty jsou vypracovány ostatními členy skupiny SAW. Přesto i tyto dokumenty, před umístěním k prodeji, projdou důkladnou kontrolou odborně způsobilé osoby.

Nejedná se tedy o žádné anonymní dokumenty s pochybnou nebo nulovou kvalitou, kterých je plný internet a které jsou zpravidla ke stažení zdarma. Vzorové dokumenty SAW jsou profesionální vzory dokumentů bezpečnosti práce a požární ochrany!

Jak rychle od zakoupení dokumenty obdržím?

Zde plně záleží na způsobu platby, který si v pokladně zvolíte.

V případě bankovního převodu se čeká na to, až jsou peníze připsány na náš účet. Kontrola tohoto zápisu navíc probíhá zpravidla jen 2x denně. Dle typu Vaší banky, může tedy převod peněz a tím i dodání zakoupené vzorové dokumentace, trvat až 3 dny.

Pokud potřebujete dokumenty ihned, musíte zvolit platbu kartou nebo online bankovním převodem. V tomto případě obdržíte zakoupené dokumenty do několika sekund, maximálně minut od provedení platby.

Tento způsob platby je naprosto bezpečný (více informací) a to i díky vysoké úrovni zabezpečení našeho e-shopu, což si můžete sami překontrolovat ve vašem prohlížeči, viz foto:

Mohu zakoupenou dokumentaci vrátit?

Ze zákona není právní nárok na vrácení zakoupené vzorové dokumentace do 14 dnů. Toto je zejména z důvodu ochrany autorských práv.

Nicméně SAW je seriózní obchod a rozhodně nemáme v úmyslu této výsady zneužívat. Přestože se vždy snažíme dokumenty maximálně popsat a přiblížit Vám, případným kupujícím, je nám zřejmé, že se nemusíme vždy zcela pochopit.

V případě, že budete mít se zakoupeným dokumentem nějaký zásadní problém, budete mít k dokumentu připomínku nebo jinou věcnou poznámku, určitě se nebojte ozvat na kontaktní informace. Každý takový případ bude posuzován zcela individuálně s maximální snahou dosáhnout oboustranné spokojenosti.

Jak mám upravit hlavičku a patičku dokumentu?

Většina vzorových dokumentů SAW je opatřena i vzorovou hlavičkou a patičkou.

Převážnou část dokumentů SAW, pokud v jejich popise není uvedeno jinak, samozřejmě můžete libovolně upravit, tedy včetně hlavičky i patičky. Jak ale na to a co to ta hlavička / patička vlastně je?

 

Hlavička dokumentu

 

Hlavička dokumentu slouží k identifikaci majitele dokumentu, resp. jeho uživatele. Zde si můžete vložit své logo a doplnit firemní údaje. Druhá, tedy pravá část hlavičky identifikuje samotný dokument. Je zde uveden identifikátor dokumentu, nadřazený dokument a verze dokumentu. Údaje můžete libovolně změnit nebo ponechat.

 

Patička dokumentu

 

Patička dokumentu slouží zejména k informaci o čísle stránky a počtu stran dokumentu. Do patičky je vložena i informace o zpracovateli a prodejci dokumentu. Pokud zde tuto informaci ponecháte, státním orgánům to jistě vadit nebude a tým SAW Vám bude vděčný.

 

Společné znaky hlavičky i patičky

Hlavička i patička slouží k vložení základních informací vztahujících se k dokumentu. Hlavní výhodou těchto míst je zejména to, že hlavičku i patičku stačí vložit na libovolnou stránku dokumentu a objeví se na každé jeho stránce. Popř. můžete v dokumentu určit tzv. oddíly, které budou mít společnou hlavičku nebo patičku, popř. hlavičku i patičku. To se hodí v případě dokumentů s přílohami, kdy přeci jen u přílohy může být vzhled hlavičky či patičky rozdílný od zbytku dokumentu nebo zde vůbec nemusí figurovat.

 

Postup úpravy hlavičky a patičky dokumentu

Je to velmi jednoduché. Celý problém spočívá v tom, že pro úpravu hlavičky nebo patičky je nutno provést dvojklik levým tlačítkem myši, právě do oblasti hlavičky nebo patičky. To Vám umožní tato pole editovat, viz obrázek.

Editaci ukončíte opět dvojklikem, tentokrát mimo oblast hlavičky nebo patičky.

 

Pokud chcete celou hlavičku nebo patičku vymazat, nejsnáze tak učiníte tak, že na ni dvakrát kliknete levým tlačítkem myši, čímž se dostanete do editačního módu, následně stlačíte kombinaci kláves Ctrl + A, čímž označíte kompletní oblast a stisknete klávesu Delete.

Pokud chcete zkopírovat svou hlavičku do jiného dokumentu, můžete tak učinit obdobným způsobem, jen namísto Delete stisknete kombinaci kláves Ctrl + C (kopírovat do schránky) a v novém dokumentu, namísto Ctrl + C, stlačíte Ctrl + V (vložit ze schránky).

Podrobnou nápovědu k záhlaví a zápatí naleznete v oficiální nápovědě k MS Word.

V případě potíží, nás neváhejte kontaktovat.

Jednoduché odestlání dotazu

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram