Kurz BOZP pro vedoucí zaměstnance

Známe smysl revizí! Nejde o papír. Jde o bezpečnost. Proto k nim přistupujeme vždy s maximální pečlivostí.


Revize elektrických zařízení

Elektrická zařízení patří dlouhodobě k častému původci pracovních úrazů, bohužel i smrtelných. Jejich provozu je proto nutno věnovat dostatek pozornosti!

Nabízíme Vám provedení zejména:

  • revize elektrických instalací
  • revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny
  • revize elektrických strojů
  • revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí.

Dále provádíme vypracování protokolů o určení vnějších vlivů a školení elektrikářů.


Revize tlakových zařízení

Tlakové nádoby stabilní nebo tlakové nádoby na technické plyny? Co mají společného? V případě špatné obsluhy mohou být smrtící!

Zejména provádíme revize a zkoušky tlakových nádob stabilních, kotlů a kotelen.

Dále nabízíme vypracování potřebné dokumentace a provádění školení obsluhy tlakových zařízení.


Revize plynových zařízení

Stačí malá netěsnost, malý únik plynu k tomu, aby vznikla závažná havárie a došlo ke ztrátám na životech!

Aby k nejhoršímu nedošlo, nabízíme provádění pravidelných revizí a kontrol plynových zařízení a školení obsluh těchto zařízení.


Revize zdvihacích zařízení

Používáte při své činnosti zdvihací zařízení? Pak věřte, že používáte smrtící stroje! Vždyť jsou často zvedána břemena o hmotnosti několika tun!

Provádíme revize, kontroly, inspekce a zkoušky zdvihacích zařízení.

Dále Vám nabízíme provedení školení jeřábníků, vazačů a obsluh zdvihadel.


Kontroly provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany

Věcné prostředky požární ochrany, zejména hasící přístroje, slouží zejména ke zdolávání požárů. Pokud jejich funkce selže, často dojde k nezvládnutí požáru v jeho počátcích a tím k jeho rozšíření a vzniku značných škod.

Provádíme kontroly a zkoušky základních věcných prostředků požární ochrany, zejména potom přenosných a pojízdných hasících přístrojů.


Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení zmírňují účinky vzniklého požáru, pomáhají při hašení požáru, omezování požáru nebo úniku osob z požárem ohroženého prostoru. Je tedy zřejmé, že tato zařízení vyžadují maximální péči!

Provádíme kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zejména potom:

  • požárních vodovodů a hydrantů
  • požárních dveří
  • nouzového osvětlení

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart