Doklad o kontrole používání OOPP

121,00  s DPH / 100,00  bez DPH

Zaměstnavatel je povinen přijímat preventivní opatření proti působícím rizikům. Mimo jiné poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.

V praxi se však velmi často zapomíná na to, že povinností zaměstnavatele je rovněž používání ochranných prostředků kontrolovat. Využijte k provádění těchto kontrol profesionální vzorový doklad.

Zaměstnavatelé často za ochranné pomůcky platí nemalé částky a to naprosto zbytečně, pokud ze zaměstnanci nepoužívají!

Ochranné pomůcky – proč kontrolovat jejich používání?

Pokud zaměstnavatel neprokáže, že kontroloval a vyžadoval používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnanci, nemůže se nikdo zcela zprostit odpovědnosti za případný pracovní úraz, ke kterému došlo pro nepoužití prostředku. Ochranné pomůcky zaměstnanci nepoužívají dle vlastního uvážení, ale vždy při činnostech, pro které jsou stanoveny!

Využijte profesionální doklad pro provádění kontrol používání ochranných prostředků. Pokud zjistíte opakované porušení povinností, můžete zaměstnance dokonce propustit, proto doklad nesmí mít formální chyby!

 

Co to jsou ochranné pomůcky?

Ochranné pomůcky je trochu nepřesné označení pro osobní ochranné pracovní prostředky, často zkratkou označované pouze jako OOPP. Jedná se o takové prostředky, které mají chránit zdraví zaměstnance před neodstranitelnými riziky.

Zejména se jedná o prostředky určené k ochraně:

  • hlavy (průmyslová ochranná přilba)
  • obličeje (ochranný štít)
  • zraku (ochranné brýle)
  • dýchacích cest (filtrační respirátor)
  • sluchu (zátkové chrániče sluchu)
  • trupu a břicha (ochranné zástěry, oděvy)
  • rukou (pracovní rukavice)
  • nohou (bezpečnostní obuv)
  • celého těla (výstroj pro prevenci proti pádům, reflexní vesta).

Proč je důležité používání OOPP kontrolovat?

Použití ochranných pomůcek sice chrání život a zdraví zaměstnance, ale často sebou přináší jiná rizika. Např. použití ochranných oděvů zvyšuje teplotu těla, ochranné brýle zase částečně omezují zrak, zátkové chrániče sluchu mohou tlačit v uších, rukavice omezují cit, filtrační polomaska znesnadňuje dýchání, přilba je cítit na hlavě a kazí image „tvrďáka“. I toto jsou jedny z důvodů, proč zaměstnanci často použití OOPP odmítají. Nutno podotknout, že rizika, vytvářená použitím OOPP musejí být vždy přiměřené a řádově nižší než ta, proti kterým prostředky chrání!

Proto je nezbytné, aby zaměstnavatel zaměstnancům důvod poskytnutí OOPP řádně vysvětlil, aby je důkladně obeznámil s riziky, proti kterým je nutno se chránit a v neposlední řadě, aby vyžadoval a kontroloval, zda zaměstnanci při práci ochranné prostředky skutečně využívají!

Opakované nepoužití ochranných prostředků nebo nepoužití těch prostředků, které přímo chrání život (např. postroj pro prevenci proti pádu z výšky), může být důvodem k ukončení pracovního poměru! V případě výpovědi je pak nezbytně nutné, mít právě doklady o provádění kontrol používání prostředků.

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Doklad o kontrole používání OOPP“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by se Vám líbit…

Scroll to Top