Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

outsourcing 
bezpečnosti práce a požární ochrany

Nestarejte se zbytečně o to, oč se mohou postarat jiní - a lépe! 
Delegujte BOZP i PO na profesionály!
Delegujte na mě a spolupracující tým odborníků!

Jsem Ing. Vít Hofman
a udělám vaše podnikání bezpečným

Kontaktujte mě!

Chcete outsourcovat BOZP / PO? 
A ptáte se, jak začít? 
Nic složitého...

Doložím vám svou odbornost

Důvěřuj, ale prověřuj!
Rád vám doložím svou odbornost a oprávnění k činnosti, stejně, jako reference mých stávajících klientů.

Seznámím se s vašim podnikáním

Znalost podnikání, pracovišť a vykonávaných činností a tím i představa o rizicích, je pro správné nastavení spolupráce zásadní.

Dohodneme se na rozsahu činností

Budete mít kontrolu nad tím, které úkoly bezpečnosti jsou delegovány na mě a které naopak zůstávají ve vaší kompetenci.

Dohodneme se na ceně

Cena musí odpovídat poskytovaným službám. Cena musí být přijatelná jak pro Vás, tak i pro mě. Proto se o ceně můžeme podrobně bavit a nabídku a rozsah činností jí přizpůsobit.

Ujednáme si vzájemnou dohodu

Pokud budete mít zájem naši dohodu písemně stvrdit, mohu vám nabídnout svou připravenou férovou smlouvu, bez žádných chytáků a poznámek pod čarou či odkazů na všeobecné obchodní podmínky.

Podáme si ruce

Podáme si ruku na zahájení vzájemné spolupráce jako gesto vzájemně férového a odpovědného přístupu k ní.

Zahájíme spolupráci

Pustíme se do práce. Protože v bezpečnosti více, než kdekoliv jinde platí: "Už včera bylo pozdě!"

Možná se také ptáte, které povinnosti BOZP a PO je vhodné outsourcovat?

Jsou mezi námi dodavatelé služeb, kteří Vám s radostí nabídnou komplexní outsourcing BOZP a PO! 
Neskočte jim na špek! Tak jednoduché to opravdu není!

Delegovat celou agendu BOZP a PO v praxi nelze! 
Zaměstnavatel se nikdy nemůže zcela zbavit svých povinností a odpovědností na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany! Tyto povinnosti plynou ze zákona a zákon žádnou smlouvou obejít nelze!

Já se k outsourcingu stavím férově a nemažu vám med kolem úst.

V rámci outsourcingu BOZP a PO na mě můžete hodit následující úkoly prevence rizik:

Vše ohledně pracovních rizik

 • Hodnocení pracovních rizik
 • Zařazování prací do kategorií
 • Výběr vhodných osobních ochranných pracovních prostředků

Některé preventivní kontrolní úkony, např.:

  • roční prověrka BOZP
  • pravidelné kontroly BOZP
  • preventivní požární prohlídky
  • orientační kontroly na alkohol
  • kontroly a revize technického vybavení a zařízení

Některá školení

  • školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • školení o požární ochraně
  • odborná příprava požární ochrany
  • odborná školení zaměstnanců
  • školení první pomoci

Vypracování některé dokumentace

  • dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
  • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků
  • místní provozní bezpečnostní předpisy
  • místní řád skladu
  • dokumentace školení o bezpečnosti práce
  • dokumentace požární ochrany
  • kniha úrazů

Úkoly požární ochrany

  • začlenění provozovaných činností
  • vypracování dokumentace požární ochrany
  • provádění preventivních požárních prohlídek
  • provádění kontroly dokumentace PO
  • provádění kontrol požárních zařízení
  • organizace cvičného požárního poplachu
  • školení o požární ochraně
  • odborná příprava požární ochrany

Řešení a likvidace pracovních úrazů

  • vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu
  • sepsání záznamu o pracovním úraze
  • zaslání záznamu o úrazu
  • návrh bezpečnostních opatření

Řešení a likvidace nemocí z povolání

Řešení a likvidace požárů

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart