Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Nehod, dokonce ani těch smrtelných, na silnicích neubývá. Dopravní předpisy se neustále mění. I to jsou důvody, proč zaměstnancům zajistit kvalitní školení řidičů referentů - nebo-li řidičů firemních vozidel.

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů vždy zaměřuji na aktuální dopravní předpisy, výběr nejdůležitějších, nejvíce opomíjených či zapomínaných povinností, zajímavostí a skutečných dopravních situací. Samozřejmostí je, že je školení doprovázeno audiovizuální prezentací.

Školení řidičů firemních vozidel, často označovaných jako referentů je určeno všem zaměstnancům, kteří v rámci plnění svých pracovních úkolů řídí firemní vozidlo. Pro školení samozřejmě vytvořím všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x rok

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení.
Školení řidičů referentů
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení řidičů referentů určeno?

Nejprve bych se chtěl omluvit, že používám onen zaužívaný, obecně známý, ale právně nekorektní pojem – referent. Správné označení je řidič firemního vozidla, na kterého se nevztahuje zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, dle zvláštních právních předpisů (např. řidiči nákladních vozidel nad 3,5 t, řidiči autobusů apod.).

Školení je tedy určeno všem zaměstnancům, kteří řídí firemní vozidla osobní nebo malá nákladní (PickUp, menší dodávky do 3,5 t) ať už jako běžnou součást svých pracovních povinností nebo pouze občasně, v případě potřeby.

Nezapomeňte proškolené řidiče pověřit k činnosti!

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart