Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Ochraňte přírodu a vyhněte se sankcím! Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti firemní ekologie.


Odpadové hospodářství

Pomůžeme Vám s ekologií Vašich odpadů. Od zatřídění, identifikace, evidence, až po řádnou likvidaci.


Obalové hospodářství

Obaly hrají ve firemní ekologii také významnou roli. My přesně Víme, co vše je nutno zajistit. Postaráme se o vedení jejich evidence za Vás!


Ochrana ovzduší

Starosti s ochranou ovzduší přenechte nám a vy volně dýchejte!

Provedeme kategorizaci Vašich zdrojů, zajistíme souhlasná stanoviska, měření , kontroly a další související činnosti.


Ochrana vod

Na poli ochrana vod nabízíme komplexní služby. Zejména zpracování havarijních, provozních a manipulačních řádů, rozbory vod, evidence a hlášení.


Chemické látky ve firemní ekologii

V oblasti chemických látek Vám nabízíme uvedení agendy do souladu s aktuální legislativou. Zejména co se týče značení obalů, značení provozoven, aktuálnosti bezpečnostních listů a další související činnosti.


Ekologická újma

Zpracujeme pro Vás protokol – základní hodnocení ekologické újmy, který usí mít každá podnikající fyzická či právnická osoba.


Ekologická havárie

Stala se u Vás ekologická havárie? Přemýšlíte co dál? Čas běží a je neúprosný. Oslovte nás a my Vás provedeme krok po kroku jejím řešením!

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart