Pracovní úraz: Pád ze žebříku a zlomenina nohy

5
(1)

Popis úrazového děje

Zaměstnanec prováděl kontrolu obsahu BigBag pytlů s lehkým, sypkým materiálem. Hrdlo pytle je ve výšce 2 m až 2.5 m.

Zaměstnanec tedy ze země na hrdlo nedosáhne a do pytle nevidí. Proto zaměstnanec využil jednodílný přenosný žebřík, který si o bigbag opřel, vylezl přibližně na 5 stupeň, následně bigbag rozvázal a provedl kontrolu jeho obsahu.

Při kontrole jednoho z pytlů však došlo k tomu, že ve chvíli, kdy zaměstnanec stál na pátém stupni žebříku, se materiál v pytli pohnul, žebřík pytel jakoby promáčkl a tím se rychle změnil sklon. Tento pohyb žebříku způsobil ztrátu stability zaměstnance, jeho pád a vznik úrazu - zlomeninu holení kosti.


Zjištěné skutečnosti a okolnosti úrazu

Šetřením příčin a okolností pracovního úrazu bylo zjištěno, že:

 • zaměstnanec byl pro práci zdravotně způsobilý;
 • zaměstnanec byl proškolen o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • zaměstnanec dostal ke kontrole bigbag pytlů pojízdné schůdky s ochranným zábradlím;
 • zaměstnanec jednodílný žebřík použil v rozporu s pokyny vedoucího zaměstnance;
 • jednodílný žebřík nebyl vhodný pro danou práci;
 • konkrétní žebřík nebyl v řádném technickém stavu;
 • zaměstnanec dostal poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky, včetně bezpečnostní obuvi.

Zaměstnavatel pro kontrolu bigbag pytlů stanovil a zaměstnancům poskytl pojízdné kovové schodiště s ochranným zábradlím. Toto umožňuje bezpečné provedení kontroly. Zaměstnanci však schodiště nepoužívají, protože je s ním těžká manipulace. Prostory skladu jsou omezeny a často se s ním ke konkrétnímu pytli nemohou ani dostat.

Zaměstnavatel neprováděl kontrolu opatření, nevyžadoval používání pojízdného schodiště.


Porušení předpisů na straně zaměstnavatele

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 102, odst. (1) tím, že nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům (neumožnil zaměstnancům provedení bezpečné kontroly obsahu bigbag pytů - pojízdné kovové schodiště nešlo použít ve všech případech a jiné vhodné prostředky k dispozici nebyly);
  • § 102, odst. (7) tím, že nekontroloval účinnost stanovených opatření, zejména používání pojízdného schodiště ke kontrole bigbag pytlů.
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • § 4 tím, že nezajistil provedení nejméně roční kontroly používaných žebříků, nezajistil opravu nebo vyřazení poškozených žebříků.

Porušení předpisů na straně zaměstnance

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 106, odst. (4), písm. c), d) tím, že nedodržel vedoucím zaměstnancem stanovený pokyn - pracovní postup, dle kterého musel ke kontrole bigbag pytlů použít pojízdné kovové schodiště;
  • § 106, odst. (4), písm. f) tím, že neoznámil svému vedoucímu zaměstnanci skutečnost, že pojízdné kovové schodiště nelze ve skladu ke kontrole bigbag pytlů řádně používat.

Navržená nápravná opatření

Zaměstnavatel neprodleně po úraze poskytl zaměstnancům dvojitý žebřík, který je snadno přenosný a lze jej použít k bezpečné kontrole všech bigbag pytlů ve skladu.

Zaměstnavatel zajistil provedení kontroly všech používaných žebříků, poškozené žebříky vyřadil z používání a zajistil nákup nových.

Zaměstnavatel provedl seznámení zaměstnanců s příčinami a okolnostmi vzniku pracovního úrazu a opětovně zdůraznil zákaz používat ke kontrole bigbag pytlů jednoduché přenosné žebříky - opírat je o pytle.


Fotodokumentace

Nebyla pořízena.


Mohou se Vám hodit tyto dokumenty


Klasifikace dle záznamu o úrazu

Druh úrazu

 • smrtelný pracovní úraz
 • pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 pracovních dnů
 • ostatní pracovní úraz

Zdroje úrazu

 • dopravní prostředek;
 • stroje a zařízení přenosná nebo mobilní;
 • materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení);
 • pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí;
 • nástroj, přístroj, nářadí;
 • průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele;
 • horké látky a předměty, oheň a výbušniny;
 • stroje a zařízení stabilní;
 • lidé, zvířata nebo přírodní živly;
 • elektrická energie;
 • jiný, blíže nespecifikovaný zdroj.

Proč k úrazu došlo

 • pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu;
 • pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika;
 • pro závady na pracovišti;
 • pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků;
 • pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance;
 • pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele;
 • pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5
(1)

Popis úrazového děje

Zaměstnanec prováděl kontrolu obsahu BigBag pytlů s lehkým, sypkým materiálem. Hrdlo pytle je ve výšce 2 m až 2.5 m.

Zaměstnanec tedy ze země na hrdlo nedosáhne a do pytle nevidí. Proto zaměstnanec využil jednodílný přenosný žebřík, který si o bigbag opřel, vylezl přibližně na 5 stupeň, následně bigbag rozvázal a provedl kontrolu jeho obsahu.

Při kontrole jednoho z pytlů však došlo k tomu, že ve chvíli, kdy zaměstnanec stál na pátém stupni žebříku, se materiál v pytli pohnul, žebřík pytel jakoby promáčkl a tím se rychle změnil sklon. Tento pohyb žebříku způsobil ztrátu stability zaměstnance, jeho pád a vznik úrazu - zlomeninu holení kosti.


Zjištěné skutečnosti a okolnosti úrazu

Šetřením příčin a okolností pracovního úrazu bylo zjištěno, že:

 • zaměstnanec byl pro práci zdravotně způsobilý;
 • zaměstnanec byl proškolen o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • zaměstnanec dostal ke kontrole bigbag pytlů pojízdné schůdky s ochranným zábradlím;
 • zaměstnanec jednodílný žebřík použil v rozporu s pokyny vedoucího zaměstnance;
 • jednodílný žebřík nebyl vhodný pro danou práci;
 • konkrétní žebřík nebyl v řádném technickém stavu;
 • zaměstnanec dostal poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky, včetně bezpečnostní obuvi.

Zaměstnavatel pro kontrolu bigbag pytlů stanovil a zaměstnancům poskytl pojízdné kovové schodiště s ochranným zábradlím. Toto umožňuje bezpečné provedení kontroly. Zaměstnanci však schodiště nepoužívají, protože je s ním těžká manipulace. Prostory skladu jsou omezeny a často se s ním ke konkrétnímu pytli nemohou ani dostat.

Zaměstnavatel neprováděl kontrolu opatření, nevyžadoval používání pojízdného schodiště.


Porušení předpisů na straně zaměstnavatele

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 102, odst. (1) tím, že nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům (neumožnil zaměstnancům provedení bezpečné kontroly obsahu bigbag pytů - pojízdné kovové schodiště nešlo použít ve všech případech a jiné vhodné prostředky k dispozici nebyly);
  • § 102, odst. (7) tím, že nekontroloval účinnost stanovených opatření, zejména používání pojízdného schodiště ke kontrole bigbag pytlů.
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • § 4 tím, že nezajistil provedení nejméně roční kontroly používaných žebříků, nezajistil opravu nebo vyřazení poškozených žebříků.

Porušení předpisů na straně zaměstnance

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 106, odst. (4), písm. c), d) tím, že nedodržel vedoucím zaměstnancem stanovený pokyn - pracovní postup, dle kterého musel ke kontrole bigbag pytlů použít pojízdné kovové schodiště;
  • § 106, odst. (4), písm. f) tím, že neoznámil svému vedoucímu zaměstnanci skutečnost, že pojízdné kovové schodiště nelze ve skladu ke kontrole bigbag pytlů řádně používat.

Navržená nápravná opatření

Zaměstnavatel neprodleně po úraze poskytl zaměstnancům dvojitý žebřík, který je snadno přenosný a lze jej použít k bezpečné kontrole všech bigbag pytlů ve skladu.

Zaměstnavatel zajistil provedení kontroly všech používaných žebříků, poškozené žebříky vyřadil z používání a zajistil nákup nových.

Zaměstnavatel provedl seznámení zaměstnanců s příčinami a okolnostmi vzniku pracovního úrazu a opětovně zdůraznil zákaz používat ke kontrole bigbag pytlů jednoduché přenosné žebříky - opírat je o pytle.


Fotodokumentace

Nebyla pořízena.


Mohou se Vám hodit tyto dokumenty


Klasifikace dle záznamu o úrazu

Druh úrazu

 • smrtelný pracovní úraz
 • pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 pracovních dnů
 • ostatní pracovní úraz

Zdroje úrazu

 • dopravní prostředek;
 • stroje a zařízení přenosná nebo mobilní;
 • materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení);
 • pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí;
 • nástroj, přístroj, nářadí;
 • průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele;
 • horké látky a předměty, oheň a výbušniny;
 • stroje a zařízení stabilní;
 • lidé, zvířata nebo přírodní živly;
 • elektrická energie;
 • jiný, blíže nespecifikovaný zdroj.

Proč k úrazu došlo

 • pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu;
 • pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika;
 • pro závady na pracovišti;
 • pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků;
 • pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance;
 • pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele;
 • pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram