5
(1)

Popis úrazového děje

Zaměstnanec prováděl opravu betonové jímky. Jímka byla rozměrů přibližně 8 metrů délky, 5 metrů šířky a 2 metry hloubky. Zaměstnanec prováděl částečné odbourání betonového dna. Při těchto pracích došlo k situaci, kdy z částečně zbouraného betonového dna zůstala trčet ocelová výztuž původní betonáže o délce přibližně 10 cm, kolmo, směrem vzhůru.

Zaměstnanec z jímky vylezl po přistaveném jednodílném hliníkovém žebříku, aby si vně jímky chvíli odpočinul a napil se. Když se po přestávce na dno jímky vracel, žebřík již nevyužil a rozhodl se pro rychlejší způsob a do jímky skočil.

Dopadl pravým chodidlem přímo na trčící ocelový roxor, který mu způsobil propíchnutí chodidla.


Zjištěné skutečnosti a okolnosti úrazu

Šetřením příčin a okolností pracovního úrazu bylo zjištěno, že:

 • zaměstnanec byl pro práci zdravotně způsobilý;
 • zaměstnanec byl proškolen o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • zaměstnanec dostal ke vstupu do jímky jednodílný žebřík;
 • žebřík byl v době úrazu v řádném stavu;
 • žebřík byl o dostatečné délce a jeho přesah přes horní okraj jímky byl více než 1.1 m;
 • zaměstnanec dostal přímý ústní pokyn od vedoucího zaměstnance, aby do jímky neskákal a používal žebřík (potvrdili svědci);
 • zaměstnanec dostal poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky - ochranné brýle, zátkové chrániče sluchu, pracovní rukavice;
 • zaměstnanec nedostal poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky, konkrétně bezpečnostní obuv;
 • horní okraj jímky nebyl zabezpečen proti pádu do hloubky - původní zábradlí, které bylo kolem jímky, bylo v rámci rekonstrukce demontováno;
 • zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce a byl zaměstnán pouze za účelem demolice dna jímky.

Zaměstnavatel neposkytl osobní ochranné pracovní prostředky - bezpečnostní obuv - s ohledem na krátkodobost trvání pracovního vztahu se zaměstnancem, s ohledem na rizika, která se mu jevila jako přijatelná a rovněž s přihlédnutím k tomu, že vedoucí zaměstnanec dal všem zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce, aby používali na staveništi kvalitní pevnou obuv.

Nutno podotknout, že se dá předpokládat, že v případě, kdy by zaměstnanec použil bezpečnostní obuv a přesto do jímky skočil, mohl by být úraz rovněž velmi vážný. V případě, kdy by roxor nepropíchl botu, mohlo by dojít k jejímu podvrtnutí nebo i zlomení, včetně poranění vazů.


Porušení předpisů na straně zaměstnavatele

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 102, odst. (1) tím, že nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům;
  • § 102, odst. (3), (4) tím, že nevyhledal nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nevyhodnotil rizika z nich plynoucí a nepřijal opatření k jejich odstranění (např. zabezpečit okraj jímky vhodnou zábranou proti pádu, která by rovněž pravděpodobně zabránila skoku zaměstnance na dno jímky, vybavení zaměstnanců bezpečnostní obuví);
  • § 104, odst. (1) tím, že neposkytl na základě vyhodnocení rizik vhodné osobní ochranné pracovní prostředky - bezpečnostní obuv;
  • § 102, odst. (7) tím, že nekontroloval účinnost stanovených opatření, zejména způsob vstupu zaměstnanců do jímky.
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
  • § 3, odst. (1), písm. b) tím, že nepřijal technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Porušení předpisů na straně zaměstnance

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 106, odst. (4), písm. c), d) tím, že nedodržel vedoucím zaměstnancem stanovený pokyn - pracovní postup, dle kterého musel ke vstupu do jímky využít stanovený jednodílný žebřík.

Navržená nápravná opatření

Zaměstnavatel neprodleně po úraze vybavil všechny zaměstnance bezpečnostní obuví.

Zaměstnavatel provedl seznámení zaměstnanců s příčinami a okolnostmi vzniku pracovního úrazu a opětovně zdůraznil povinnost, vstupovat na dno jímky výhradně pomocí jednodílného žebříku a připomenul zákaz seskakování do jímky.

Zaměstnavatel vzhledem ke krátké době trvání prací nezřídil kolem okraje jímky ochranné  zábradlí.


Fotodokumentace

Nebyla pořízena.


Mohou se Vám hodit tyto dokumenty


Klasifikace dle záznamu o úrazu

Druh úrazu

 • smrtelný pracovní úraz
 • pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 pracovních dnů
 • ostatní pracovní úraz

Zdroje úrazu

 • dopravní prostředek;
 • stroje a zařízení přenosná nebo mobilní;
 • materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení);
 • pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí;
 • nástroj, přístroj, nářadí;
 • průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele;
 • horké látky a předměty, oheň a výbušniny;
 • stroje a zařízení stabilní;
 • lidé, zvířata nebo přírodní živly;
 • elektrická energie;
 • jiný, blíže nespecifikovaný zdroj.

Proč k úrazu došlo

 • pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu;
 • pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika;
 • pro závady na pracovišti;
 • pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků;
 • pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance;
 • pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele;
 • pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5
(1)

Popis úrazového děje

Zaměstnanec prováděl opravu betonové jímky. Jímka byla rozměrů přibližně 8 metrů délky, 5 metrů šířky a 2 metry hloubky. Zaměstnanec prováděl částečné odbourání betonového dna. Při těchto pracích došlo k situaci, kdy z částečně zbouraného betonového dna zůstala trčet ocelová výztuž původní betonáže o délce přibližně 10 cm, kolmo, směrem vzhůru.

Zaměstnanec z jímky vylezl po přistaveném jednodílném hliníkovém žebříku, aby si vně jímky chvíli odpočinul a napil se. Když se po přestávce na dno jímky vracel, žebřík již nevyužil a rozhodl se pro rychlejší způsob a do jímky skočil.

Dopadl pravým chodidlem přímo na trčící ocelový roxor, který mu způsobil propíchnutí chodidla.


Zjištěné skutečnosti a okolnosti úrazu

Šetřením příčin a okolností pracovního úrazu bylo zjištěno, že:

 • zaměstnanec byl pro práci zdravotně způsobilý;
 • zaměstnanec byl proškolen o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • zaměstnanec dostal ke vstupu do jímky jednodílný žebřík;
 • žebřík byl v době úrazu v řádném stavu;
 • žebřík byl o dostatečné délce a jeho přesah přes horní okraj jímky byl více než 1.1 m;
 • zaměstnanec dostal přímý ústní pokyn od vedoucího zaměstnance, aby do jímky neskákal a používal žebřík (potvrdili svědci);
 • zaměstnanec dostal poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky - ochranné brýle, zátkové chrániče sluchu, pracovní rukavice;
 • zaměstnanec nedostal poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky, konkrétně bezpečnostní obuv;
 • horní okraj jímky nebyl zabezpečen proti pádu do hloubky - původní zábradlí, které bylo kolem jímky, bylo v rámci rekonstrukce demontováno;
 • zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce a byl zaměstnán pouze za účelem demolice dna jímky.

Zaměstnavatel neposkytl osobní ochranné pracovní prostředky - bezpečnostní obuv - s ohledem na krátkodobost trvání pracovního vztahu se zaměstnancem, s ohledem na rizika, která se mu jevila jako přijatelná a rovněž s přihlédnutím k tomu, že vedoucí zaměstnanec dal všem zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce, aby používali na staveništi kvalitní pevnou obuv.

Nutno podotknout, že se dá předpokládat, že v případě, kdy by zaměstnanec použil bezpečnostní obuv a přesto do jímky skočil, mohl by být úraz rovněž velmi vážný. V případě, kdy by roxor nepropíchl botu, mohlo by dojít k jejímu podvrtnutí nebo i zlomení, včetně poranění vazů.


Porušení předpisů na straně zaměstnavatele

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 102, odst. (1) tím, že nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům;
  • § 102, odst. (3), (4) tím, že nevyhledal nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nevyhodnotil rizika z nich plynoucí a nepřijal opatření k jejich odstranění (např. zabezpečit okraj jímky vhodnou zábranou proti pádu, která by rovněž pravděpodobně zabránila skoku zaměstnance na dno jímky, vybavení zaměstnanců bezpečnostní obuví);
  • § 104, odst. (1) tím, že neposkytl na základě vyhodnocení rizik vhodné osobní ochranné pracovní prostředky - bezpečnostní obuv;
  • § 102, odst. (7) tím, že nekontroloval účinnost stanovených opatření, zejména způsob vstupu zaměstnanců do jímky.
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
  • § 3, odst. (1), písm. b) tím, že nepřijal technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Porušení předpisů na straně zaměstnance

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 106, odst. (4), písm. c), d) tím, že nedodržel vedoucím zaměstnancem stanovený pokyn - pracovní postup, dle kterého musel ke vstupu do jímky využít stanovený jednodílný žebřík.

Navržená nápravná opatření

Zaměstnavatel neprodleně po úraze vybavil všechny zaměstnance bezpečnostní obuví.

Zaměstnavatel provedl seznámení zaměstnanců s příčinami a okolnostmi vzniku pracovního úrazu a opětovně zdůraznil povinnost, vstupovat na dno jímky výhradně pomocí jednodílného žebříku a připomenul zákaz seskakování do jímky.

Zaměstnavatel vzhledem ke krátké době trvání prací nezřídil kolem okraje jímky ochranné  zábradlí.


Fotodokumentace

Nebyla pořízena.


Mohou se Vám hodit tyto dokumenty


Klasifikace dle záznamu o úrazu

Druh úrazu

 • smrtelný pracovní úraz
 • pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 pracovních dnů
 • ostatní pracovní úraz

Zdroje úrazu

 • dopravní prostředek;
 • stroje a zařízení přenosná nebo mobilní;
 • materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení);
 • pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí;
 • nástroj, přístroj, nářadí;
 • průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele;
 • horké látky a předměty, oheň a výbušniny;
 • stroje a zařízení stabilní;
 • lidé, zvířata nebo přírodní živly;
 • elektrická energie;
 • jiný, blíže nespecifikovaný zdroj.

Proč k úrazu došlo

 • pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu;
 • pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika;
 • pro závady na pracovišti;
 • pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků;
 • pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance;
 • pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele;
 • pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram