0
(0)

Popis úrazového děje

Zaměstnanec prováděl krácení role mirelonu na požadované rozměry (archy).
Krácení prováděl pomocí ruční řezací stolice Feifer se dvěma řezacími noži.

Při řezání ponechal prst v řezné dráze nože, čímž si na něm způsobil vážnou řeznou ránu.


Zjištěné skutečnosti a okolnosti úrazu

Šetřením příčin a okolností pracovního úrazu bylo zjištěno, že:

 • zaměstnanec byl pro práci zdravotně způsobilý;
 • zaměstnanec byl proškolen o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • zaměstnanec dostal poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky, včetně pracovních rukavic proti mechanickým rizikům;
 • zaměstnanec při práci nepoužil poskytnuté pracovní rukavice;
 • zařízení bylo zakoupeno přibližně dva týdny před úrazem jako nové a je k němu k dispozici veškerá průvodní dokumentace výrobce;
 • návod výrobce neobsahuje pokyny pro obsluhu zařízení, ale pouze pro sestavení a výměnu nožů;
 • ochranný kryt zařízení není nastavitelný; vzdálenost mezi podložkou materiálu a ochranným krytem je dostatečná pro ponechání prstu v nebezpečném prostoru řezačky;
 • pracoviště bylo v řádném stavu, dostatečně osvětleno.

Zaměstnavatel koupil řezačku v dobré víře, aby zaměstnancům práci zpříjemnil a také ji udělal více bezpečnou. Doposud bylo prováděno řezání mirelonu pomocí ručních nožů. Zaměstnavatel se oprávněně domníval, že nově zakoupené zařízení, vyrobené dle platných právních předpisů a technických norem, bude bezpečné.


Porušení předpisů na straně zaměstnavatele

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 102, odst. (1) tím, že nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům;
  • § 102, odst. (3), (4) tím, že nevyhledal nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nevyhodnotil rizika z nich plynoucí a nepřijal opatření k jejich odstranění (např. dovybavit zařízení ochranným krytem nebo vyřadit zařízení z používání a nahradit ho jiným, bezpečným);
  • § 102, odst. (1) s ohledem na § 106, odst. (4), písm. d) tím, že nestanovil zaměstnanci bezpečný pracovní postup na řezačce;
  • § 102, odst. (7) tím, že nekontroloval účinnost stanovených opatření, zejména používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci při práci na řezačce (pracovní rukavice).
 • NV. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • § 3, odst. (1), písm. d) tím, že nevybavil zařízení vhodným ochranným zařízením (krytem), který by zamezil možnosti kontaktu zaměstnance s nožem řezačky.

Porušení předpisů na straně zaměstnance

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 106, odst. (4), písm. d) tím, že nepoužil při práci stanovení osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní rukavice), přestože tyto dostal poskytnuty a byl seznámen s povinností rukavice použít při všech pracích, při kterých může dojít mimo jiné k riziku pořezání rukou.

Navržená nápravná opatření

Řezačka mirelonu je pro výrobní činnost společnosti velmi důležitá a značně urychluje práci. Z tohoto důvodu se zaměstnavatel rozhodl, po dohodě s výrobcem zařízení, na řezačku doinstalovat dodatečný ochranný kryt, který riziko pořezání se při archování mirelonu zcela vyloučí.

Do doby instalace ochranného krytu je řezačka odstavena z provozu a používání.

Zaměstnanci byly poučeni o příčinách a okolnostech pracovního úrazu.


Fotodokumentace


Mohou se vám hodit tyto dokumenty


Klasifikace dle záznamu o úrazu

Druh úrazu

 • smrtelný pracovní úraz;
 • pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 pracovních dnů;
 • ostatní pracovní úraz.

Zdroje úrazu

 • dopravní prostředek;
 • stroje a zařízení přenosná nebo mobilní;
 • materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení);
 • pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí;
 • nástroj, přístroj, nářadí;
 • průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele;
 • horké látky a předměty, oheň a výbušniny;
 • stroje a zařízení stabilní;
 • lidé, zvířata nebo přírodní živly;
 • elektrická energie;
 • jiný, blíže nespecifikovaný zdroj.

Proč k úrazu došlo

 • pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu;
 • pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika;
 • pro závady na pracovišti;
 • pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků;
 • pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance;
 • pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele;
 • pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 comments on “Pracovní úraz: Uříznutá část prstu ruky”

 1. A co dělat v případě, že k vyplacení odškodnění nedochází? Je nutné se obrátit na komerční službu vymáhání či se to dá řešit i nějak mimo soudně??

  1. Dobrý den.
   V prvé řadě znovu vše probrat se zaměstnavatelem.
   Pokud nepomáhá, obrátit se na příslušnou odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců, pokud působí.
   Další na řadě by měl být Oblastní inspektorát práce.
   Následně už jen soudní vymáhání za pomoci advokáta nebo právě komerční služby k vymáhání.

0
(0)

Popis úrazového děje

Zaměstnanec prováděl krácení role mirelonu na požadované rozměry (archy).
Krácení prováděl pomocí ruční řezací stolice Feifer se dvěma řezacími noži.

Při řezání ponechal prst v řezné dráze nože, čímž si na něm způsobil vážnou řeznou ránu.


Zjištěné skutečnosti a okolnosti úrazu

Šetřením příčin a okolností pracovního úrazu bylo zjištěno, že:

 • zaměstnanec byl pro práci zdravotně způsobilý;
 • zaměstnanec byl proškolen o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • zaměstnanec dostal poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky, včetně pracovních rukavic proti mechanickým rizikům;
 • zaměstnanec při práci nepoužil poskytnuté pracovní rukavice;
 • zařízení bylo zakoupeno přibližně dva týdny před úrazem jako nové a je k němu k dispozici veškerá průvodní dokumentace výrobce;
 • návod výrobce neobsahuje pokyny pro obsluhu zařízení, ale pouze pro sestavení a výměnu nožů;
 • ochranný kryt zařízení není nastavitelný; vzdálenost mezi podložkou materiálu a ochranným krytem je dostatečná pro ponechání prstu v nebezpečném prostoru řezačky;
 • pracoviště bylo v řádném stavu, dostatečně osvětleno.

Zaměstnavatel koupil řezačku v dobré víře, aby zaměstnancům práci zpříjemnil a také ji udělal více bezpečnou. Doposud bylo prováděno řezání mirelonu pomocí ručních nožů. Zaměstnavatel se oprávněně domníval, že nově zakoupené zařízení, vyrobené dle platných právních předpisů a technických norem, bude bezpečné.


Porušení předpisů na straně zaměstnavatele

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 102, odst. (1) tím, že nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům;
  • § 102, odst. (3), (4) tím, že nevyhledal nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nevyhodnotil rizika z nich plynoucí a nepřijal opatření k jejich odstranění (např. dovybavit zařízení ochranným krytem nebo vyřadit zařízení z používání a nahradit ho jiným, bezpečným);
  • § 102, odst. (1) s ohledem na § 106, odst. (4), písm. d) tím, že nestanovil zaměstnanci bezpečný pracovní postup na řezačce;
  • § 102, odst. (7) tím, že nekontroloval účinnost stanovených opatření, zejména používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci při práci na řezačce (pracovní rukavice).
 • NV. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • § 3, odst. (1), písm. d) tím, že nevybavil zařízení vhodným ochranným zařízením (krytem), který by zamezil možnosti kontaktu zaměstnance s nožem řezačky.

Porušení předpisů na straně zaměstnance

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění
  • § 106, odst. (4), písm. d) tím, že nepoužil při práci stanovení osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní rukavice), přestože tyto dostal poskytnuty a byl seznámen s povinností rukavice použít při všech pracích, při kterých může dojít mimo jiné k riziku pořezání rukou.

Navržená nápravná opatření

Řezačka mirelonu je pro výrobní činnost společnosti velmi důležitá a značně urychluje práci. Z tohoto důvodu se zaměstnavatel rozhodl, po dohodě s výrobcem zařízení, na řezačku doinstalovat dodatečný ochranný kryt, který riziko pořezání se při archování mirelonu zcela vyloučí.

Do doby instalace ochranného krytu je řezačka odstavena z provozu a používání.

Zaměstnanci byly poučeni o příčinách a okolnostech pracovního úrazu.


Fotodokumentace


Mohou se vám hodit tyto dokumenty


Klasifikace dle záznamu o úrazu

Druh úrazu

 • smrtelný pracovní úraz;
 • pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 pracovních dnů;
 • ostatní pracovní úraz.

Zdroje úrazu

 • dopravní prostředek;
 • stroje a zařízení přenosná nebo mobilní;
 • materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení);
 • pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí;
 • nástroj, přístroj, nářadí;
 • průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele;
 • horké látky a předměty, oheň a výbušniny;
 • stroje a zařízení stabilní;
 • lidé, zvířata nebo přírodní živly;
 • elektrická energie;
 • jiný, blíže nespecifikovaný zdroj.

Proč k úrazu došlo

 • pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu;
 • pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika;
 • pro závady na pracovišti;
 • pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků;
 • pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance;
 • pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele;
 • pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

2 comments on “Pracovní úraz: Uříznutá část prstu ruky”

 1. A co dělat v případě, že k vyplacení odškodnění nedochází? Je nutné se obrátit na komerční službu vymáhání či se to dá řešit i nějak mimo soudně??

  1. Dobrý den.
   V prvé řadě znovu vše probrat se zaměstnavatelem.
   Pokud nepomáhá, obrátit se na příslušnou odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců, pokud působí.
   Další na řadě by měl být Oblastní inspektorát práce.
   Následně už jen soudní vymáhání za pomoci advokáta nebo právě komerční služby k vymáhání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram