Zaměstnankyně byla vyslána na periodickou pracovnělékařskou prohlídku ke smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb (tj. k firemnímu lékaři), jehož ordinace byla mimo pracoviště zaměstnavatele. Podstoupila vyšetření a cestou od lékaře k zaměstnavateli, upadla a zlomila si nohu.  Mohlo v tomto případě jít o pracovní úraz na cestě k lékaři a zpět?

Myslíte, že se skutečně jednalo o pracovní úraz?

 

Definice pracovního úrazu

Dle Zákoníku práce platí následující:

Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Uvedený úraz první část výše uvedené definice naplňuje a teď jen zbývá otázka, zda se jedná o plnění pracovních úkolů nebo o přímou souvislost s tímto plněním. Co je a co není v přímé souvislosti s plněným pracovních úkolů, definuje § 274, Zákoníku práce v účinném znění. Definice zní následovně:

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět.

Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.

Z výše uvedeného je zřejmé, že rozhodujícím faktorem je, umístění ordinace poskytovatele. Pokud je ordinace mimo objekt zaměstnavatele, o pracovní úraz jít nemůže. Naopak, pokud je, pracovní úraz může být uznán. Pracovní úraz na cestě k lékaři tedy může, ale také nemusí být uznám. Každý je nutno posuzovat individuálně.

 

Pracovní úraz na cestě k lékaři a zpět – ano či ne?

V úvodu uvedený úraz zaměstnankyně tedy jako pracovní úraz uznán být nemůže.

Nutno podotknout, že zaměstnavatel nemá možnost pracovní úraz na cestě k lékaři a zpět ovlivnit a bylo by tedy nespravedlivé požadovat po něm jeho plnou odpovědnost.

The following two tabs change content below.
Jsem nadšený "bezpečák!" Bezpečností práce žiji a bezpečnost práce mě živí.Služby bezpečnosti práce, požární ochrany, firemní ekologie a revizí zařízení poskytuji všem podnikajícím fyzickým i právnickým osobám. Bez rozdílu na jejich velikost či obor zaměření.Kromě toho také pořádáme praktické kurzy první pomoci a ve svém e-shopu nabízím vzorovou dokumentaci BOZP ke stažení.