Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Posuďte úraz, zda je pracovní


Mezi pracovním a nepracovním úrazem může být někdy skutečně hodně tenká linie. Rozlišit je potom nemusí být vůbec snadné. Ne každý úraz musí být nutně pracovním. Netušíte, jak úrazy rozlišit? Kontaktujte mě!

Rozhodněte

Definice pracovního úrazu

Pracovní úraz je definován § 271k, Zákoníku práce, úz.

Pracovním úrazem pro účely zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz, je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim:

  • nezávisle na jeho vůli
  • krátkodobým,
  • náhlým a
  • násilným působením zevních vlivů
  • při plnění pracovních úkolů nebo
  • v přímé souvislosti s ním.

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.


Nevíte si s pracovním úrazem rady?

Reklama:

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart