Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

První pomoc na pracovišti

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 28. 5. 2017
4.2
(5)

I přes sebelepší prevenci rizik na pracovišti, stále může dojít k život ohrožujícím stavům. Ať už jsou tyto stavy vyvolané pracovním úrazem nebo nemocí osoby, je nutno adekvátně reagovat - bezodkladně poskytnout první pomoc na pracovišti!

Poskytnutí první pomoci druhému v tísni, by mělo být morální povinností každé osoby. Dokonce na to myslí i náš trestní zákoník, který jasně říká, že kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta!

Co vše ale musí být splněno, aby bylo možno první pomoc na pracovišti poskytnout efektivně? Není to zase až tak komplikované, zejména je nutno zajistit, aby:

 1. měl první pomoc kdo poskytnout
 2. bylo čím první pomoc poskytovat
 3. bylo jak přivolat zdravotnickou záchrannou službu

Zaměstnanci určeni k poskytování první pomoci

Dle odst. (6), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz, musí zaměstnavatel určit zaměstnance k organizování první pomoci. Těmto zaměstnancům musí dále zajistit školení první pomoci.

Určení zaměstnanci by měly splňovat následující minimální požadavky:

 • věk starší 18-ti let,
 • výborná dobrá fyzická kondice,
 • vysoká psychická odolnost vůči stresu,
 • snášenlivost pohledu na krev a zranění,
 • schopnost činit okamžitá rozhodnutí.

Určit zaměstnance je ideální písemnou formou. Důležité zde je také to, aby zaměstnanec svým podpisem prohlásil, že rozumí povinnostem plynoucím z pověření a jeho určení k organizování první pomoci.

První pomoc na pracovišti bude zejména účinná, pokud pro každé pracoviště budou trvale k dispozici alespoň dva proškolení zaměstnanci. Zcela ideální je stav, pokud školení první pomoci absolvují všichni zaměstnanci.

Využijte vzor formuláře pro pověření zaměstnanců k první pomoci

Vašim zaměstnancům rovněž nabízíme školení a kurzy první pomoci

Vyberte si z nabídky
kurzů první pomoci

Pořádáme kurzy první pomoci nejen pro zaměstnance, ale i pro širokou veřejnost. Nedělejte to jen kvůli zákonným požadavkům. Myslete na podstatu. Záchranu životů a zdraví osob!


První pomoc na pracovišti a prostředky pro její poskytnutí

Prostředky pro poskytnutí první pomoci na pracovišti se rozumí zejména lékárničky. Nemusí to být ale jen lékárničky. Jako prostředek první pomoci mohou sloužit např. i nosítka, externí defibrilátor apod.

Pro první pomoc na pracovišti ale prioritní stále zůstávají firemní lékárničky.

Ve věci prostředků první pomoci je zaměstnavatel povinen spolupracovat se smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb.


Jak vybavit firemní lékárničky?

Obsah firemních lékárniček musí vždy korespondovat s riziky, která se na konkrétním pracovišti vyskytují. Je zřejmé, že obsah lékárničky pro pracoviště administrativního charakteru, nebude dostačující pro pracoviště chemického výrobního závodu.

Obvazový materiál

Prioritou pro všechny typy pracovišť ale zůstávají prostředky k zástavě krvácení. Jejich počet musí potom reflektovat počty osob na pracovištích. Mezi tyto prostředky patří zejména:

 • sterilní krytí,
 • obvazové materiály,
 • škrtidla (turnikety).

Pomocí tohoto materiálu pak jste schopni vyrobit potřebný počet tlakových obvazů. Zastavit masivní krvácení je jedním z nejdůležitějších kroků pro řádnou první pomoc na pracovišti!

Poranění páteře?

V lékárničkách velmi málo se vyskytující, přesto poměrně důležitý prostředek je krční límec. Ten nalezne své opodstatnění v případě poranění nebo podezření na poranění páteře. Zejména po pádech, nárazech, zavalení apod. Jeho použití však již vyžaduje určité znalosti, dovednosti a praktický nácvik. Jinak při jeho nasazování můžete způsobit více škod než užitku.

Teplo je důležité

Při masivních a vážných poraněních dochází k projevům šoku. Mimo jiné často dochází k tomu, že lidské tělo ztrácí schopnost termoregulace - neudrží si své tělesné teplo a chládne. Přitom snížení teploty lidského těla byť o jediný stupeň, může být v případě vážných zranění zásadní problém.

V takovýchto případech je důležité, úrazem postiženého zaměstnance udržet v teple. K tomu se skvěle hodí termofólie. Zpravidla zlatá nebo stříbrná lehká fólie, která zajišťuje, že se teplo odcházející z lidského těla odráží zpět. I použití této folie, byť se může zdát jednoduché, je vhodné mít nacvičeno. Většina zachránců ji totiž použít neumí!

Desinfekce, výplach očí

Desinfekční prostředky také zcela jistě naleznou opodstatnění v každé lékárničce. I prostředky pro výplach očí se mohou hodit. Zde již ale záleží hodně na zhodnocení rizik na pracovišti.

Další pomůcky pro první pomoc

Dále mohou být vhodné pomůcky, jako např. nůžky, nožík nebo pinzeta.

Léky a léčiva?

Z mého pohledu by měly být léky a různá léčiva v lékárničkách první pomoci na pracovištích v co nejmenší míře a jen v těch případech, kde je jejich použití skutečně opodstatněné.

Např. v případech, kdy hrozí drobná popálení, nemusí být na škodu gel na popáleniny. Na pracovištích, kde je zvýšené množství bodavého hmyzu, zase může být v lékárničce prostředek pro zklidnění bodnutí. Na pracovištích, kde je nadměrný hluk a dá se předpokládat, že tento hluk může působit časté "migrény", může být v lékárničce i nějaký prostředek pro útlum bolesti hlavy.

Určitě není ale dobrou praxí, pokud je v lékárničce 5 krabiček brufenů a k tomu ještě dalších 5 krabiček paralenů a zaměstnanci si je zobou jak na běžícím páse.


Kde lékárničky na pracovišti umístit?

Lékárničky musejí být umístěny vždy a bez podmínečně na snadno dostupném, přístupném a nejlépe i viditelném místě pracoviště. Toto místo nebo přímo lékárnička, musí být zřetelně označeno příslušnou bezpečnostní tabulkou, viz obrázek níže. Pozor! Není možno použít tabulku bílého kříže na červeném pozadí!

Tabulka pro označení lékárničky první pomoci na pracovišti

Vhodné místo pro umístění lékárničky první pomoci je zejména tam, kde hrozí riziko. Pokud je pracoviště velkou halou, kde jsou všude skladovací regály a jen v jednom místě obráběcí stroje, určitě bude lepší variantou lékárničku umístit k pracovišti strojů, než někde mezi regály.


Kolik musí na pracovištích firemních lékárniček být?

Počet nelze obecně stanovit. Dokonce nelze počet vázat na velikost pracoviště nebo počet zaměstnanců na pracovišti. Důležitá je vždy dostupnost lékárniček pro konkrétní zaměstnance. Není možné, aby zaměstnance, který pracuje na stroji, v případě svého poranění musel běžet přes celou velkou halu nebo ještě dále pro obvaz.

Vždy je vhodné umisťovat lékárničky tam, kde hrozí nejvyšší riziko vzniku úrazu a v takovém počtu, aby byly k dispozici co možná v nejkratším čase a zejména, aby prostředky v nich umístěné postačili k ošetření předpokládaného počtu zraněných.


Dostačují autolékárničky?

Ano i ne. Opět záleží na konzultaci s firemním lékařem a na rizicích pracoviště. Obecně nelze učinit jednoznačný závěr.

Osobně se ale domnívám, že běžně dostupné autolékárničky pro první pomoc na pracovišti příliš vhodné nejsou. Myslím si dokonce, že nejsou vhodné ani pro první pomoc při dopravní nehodě! U lékárniček, které stojí přibližně 100 Kč, je kvalita zdravotnického materiálu zpravidla na dosti tristní úrovni!


Přivolání zdravotnické záchranné služby

V dnešní době velmi podceňovaná kapitola první pomoci na pracovišti. Přesto velmi, životně, důležitá. Většina lidí dnes bere jako samozřejmost, že u sebe máme mobilní telefony a tak si záchranku přivoláme kdy chceme a odkudkoliv chceme. To ale není zase až tak pravda.

Jednak z pozice zaměstnavatele nemůžete spoléhat na to, že zaměstnanci mají svůj - funkční - mobilní telefon. Jsou běžné případy, kdy zaměstnanci na telefonech během pracovní směny např. hrají hry nebo jen surfují na internetu. Těmito činnostmi není vůbec obtížné telefon zcela vybít.

Druhým faktem, se kterým je nutno počítat, je pokrytí mobilním signálem. Zejména ve velkých kovových halách, kde je značné rušení, s tímto může být velký problém. Další oblastí jsou podzemní prostory, sklepení a jiné uzavřené prostory, zpravidla obklopené betonovými tlustými zdmi.

Je nutno provést hodnocení rizik a na základě tohoto, zajistit vybavení pracovišť nebo přímo zaměstnanců, vhodnými prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby!

Někdy postačí pracoviště vybavit pevnými telefonními linkami, jindy může být dostatečným opatřením posílení mobilního signálu. V případě podzemních prostor potom zpravidla musí dojít k vybavení zaměstnanců vysílačkami, kterými se dovolají např. kolegovi na povrchu.

Prostředky pro přivolání první pomoci se označují tabulkou, viz obrázek níže.

Tabulka pro označení prostředku pro přivolání první pomoci

Jaké má záchranná služba telefonní číslo?

Bohužel stále velká spousta lidí neví, jaká jsou základní tísňová čísla. A ti, kteří je znají, je mohou zapomenout v nastalé stresové situaci. I proto je nanejvýše vhodné, tato čísla na pracovišti viditelně zveřejnit, pomocí vhodných tabulek a zaměstnancům je tak připomenout.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.2 / 5. Počet hodnocení: 5

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

One comment on “První pomoc na pracovišti”

 1. Reakce na Feedback on První pomoc na pracovišti: Léky na pracovišti nemohou být považovány za prostředky k poskytování první pomoci. Vadí mi autorivy úvahy o tom, že pokud někoho bolí hlava nebo trpí migrenou, má na pracovišti použít nějaké léky. To je podle mně naprosto v rozporu s účelem vybavení pracovišť prostředky pro poskytování první pomoci. Zákonodárce měl zcela jasně na mysli, že obsahem by měly být prostředky pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu, zdravotní indispozice jako infarkt, ztráta vědomí apod. Nikoliv domácí lékárnička.
  ---------
  První pomoc nespočívá jen v odvrácení život ohrožujících stavů. První pomoc lze chápat také obšírněji, jako soubor činností k odvrácení náhle vzniklé zdravotní komplikace osoby nebo osob.
  Věřím, že v článku popsané situace, kdy si dokáži představit vybavení pracoviště léčivy, nijak nenaznačuje, že jsem obecně pro léčiva kdykoliv a kdekoliv.
  Navíc hned v úvodu píši, že v oblasti poskytování první pomoci a tedy i prostředků k poskytování první pomoci, musí zaměstnavatel spolupracovat se svým smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart