Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Osoba odpovědná za nakládání s chemickými látkami

Zaměstnavatel je povinen stanovit firemní odpovědnosti a pravidla. Mimo jiné musí určit osobu odpovědnou za bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

99  s DPH / 82  bez DPH

Co to je nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, dále jen NCHL?

Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Písemné pověření osoby odpovědné za nakládání s NCHL

Nakládat s NCHL sebou nese nemalá rizika, často končící pracovním úrazem. Je proto nanejvýše důležité, aby vše v oblasti nebezpečných chemických látek, bylo v pořádku. I proto je nanejvýše vhodné, stanovit jasná pravidla pro nakládání s NCHL a striktně vymezit odpovědnosti za toto nakládání.

Jmenujte proto osobu, která bude odpovídat za bezpečný nakládání s NCHL, ať už v rámci konkrétního pracoviště nebo celé firmy a vyhněte se tak případným problémům!

Za BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci. Musí být zvlášť pověření odpovědné osoby za nakládání s NCHL?

Ano. Již samotné nařízení vlády mluví o tom, že podmínkou k uvedení pracoviště do provozu, je určení osoby odpovědné za vedení provozní dokumentace a záznamů a dále také určení osoby, jejíž povinností je zajišťovat dodržování termínů a lhůt pro provádění činností, jako jsou zejména kontroly, zkoušky, revize, údržby, opravy a rekonstrukce technického vybavení pracovišť, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení – tj. včetně používaných nebezepčných chemických látek.

Musí být pověření písemné?

Ano. Bez písemného pověření velmi těžko prokážete splnění této povinnosti.

Nezapomeňte, že velká část úrazů ve spojitosti s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je se zraněním, bohužel často velmi vážným! Nepodceňujte v této oblasti nic a zejména ne, prevenci!

Koho mohu odpovědností pověřit?

Není striktně vymezeno, jakou kvalifikaci osoba odpovědná za nakládání s NCHL musí mít. Pověřit tedy můžete prakticky kohokoli. Důležité je, aby tato osoba byla schopna samostatné práce a zejména, aby se jednalo o osobu odpovědnou.

Jaké má osoba odpovědná povinnosti?

Základní povinnosti ve vztahu k pověření, jsou uvedeny přímo ve vzorovém pověření. Odpovědná osoba je tak tedy bude mít stále u sebe.

Odpovědná osoba při své činnosti spolupracuje s vedoucími zaměstnanci, OZO BOZP a popř. též s firemním ekologem, což je vlastně takový poradní a podpůrný orgán.

Další informace

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Osoba odpovědná za nakládání s chemickými látkami“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat...

You may also like…
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart