Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Balíček kompletní vzorové dokumentace BOZP

Stáhněte si balíček kompletní vzorové dokumentace SAW. Balíček obsahuje vzory všech dokumentů, prodávaných v e-shopu SAW.

Balíček je možné zakoupit za zvýhodněnou cenu a oproti nákupu jednotlivých položek tak značně ušetříte!

15800  s DPH / 13058  bez DPH

Katalogové číslo: saw_00 Kategorie: ,

Obsah balíčku kompletní vzorové dokumentace BOZP

 1. saw_01 1600 Politika BOZP
  • saw_01 Politika BOZP
 2. saw_02 Stanovení organizace zajištění BOZP
  • saw_02a Povinnosti jednotlivých osob za BOZP
   • saw_02a01 Povinnosti zaměstnavatele
   • saw_02a02 Povinnosti vedoucích zaměstnanců
   • saw_02a03 Povinnosti zaměstnanců v BOZP a PO
   • saw_02a04 Povinnosti odborně způsobilé osoby v BOZP a PO
   • saw_02a05 Povinnosti k externím zaměstnancům
   • saw_02a06 Povinnosti BOZP a PO k návštěvám
   • saw_02a07 Povinnosti BOZP a PO k exkurzím ve firmě
  • saw_02c Písemná pověření osob v BOZP
   • saw_02c01 Písemné pověření vedoucího zaměstnance pracoviště
   • saw_02c02 Písemné pověření odpovědné osoby za elektrická zařízení
   • saw_02c02.1 Písemné pověření elektrikářů
   • saw_02c02.2 Písemné pověření obsluhy elektrických zařízení
   • saw_02c02.3 Písemné povolení k obsluze elektrických zařízení
   • saw_02c03 Písemné pověření odpovědné osoby za zdvihací zařízení
   • saw_02c03.1 Písemné pověření obsluhy zdvihacích zařízení
   • saw_02c03.2 Písemné pověření vazačů břemen
   • saw_02c04 Písemné pověření odpovědné osoby za plynová zařízení
   • saw_02c04.1 Písemné pověření obsluhy plynových zařízení
   • saw_02c05 Písemné pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení
   • saw_02c05.1 Pověření obsluhy tlakových nádob stabilních
   • saw_02c05.2 Písemné pověření zaměstnanců nakládajících s tlakovými lahvemi
   • saw_02c05.3 Písemné pověření ke svařování (svářeči)
   • saw_02c06 Osoba odpovědná za spalinové cesty a komíny
   • saw_02c07 Osoba odpovědná za kotle a kotelny
   • saw_02c07.1 Písemné pověření obsluhy kotlů a kotelen (topiči)
   • saw_02c08 Osoba odpovědná za požární prostředky
   • saw_02c09 Osoba odpovědná za vzduchotechniku
   • saw_02c10 Osoba odpovědná za provoz firemních vozidel
   • saw_02c10.1 Písemné pověření řidičů firemních vozidel
   • saw_02c12 Osoba odpovědná za provoz manipulační techniky
   • saw_02c12.1 Písemné pověření obsluhy manipulačních vozíků
   • saw_02c13 Osoba odpovědná za provoz nářadí se spalovacím motorem
   • saw_02c13.1 Písemné pověření obsluhy nářadí se spalovacím motorem
   • saw_02c14 Osoba odpovědná za nakládání s chemickými látkami
   • saw_02c14.1 Písemné pověření k nakládání s chemickými látkami
   • saw_02c15 Písemné pověření zaměstnanců k první pomoci
   • saw_02c16 Pověření vedoucích zaměstnanců k prevenci alkoholu
   • saw_02c17 Osoba odpovědná za kategorizaci prací
   • saw_02c18 Písemné pověření osoby odpovědné za pracovnělékařské služby
 3. saw_03 Management (řízení) rizika
  • saw_03 Stanovení organizace řízení rizika
  • saw_03b01.1 Informace o rizicích a o přijatých opatřeních
  • saw_03b01 Informace o rizicích – stavební práce
 4. saw_04 Dokumentace kategorizace prací
  • saw_04a01 Oznámení / návrh zařazení prací do kategorií
  • saw_04c01 Evidence rizikové práce
 5. saw_05 Dokumentace pracovnělékařských služeb
  • saw_05b1.1 Lhůtník lékařských prohlídek SAW
  • saw_05b1.2 Žádost a posudek pracovnělékařské prohlídky
  • saw_05b1.5 Lékařská prohlídka řidiče – vzor dokumentace
  • saw_05c01 Záznam o dohledu lékaře na pracovišti
 6. saw_06 Dokumentace k první pomoci
  • saw_06 Zabezpečení první pomoci ve firmě
 7. saw_07 Dokumentace ke školení BOZP
  • saw_07 Stanovení organizace školení BOZP
  • saw_07_B Školení BOZP brigádníků - vzor dokumentace
  • saw_07a02.1 Osnova školení BOZP: Administrativa
  • saw_07a03 Osnova školení řidičů firemních vozidel
  • saw_07a05 Poučení žáků o bezpečnosti – vzory osnov
  • saw_07b01 Prezenční listina školení BOZP
  • saw_07c01 Záznam o přezkoušení BOZP
  • saw_07d02.1 Zkušební test BOZP (administrativa)
  • saw_07d03 Zkušební test pro školení řidičů
  • saw_07e01 Doklad o seznámení zaměstnanců s dokumenty BOZP
  • saw_07g01 Doklad o seznámení zaměstnanců s pracovištěm
  • saw_07h01 Doklad o projednání BOZP s odbory
  • saw_07i01 Lhůtník školení BOZP zaměstnanců SAW
 8. saw_08 Dokumentace k poskytování OOPP
  • saw_08 Stanovení organizace poskytování OOPP
  • saw_08_H Evidenční list pro výdej OOPP
 9. saw_09 Dokumentace k zajištění bezpečných pracovišť
  • saw_09a01 Vybavení pracovišť bezpečnostním značením
  • saw_09a02 Pokyn: Kouření na pracovišti
  • saw_09a03 Úklid a malování na pracovištích
  • saw_09a04 Desinfekce, desinsekce a deratizace pracovišť
 10. saw_10 Dokumentace k zajištění bezpečného provozu zařízení
  • saw_10a01.1 MPBP: Bezpečný provoz vozidel
  • saw_10a01.1.1 Povolení k užívání firemního vozidla
  • saw_10a01.2 Dopravně provozní předpis pro manipulační vozíky [VZOR]
  • saw_10a02.1 Bezpečnostní předpis pro elektrická zařízení [MPBP]
  • saw_10a04 Bezpečnostní předpis pro tlakové nádoby stabilní [MPBP]
  • saw_10a05 Bezpečnostní předpis pro tlakové láhve [MPBP]
  • saw_10a08 MPBP: Bezpečný provoz regálů
  • saw_10a09 MPBP: Zásady bezpečného používání žebříků
  • saw_10a10.1 Bezpečnostní předpis pro motorové pily - vzor ke stažení
  • saw_10a11 Místní provozní bezpečnostní předpis pro křovinořezy [MPBP]
  • saw_10a12 Místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravníky [MPBP]
 11. saw_12 Dokumentace k zajištění bezpečného provádění pracovních činností
  • saw_12a01.1.1 Směrnice pro noční práce
  • saw_12a01.1.2 Směrnice pro práci osamoceného zaměstnance
 12. saw_13 Dokumentace ke kontrolní činnosti na úseku BOZP
  • saw_13a01.1 Pověření komise k provedení roční prověrky BOZP
  • saw_13a01.2 Záznam roční prověrky BOZP
  • saw_13a01.2.2 Komplexní prověrky bioplynového hospodářství - vzor formuláře
  • saw_13a02.1 Doklad o preventivní požární prohlídce
  • saw_13a02.2 Doklad o kontrole dokumentace PO
  • saw_13a02.3 Doklad o cvičném požárním poplachu
  • saw_13c01 Doklad o kontrole BOZP a PO
  • saw_13c01.2 Protokol dechové zkoušky na alkohol
  • saw_13d01 Doklad o kontrole používání OOPP
  • saw_13e01.1 Univerzální protokol o kontrole stroje
  • saw_13e01.1.2 Vzorový protokol o kontrole stroje a zařízení, dle NV. č . 378/2001 Sb.
  • saw_13e01.2 Protokol o kontrole regálu
  • saw_13e01.2.1 Protokol o zatěžkávací zkoušce regálu
  • saw_13e01.3 Protokol o kontrole žebříku
  • saw_13e01.4 Doklad o kontrole požárních zařízení
  • saw_13f01.3 Provozní deník manipulačního vozíku
 13. saw_14 Dokumentace k pracovním úrazům
  • saw_14b01 Kniha úrazů
  • saw_14b02 Záznam o úraze - hlášení změn
  • saw_14c01 Záznam o úrazu
  • saw_14c02 Záznam z jednání odškodňovací komise
  • saw_14c03 Doklad o předání záznamu o úraze
 14. saw_15 Dokumentace požární ochrany
  • saw_15a01.1 Dokumentace o začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí - administrativa
  • saw_15b01.1 Požární řád - administrativa
  • saw_15b02 Požární řád – výdejní místo PHM
  • saw_15c01 Požární poplachové směrnice
  • saw_15d01 Požární evakuační plán
  • saw_15g01 Dokumentace školení zaměstnanců o PO
  • saw_15h01 Požární kniha
  • saw_15i01 Příkaz ke svařování
 15. saw_16 Dokumentace o ochraně před výbuchem
  • saw_16a01 Příkaz V – povolení prací ve výbušném prostředí
 16. saw_xB Balíčky vzorové dokumentace
  • saw_xB01 Bezpečnost práce v kuchyni - vzorová dokumentace BOZP ke stažení!

Další informace

Format

Podminky

Predpisy

,

Prokoho

, , , , , , ,

Typ Produktu

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Balíček kompletní vzorové dokumentace BOZP“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat...

You may also like…

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart