Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Nezapomínejte, že elektrický proud sice nelze vidět, ale přesto je smrtící! Nabízíme pro Vaše zaměstnance školení elektrikářů dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení elektrikářů, dle vyhlášky “50”

Školení elektrikářů je vždy zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy, ale i na praktické typy, čemu se při pracích na elektrických zařízeních vyhýbat a na co si dávat dobrý pozor. Do školení jsou zahrnuty zásady správné praxe, ale i zkušenosti z nehod a pracovních úrazů. Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace dle povahy prováděných prací a zařízení.

Je samozřejmostí, že pro školení vytvoříme všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x 3 roky

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 3 hodiny
  • jiná délka dle dohody
 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem a vystavení osvědčení
Školení elektrikářů z bezpečnosti práce
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení elektrikářů určeno?

Školení je určeno všem zaměstnancům, kteří neprovádějí jen běžnou obsluhu elektrických zařízení, ale provádějí i práce na elektrických zařízení.

Pracemi na elektrických zařízení se rozumí zejména jejich montáž, opravy, údržby, měření a provádění revizí.

Jakou způsobilost dle vyhlášky školíme?

Školíme odbornou způsobilost, dle následujících §§ vyhlášky č. 50/1978 Sb., úz

 • § 3 | Pracovníci seznámení
 • § 4 | Pracovníci poučení
 • § 5 | Pracovníci znalí
 • § 6 | Pracovníci pro samostatnou činnost
 • § 7 | Pracovníci pro řízení činnosti
 • § 8 | Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem
 • § 8 | Pracovníci pro řízení provozu

Kdo školení provádí?

Samozřejmostí je, že ke školení vždy přizveme inspektora práce, tedy zástupce státního dozorujícího orgánu. Ve zkušební komisi také vždy sedí revizní technik elektrických zařízení.

Výjimkou je školení způsobilosti dle § 3 a § 4, kdy školení provádí, plně v souladu s právními předpisy, buď odborně způsobilá osoba v prevenci rizik nebo revizní technik elektrických zařízení.

Nezapomeňte elektrikáře k činnosti pověřit!

Nabídka školení BOZP a PO od SAW

Základní školení BOZP

 • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců
 • Školení BOZP zaměstnanců
 • Školení první pomoci

Základní školení požární ochrany

 • Školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců
 • Školení požární ochrany zaměstnanců

Školení obsluhy vyhrazených technických zařízení

 • Školení jeřábníků
 • Školení vazačů
 • Školení obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)
 • Školení obsluhy plynových zařízení
 • Školení elektrikářů dle vyhlášky "50"

Školení dopravních prostředků a zařízení

 • Školení řidičů manipulačních motorových vozíků
 • Školení BOZP řidičů "referentů"
 • Školení strojníků stavebních a zemních strojů

Školení pro práce při údržbě zeleně

 • Školení obsluhy motorových pil
 • Školení obsluhy křovinořezů

Další odborná školení

Školení má smysl. Lavice po pádu zaměstnance z výšky budiž důkazem.

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart