Písemné pověření obsluhy elektrických zařízení

89,00  s DPH / 73,55  bez DPH

Zaměstnavatel je povinen stanovit firemní odpovědnosti. Písemné pověření slouží k určení zaměstnanců, kteří jsou oprávnění k obsluze konkrétních elektrických zařízení.

Písemné pověření zaměstnanců k obsluze elektrických zařízení

Vyhrazená technická zařízení, včetně elektrických, jsou ta, která představují zvýšenou míru ohrožení lidských životů a zdraví osob. Proto je nanejvýše vhodné, stanovit jasná pravidla pro jejich provoz a striktně vymezit odpovědnosti za jejich provoz a obsluhu.

Pověřte proto obsluhou konkrétních zařízení pouze k tomu dostatečně zdravotně i odborně způsobilé zaměstnance a vyhněte se tak problémům.

Musí být pověření písemné?

Ano. Bez písemného pověření velmi těžko prokážete splnění této povinnosti.

Nezapomeňte, že elektřina vidět nejde, ale přesto kope. A důsledky bývají často fatální! Nepodceňujte v této oblasti nic.

Koho mohu prováděním obsluhy elektrických zařízení pověřit?

Obsluhu elektrických zařízení smí provádět výhradně osoby, které jsou poučeny a seznámeny dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., úz.

Ověřte si proto před samotným pověřením zaměstnance obsluhou elektrického zařízení, zda toto poučení či seznámení již absolvoval.

Jak se liší práce na elektrických zařízení od jejich obsluhy

Obsluha elektrických zařízení, je činností nutnou pro zajištění chodu zařízení, prováděnou v mezích návodu k obsluze. Tj. např. obsluhou elektrické vrtačky je činnost, kdy uživatel tuto vrtačku překontroluje před použitím, zapne do elektrické sítě, opatří vhodným nástrojem, připraví k činnosti a pomocí spouštěcího tlačítka uvede v činnost. Následně ji z vnějšku vyčistí a uloží.

Práce na elektrické vrtačce by potom byla např. taková činnost, kdy je nutno rozdělat ochranný kryt vrtačky a tuto zevnitř vyčistit, promazat, popř. opravit. Nebo např. oprava prodlužovacího přívodního kabelu vrtačky.

K pracím na elektrických zařízení je nutno pověřit jen osoby, které mají odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., úz.

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, , ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Písemné pověření obsluhy elektrických zařízení”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Scroll to Top