Písemné pověření elektrikářů

89,00  s DPH / 73,55  bez DPH

Zaměstnavatel je povinen stanovit firemní odpovědnosti. Písemné pověření slouží k určení zaměstnanců, kteří jsou oprávnění k provádění prací na elektrických zařízeních – tzv. elektrikářů.

Písemné pověření zaměstnanců provádějících práce na elektrických zařízení („elektrikářů“)

Vyhrazená technická zařízení, včetně elektrických, jsou ta, která představují zvýšenou míru ohrožení lidských životů a zdraví osob. Proto je nanejvýše vhodné, stanovit jasná pravidla pro jejich provoz a striktně vymezit odpovědnosti za jejich provoz a obsluhu.

Pověřte prováděním prací na těchto zařízení pouze k tomu dostatečně zdravotně i odborně způsobilé zaměstnance.

Musí být pověření písemné?

Ano. Bez písemného pověření velmi těžko prokážete splnění této povinnosti.

Nezapomeňte, že elektřina vidět nejde, ale přesto kope. A důsledky bývají často fatální! Nepodceňujte v této oblasti nic.

Koho mohu prováděním prací na elektrických zařízení pověřit?

Práce na elektrických zařízení smí vykonávat výhradně osoby, které mají odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., úz. Ověřte si, zda konkrétní zaměstnanec tuto odbornou způsobilost má a teprve pak, jej pověřte prováděním prací.

Jak se liší práce na elektrických zařízení od jejich obsluhy

Obsluha elektrických zařízení, je činností nutnou pro zajištění chodu zařízení, prováděnou v mezích návodu k obsluze. Tj. např. obsluhou elektrické vrtačky je činnost, kdy uživatel tuto vrtačku překontroluje před použitím, zapne do elektrické sítě, opatří vhodným nástrojem, připraví k činnosti a pomocí spouštěcího tlačítka uvede v činnost. Následně ji z vnějšku vyčistí a uloží.

Práce na elektrické vrtačce by potom byla např. taková činnost, kdy je nutno rozdělat ochranný kryt vrtačky a tuto zevnitř vyčistit, promazat, popř. opravit. Nebo např. oprava prodlužovacího přívodního kabelu vrtačky.

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, , ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Písemné pověření elektrikářů”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Scroll to Top