Osoba odpovědná za provoz manipulační techniky

99,00  s DPH / 81,82  bez DPH

Zaměstnavatel je povinen stanovit firemní odpovědnosti a pravidla. Mimo jiné musí určit osobu odpovědnou za bezpečný provoz manipulační techniky, tj. včetně manipulačních motorových vozíků.

Písemné pověření odpovědné osoby za provoz manipulační techniky včetně manipulačních motorových vozíků

Obsluhovat manipulační techniku nese svá rizika a často ne malá. Nejen rizika finančních ztrát, v podobě zničeného nákladu, ale rovněž rizika úrazů ať už obsluhy manipulační techniky nebo osob pohybujících se v její blízkosti. Je proto nanejvýše důležité, aby veškerá provozovaná manipulační technika, tedy od ručních vozíků až po vysokozdvižné manipulační vozíky, byla v řádném technickém stavu, byla k ní řádně vedena administrativa a zejména, aby její obsluha byla svěřena jen těm zaměstnancům, kteří jsou pro tuto činnost zdravotně i odborně způsobilí. I proto je nanejvýše vhodné, stanovit jasná pravidla pro provoz manipulační techniky a striktně vymezit odpovědnosti za její provoz.

Jmenujte proto osobu, která bude odpovídat za bezpečný provoz manipulační techniky, ať už v rámci konkrétního pracoviště nebo celé firmy a vyhněte se tak případným problémům!

Za BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci. Musí být zvlášť pověření odpovědné osoby za manipulační techniky?

Ano. Již samotné nařízení vlády mluví o tom, že podmínkou k uvedení pracoviště do provozu, je určení osoby odpovědné za vedení provozní dokumentace a záznamů a dále také určení osoby, jejíž povinností je zajišťovat dodržování termínů a lhůt pro provádění činností, jako jsou zejména kontroly, zkoušky, revize, údržby, opravy a rekonstrukce technického vybavení pracovišť, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení – tj. včetně manipulační techniky.

Musí být pověření písemné?

Ano. Bez písemného pověření velmi těžko prokážete splnění této povinnosti.

Nezapomeňte, že velká část nehod ve spojitosti s manipulační technikou je se zraněním, bohužel často vážným či smrtelným! Nepodceňujte v této oblasti nic a zejména ne, prevenci!

Koho mohu odpovědností pověřit?

Není striktně vymezeno, jakou kvalifikaci osoba odpovědná za manipulační techniku musí mít. Pověřit tedy můžete prakticky kohokoli. Důležité je, aby tato osoba byla schopna samostatné práce a zejména, aby se jednalo o osobu odpovědnou.

Jaké má osoba odpovědná povinnosti?

Základní povinnosti ve vztahu k pověření, jsou uvedeny přímo ve vzorovém pověření. Odpovědná osoba je tak tedy bude mít stále u sebe.

Odpovědná osoba při své činnosti spolupracuje s vedoucími zaměstnanci a OZO BOZP, což je vlastně takový poradní a podpůrný orgán.

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Osoba odpovědná za provoz manipulační techniky”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Řekněte o tom ostatním...

Sdílejte tento vzor se svými přáteli a pomozte tak ostatním!

Scroll to Top