Dotaz

Dobrý den, dnes jsem se byl ptát na brigádu. Jde o pozici nočního strážného. Zaměstnavatel mně řekl, že vyžaduje lékařskou prohlídku právě kvůli nočním směnám. Prohlídku údajně musím absolvovat u jejich firemního doktora a bude mě stát přibližně 1000 Kč. 500 Kč za výpis ze zdravotnické dokumentace od mého obvodního lékaře a 500 Kč za prohlídku. Navíc si to prý mám hradit sám. Kdo hradí lékařskou prohlídku?

Za poslední roky jsem byl na několika brigádách a nikdy žádnou prohlídku nechtěli, natož pak si ji platit ze svého. Můžete mě prosím objasnit, jak to tedy je? Děkuji.

 

Odpověď

Odpověď vzhledem k šíři dotazu rozděluji do několika pod částí.

Brigádníkem je zde myšlen zaměstnanec, pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ).

 

1. Musí “brigádník” na lékařskou prohlídku?

Jelikož je součástí práce činnost, která představuje riziko ohrožení zdraví  – tedy noční práce, uvedená pod bodem 13., části II., přílohy 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz., pak brigádník skutečně musí absolvovat pracovnělékařskou prohlídku u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele. Povinnost plyne z bodu 2., písm. b), odst. (1), § 59, zákona č. 373/2011 Sb., úz.

 

2. Kdo hradí lékařskou prohlídku brigádníka?

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání.

Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Obdobným vztahem je rozhodně i DPP nebo DPČ.

Výše uvedené se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak. Jiným právní předpisem je např. § 247, Zákoníku práce, který ukládá zaměstnavateli striktní povinnost, uhradit lékařskou prohlídku mladistvému zaměstnanci (do 18 let) vždy.

Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.

Kdo hradí lékařskou prohlídku v případě tazatele? Z výše uvedeného jasně plyne, že zaměstnavatel. A zaměstnavatel nemá navíc žádnou oporu v zákoně, aby náklady na tuto prohlídku mohl přenést na zaměstnance.

Výše uvedené povinnosti plynou z odst. (2), § 59, zákona č. 373/2011 Sb., úz.

 

Závěr

V případě tazatele postupuje zaměstnavatel správně, že jej vysílá na lékařskou prohlídku. Nelze však souhlasit s tím, že si uchazeč o zaměstnání bude náklady na lékařskou prohlídku hradit sám. Toto je v přímém rozporu zákona.

Dle písm. d), odst. (2), § 30, zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, úz, za takové jednání hrozí zaměstnavateli sankce až do výše 2 000 000 Kč a toto jednání tedy není zákonodárci považováno za malicherné, ale velmi závažné porušení povinnosti zaměstnavatele.

V případě tazatele je nutno na tuto skutečnost a povinnost zaměstnavatele upozornit a pokud toto nepomůže, vyzvat k pomoci místně příslušný oblastní inspektorát práce (OIP).

Podrobnější informace o pracovnělékařských službách a lékařských prohlídkách se můžete také dočíst v dřívějším článku.

The following two tabs change content below.
Jsem nadšený "bezpečák!" Bezpečností práce žiji a bezpečnost práce mě živí.Služby bezpečnosti práce, požární ochrany, firemní ekologie a revizí zařízení poskytuji všem podnikajícím fyzickým i právnickým osobám. Bez rozdílu na jejich velikost či obor zaměření.Kromě toho také pořádáme praktické kurzy první pomoci a ve svém e-shopu nabízím vzorovou dokumentaci BOZP ke stažení.