Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Dokumentace o začlenění činností - administrativa

Provozujete administrativní činnosti a myslíte si, že se na Vás povinnosti požární ochrany nevztahují? Dejte si pozor, abyste je neprovozovali v "požárně nebezpečném objektu." V takovém případě potřebujete dokumentaci o začlenění. Její vzor si u nás můžete stáhnout a velmi snadno upravit!

169  s DPH / 140  bez DPH

K čemu dokumentace slouží?

Každý provozovatel činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím, musí vést dokumentaci o začlenění činností do kategorií požárního nebezpečí. Při jejím zpracování můžete využít vzor dokumentace o začlenění činností SAW a značně si usnadnit práci!

Pozor! Tato povinnost se může vztahovat i na ryze administrativní provozy! Nikoli tedy jen na ryze výrobní činnosti.

Dokumentací se činnosti zhodnotí a začlení. Na základě začlenění se pak v požární prevenci dále postupuje. Dle začlenění se zejména zpracovává další dokumentace požární ochrany, provádí školení o požární ochraně, určují lhůty preventivních požárních prohlídek a plní i některé další povinnosti a úkoly.

 

 

Kdy musíte pro administrativní činnosti mít zpracovanou dokumentaci o začlenění?

Případů, kdy administrativní činnosti, tedy firmy např. z oblasti IT, obchodu a služeb, právní kanceláře, účetní apod., musejí mít dokumentaci o začlenění, je celá řada. Vybrali jsme a vypracovali vzorovou dokumentaci o začlenění činností pro ty nejčastější případy, kterými jsou provozování administrativních činností:

  1. v objektech o sedmi a více nadzemních podlažích;
  2. v objektech o čtyřech a více nadzemních podlažích, bez chráněné únikové cesty;
  3. ve stavbách pro obchod;
  4. ve stavbách určených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace;
  5. ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob;
  6. ve stavbách ubytovacích zařízení.

Chráněná úniková cesta

Chráněná úniková cesta je úniková cesta, mající příslušný stupeň požární ochrany. Trvale volný komunikační prostor ústící na volné prostranství, tvořící samostatný požární úsek se stanoveným stupněm požární bezpečnosti, dostatečně větraný. V praxi často schodiště, které je od okolního prostoru odděleno požárními uzávěry (požární dveře) a které je často také odvětráno (v případě požáru se dole otevřou dveře a v hodní části okna pro vytvoření "průvanu"). Variantou chráněné únikové cesty může být také venkovní "požární" únikové schodiště.

 

Stavba pro obchod

Stavbou pro obchod se rozumí stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2 000 m2.

 

Stavba určená pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stavbou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je myšlena stavba nebo její část určená k užívání

  1. osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací,
  2. těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo
  3. osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

 

Stavba pro shromažďování většího počtu osob

Stavbou pro shromažďování většího počtu osob se rozumí stavba s prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2.

 

Stavba ubytovacího zařízení

Stavbou ubytovacího zařízení je myšlena stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou více než 20 lůžek

 

V čem Vám vzorová dokumentace o začlenění činností - administrativa pomůže?

Pokud i vy provozujete své administrativní činnosti v některé výše popsané stavbě nebo objektu, není pro Vás nic snadnějšího, než si stáhnout vzorovou dokumentaci o začlenění činností SAW, vymazat v ní přebytečné možnosti, případně doladit detaily a přímo ji použít.

Vzorová dokumentace o začlenění činností SAW totiž obsahuje začlenění administrativních činností pro všechny výše popsané typy provozů a staveb! Nemusíte proto tápat a hledat v právních předpisech, jak má taková dokumentace vypadat a co vše má obsahovat.

Další informace

Typ Produktu

,

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

,

Prokoho

, , ,

Stran

Upravitelnost

Mohlo by vás zajímat...

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart