Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Jak vybrat dodavatele služeb BOZP a PO?

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 21. 11. 2017
5
(3)

Aneb naučte se rozpoznat šmejdy od odborníků

Tak jako při mém posledním útočném článku na nekalé a klamavé praktiky poskytovatelů e-learningu (online školení), tak i napsání tohoto textu předcházela série negativních událostí v mém profesním životě.

Za normálních okolností rozhodně útočný být nechci a ostatních dodavatelů služeb BOZP si příliš nevšímám. Pokud ale vidím, že někdo zcela kazí pověst a jméno tomuto důležitému oboru a tím nepřímo i mně osobně. Pokud zjišťuji, že některé firmy tak razantně upřednostňují svůj vlastní zisk před jakoukoli snahou o zajištění bezpečnosti. Vidím, jak klamou, lžou a snaží se Vás - zaměstnavatele, co nejefektivněji obelstít, aby pak za odfláknutou práci brali provize. S tím se smířit nehodlám. Chci na takové praktiky upozornit a veřejně se od nich distancovat.

Poslední dobou jsem opravdu čím dál tím více znechucen, kam až některé firmy, dodávající služby bezpečnosti práce a požární ochrany, jsou, v honbě za klienty, schopny zajít.

Dokáži rozlišit dobrý marketing, špatný marketing a marketing na hraně. Poznám ale také marketing za hranou.

Tímto článkem bych Vás chtěl upozornit na plané sliby, klamavé texty, lži a jiné nepravdy, které v rámci své propagace a snaze ulovit Vás, některé české firmy využívají.

Chci Vás naučit rozeznat odborníky od šmejdů. A ano. Záměrně zde používám toto silné slovo - šmejdi. Důvod je jednoduchý. Tito dodavatelé těží z Vaší neznalosti a záměrně se Vás snaží oklamat. Jejich cílem je vytěžit z Vás, na úkor Vaší neznalosti, co možná nejvyšší zisk. A to vše bez ohledu na skutečnou úroveň bezpečnosti práce. Jejich rukojmími se tak stávají nejen všichni Vaši zaměstnanci, ale zejména i vy - zaměstnavatelé, kteří za BOZP a PO odpovídáte!

Poznámka

Vím, že článkem naštvu spoustu lidí. Věře ale, že oni mě štvou téměř denně. Když vidím některé zcela lživé reklamy, jak beztrestně visí na internetu nebo úroveň činnosti u klientů (Ne každý musí být dobrý a plnit vše na 100% - souhlasím, chápu a beru. Ale když vidím často ty nesmysly, hlouposti, lži a navrch k tomu zaměstnavatele, který si jen libuje, jak má za pár kaček vše v pořádku - á, sladká to nevědomost, je mně opravdu zle.

Kdo mě zná, ten ví, že tyto řádky nejsou žádnou mou snahou o konkurenční boj - to nemám zapotřebí. Chci udělat něco pro obor. Chci vám jasně ukázat, na co si dát pozor a veřejně se distancovat se od těchto hyen a šmejdů našeho oboru.


Obsah

Nejčastější klamavé fráze

 1. BOZP Rychle a levně
 2. Garance 100% rizik aneb převzetí plné odpovědnosti
 3. Propagace na základě velikosti a počtu klientů
 4. Reference – pozor na ně!
 5. Online školení – pohodlně, levně, rychle a k ničemu
 6. Lídr na bezpečnost nebo Česká jednička?
 7. Všechna školení realizovaná v jeden den
 8. Neschopnost vymyslet vlastní obsah

Nejčastější klamavé fráze

Prošel jsem internet. Prošel jsem webové stránky desítek společností, poskytujících služby BOZP a PO a vybral jsem ty nejčastější fráze, které jsou jednoznačně lživé, nepravdivé a jejich jediným cílem je Vás oklamat a přesvědčit, k nákupu služeb právě od té a oné společnosti. Pojďme tedy na ně.

POZOR!

To nejlepší jsem si schoval na konec do bodu 8!


1. BOZP Rychle a levně

Podnikatelský plán dodavatele může být jakýkoliv. Ale bezpečnost práce zkrátka nejde nikdy plnit rychle. A tím pádem ani levně. I Zákoník práce říká, že péče o BOZP musí být soustavnou činností.

Ten kdo o sobě tvrdí, že je nejlevnější, o sobě zároveň tvrdí, že není kvalitní. Můžete ze sebe udělat pokusného králíka a vyzkoušet si to. Normální zaměstnavatel však nic nepozná, až do kontroly státního orgánu nebo prvního vážného úrazu či požáru.

Nebo uvedu jiný případ, pro lepší pochopení a orientaci...

Upozornění

Dodavatel Vám slíbí vypracování požárního řádu za cenu řekněme 500 Kč + DPH (zcela běžná cena).

Jen pro upřesnění uvedu, že požární řád musí obsahovat informace

 1. o provozované činnosti,
 2. o vyskytujících se hořlavých látkách,
 3. o zpracovatelem stanovených podmínkách požární bezpečnosti a mimo jiné, v příloze informace
 4. o přehledu o umístění hasících přístrojů na pracovišti, požárně bezpečnostních zařízení a přehled a požárních tabulek.

Vše výše popsané, nejde odpovědně a odborně provést za hodinu či dvě práce.

Věřte tomu, že za cenu 500 Kč získáte maximálně tak předražený vzor dokumentu, u nějž zpracovatel pouze přepsal hlavičku. A to jsou vyhozené peníze. Jednak můžete dostat sankci od hasičů, jednak prakticky ničemu nepomůže a v neposlední řadě, při požáru Vás vůbec neochrání.

Rozmyslete si, zda zvolíte rychlé a levné řešení, které je k ničemu. Nebo upřednostníte byť pomalejší a dražší, ale profesionální řešení.


2. Garance 100% rizik aneb převzetí plné odpovědnosti

Toto nelze slíbit. A důvod je prostý.

Dle Zákoníku práce za bezpečnost práce odpovídá zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Dle zákona o požární ochraně za plnění povinností požární ochrany odpovídá statutární orgán nebo podnikající fyzická osoba.

Tyto odpovědnosti, dané zákony, nelze žádnou smlouvou, dohodou, pojištěním ani ničím jiným zrušit, nahradit nebo obejít. Dodavatel nemůže nabídnout nic, čím by Vás, jakožto zaměstnavatele (vedoucího zaměstnance), zbavil vaší odpovědnosti! Vždy můžete jít za mříže vy!

Rozhodně se tedy vyhněte všem, kteří Vám nabídnou převzetí plné odpovědnosti, 100% garanci rizik nebo jiný, obdobný nesmysl. Uvádí Vás záměrně v omyl!

Jiní dodavatelé zase garantují 100% úspěšnost při kontrolách. I toto je samozřejmě nesmysl. Nikdo Vám nemůže zaručit na 100%, že inspektor při kontrole nezjistí nedostatek. To zkrátka není možné!


3. Propagace na základě velikosti a počtu klientů

Jsou dodavatelé, kteří se chlubí počtem svých klientů. Někdy jsou to desítky, jindy stovky a někdy tisíce.

Zejména si dejte dobrý pozor na poslední skupinu. Jakmile se někdo chlubí tisíci klientů, je to již hodně podezřelé. Dobré je ověřit si, kolik takový dodavatel má vůbec zaměstnanců. Při dvou tisících klientech se domnívám, že cca 120 až 150 zaměstnanců s odbornou způsobilostí by mohlo být tak akorát. Jednoduše si to podělte a zjistěte, kolik klientů připadne na jednoho OZO a snadno zjistíte, kolik potom takový odborník bude mít času na Vás.

Nechci ale, aby to vyznělo, že o této skupině firem prohlašuji, že to jsou šmejdi. Jen upozorňuji, abyste se měli s přibývající velikostí více na pozoru.

Upozornění

Uvědomte si, že v jakémkoliv oboru a bezpečnost rozhodně není výjimkou, je velmi náročné sehnat, zaměstnat a udržet velký počet odborníků! Ti opravdoví odborníci o práci nouzi nemají. Buď si rozjedou vlastní byznys nebo se nechají zaměstnat u větší společnosti, kde získají mzdu 50 a více tisíc Kč.

Firmy, které poskytují služby BOZP dodavatelsky, však často nabízejí mzdy od 13 000 do 18 000 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda odborně způsobilé osoby v BOZP je cca 30 000 Kč. Je tedy zcela běžné, že tito dodavatelé přitahují zejména absolventy a mladé lidi bez praxe a zkušeností nebo méně schopné "bezpečáky". Nechci tvrdit, že takový velký dodavatel nemá skutečné odborníky. Ale riziko, že Vám bude služby zajišťovat méně kvalifikovaná osoba s velikostí dodavatele rozhodně neklesá, ale roste!

Úměrně velikosti a počtu klientů dodavatele, také roste zátěž na jednotlivé "bezpečáky". často to pak sklouzne k již výše zmíněnému: "rychle a levně" - tedy zkopíruj dokument, přepiš hlavičku, vytiskni, dodej a prodej. Vy sice neplatíte moc, ale platíte za brak, který Vám je k ničemu.


4. Reference - pozor na ně!

Většina firem, které to s podnikáním myslí vážně, na svém webu uvádí reference.

Pokud u reference není konkrétní jméno a firma, vůbec jí nevěnujte pozornost nebo ji rovnou považujte za falešnou.

U referencí je také zcela běžné, že dodavatel se u klienta jen někdy mihl, např. zaskočil za nemocného interního "bezpečáka", aby proškolil jednoho nově nastupujícího zaměstnance a ihned si tuto firmu píše jako referenci.

Schválně jsem vyzkoušel obvolat několik referenčních firem, uváděných na webech dodavatelů služeb BOZP. Výsledek? Pro mě osobně velké zděšení!

Níže uvedená statistika vyplývá z dvaceti jedné reference, kterou jsem obvolal nebo našel. Na více jsem neměl sílu.

Vymyšlené reference: 29%
Lživé a falešné reference: 57%
Skutečné reference: 14%

Legenda

 • Vymyšlené - nedohledatelné. Firma nebo osoba neexistuje.
 • Lživé a falešné - firma nebo osoba existuje a dá se jí dovolat. Ale buď dodavatele vůbec neznají nebo o spolupráci s ním vypověděli zcela jiné (rozuměj horší) informace, než sám uvádí v referenci. Někdy byli dokonce velmi překvapení, že se vůbec jako reference někde zobrazují.
 • Skutečné - firma, osoba existuje, dá se jí dovolat a její výpověď přibližně vystihuje popis v referenci.

Opravdové reference se někdy od těch, jimiž se dodavatel prezentuje na svém webu, zásadně liší. Však porovnejte sami:

 1. Reference dodavatele
 2. Skutečné reference

5. Online školení - pohodlně, levně, rychle a k ničemu

Pokud již při výběru online školení nejste důrazně upozorněni na to, že takové školení, pokud není vytvořeno přesně na míru Vašim podmínkám, rozhodně není dostatečné, zvolte raději jinou cestu.

Ano. Je to tak. Poskytovatelé online školení BOZP (e-learningů) se Vás budou snažit přesvědčit. že stačí, aby zaměstnanec během cca hodinky vyklikal nějakou online aplikaci za 60 Kč a tím máte povinnost splněnu. Tak to ale rozhodně nefunguje! Zákoník práce mluví úplně jinak. Podrobný popis toho, proč Vás e-learning může přivést až za mříže, včetně vyjádření státního úřadu inspekce práce, naleznete v tomto dřívějším článku.

Pokud tedy poskytovatel online kurzů nejde s pravdou ven a snaží se Vás zmást nebo obelhat, nesvěřujte mu svou důvěru, zdraví vašich zaměstnanců a Vaši odpovědnost! Nestojí to za ten risk!

Kromě školení bezpečnosti práce, je úplně špatně i nabídka e-learningů školení o požární ochraně (musí být prováděno na pracovišti) a první pomoci (teoretická první pomoc ještě nikoho nezachránila - zaměstnanec si techniky musí sám vyzkoušet prakticky!).

Přečtěte si citaci zákoníku práce, věnovanou školení. Přečtěte si ji pomalu a pozorně. Potom Vám již musí být zřejmé, že převážná většina poskytovatelů online školení BOZP se Vás snaží oklamat!

Upozornění

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Mezi ostatní předpisy patří např. návody k obsluze strojů a vaše vnitřní předpisy a dokumenty o bezpečnosti a požární ochraně.

Opravdu si myslíte, že pokud zaplatíte např. 60 Kč za online školení zaměstnance, že bude obsahovat vše požadované zákoníkem práce?


6. Lídr na bezpečnost nebo Česká jednička?

V současné době neexistuje žádné oficiální měřítko kvality dodavatelů služeb BOZP a PO v ČR. Jakékoliv vlastní titulování se, jako lídra v ČR, lídra na českém trhu, top poskytovatele služeb, českou jedničku apod., je tedy pouze nic neříkajícím, lživým a narcistickým krokem.

Nevěřte nikomu, kdo Vám lže v již v úvodu. Nevěřte nikomu, kdo se vydává za českou jedničku a lídra na BOZP! Nezaslouží si to.

Můžete se také setkat s dodavateli, kteří se prezentují největší sítí v ČR. Také by mě zajímalo, jak toto zjistili.


7. Všechna školení realizovaná v jeden den

Další častý blud a nepravda.

Samozřejmě, že je možné veškerá školení ve vztahu k bezpečnosti práce a požární ochraně realizovat v jeden den. Ale rozhodně ne u všech zaměstnavatelů. Rád bych viděl, jak někdo dokáže do jednoho dne nacpat:

 • školení o právních a ostatních předpisech BOZP
 • školení o požární ochraně
 • odbornou přípravu preventivní požární hlídky
 • školení elektrikářů
 • školení obsluhy tlakových nádob stabilních
 • školení obsluhy plynových zařízení
 • školení řidičů
 • školení první pomoci

Výčet jen tak na zamyšlenou. U některých zaměstnavatelů může být těch školení nutno provádět ještě několikanásobně více.

Prostě je to nesmysl. Opět se Vás tímto snaží jen nalákat velmi sladkou vyhlídku a obelhat. Nedejte se!


8. Neschopnost vymyslet vlastní obsah

Například můj slovníček pojmů, viz definice pojmů BOZP a PO, ukradla a na svém webu publikovala v nezměněné podobě jedna konkurenční firma. Některé pojmy ve slovníčku jsou převzaty z právních předpisů, jiné jsou ale mým autorským počinem.

Možná pak dojdete k závěru, že nechcete spolupracovat s někým, kdo není ani schopen vymyslet svůj vlastní obsah, kterým by Vás oslovil.

O tom, co to je autorský zákon a autorské právo, se zde raději rozepisovat nebudu.


Slovo závěrem

Pokud znáte jakýkoliv další způsob, jak rozpoznat šmejdy, znáte praktiku, kterou se Vás někdo snažil oklamat, podělte se s ostatními do komentářů níže.

A já Vám doporučuji:

 1. Vybírejte dodavatele BOZP a PO pečlivě.
 2. Ověřujte si reference.
 3. Vyhýbejte se online školením, která jsou spíše jen dobrým doplňkem.
 4. Nedejte na nejnižší cenu.
 5. Přečtěte si §§ 101 až 108, Zákoníku práce a chtějte jejich naplňování!

Občas prostě při výběru stačí chvíli pobrouzdat po internetu. Můžete tak najít velmi cenné a zajímavé informace o dodavateli, který by u Vás rád působil. Např. i komora BOZP a PO se snaží s některými dodavateli udělat pořádky, viz zápis ze zasedání komory BOZP a PO.


Pozor tedy, aby Vaše podnikání někdo extrémně neokradl!

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 3

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart