Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Osoba odpovědná za vzduchotechniku

Zaměstnavatel je povinen stanovit firemní odpovědnosti a pravidla. Mimo jiné musí určit osobu odpovědnou za bezpečný provoz vzduchotechnických zařízení.

99  s DPH / 82  bez DPH

Písemné pověření odpovědné osoby za provoz vzduchotechnických zařízení

Vzduchotechnická zařízení jsou zařízeními, která zajišťují a upravují atmosféru prostoru, kterou dýcháme. Mají tedy přímý vliv na naše zdraví. Jejich nedostatečná údržba může znamenat zejména přemnožení škodlivých, ať již chemických nebo spíše biologických činitelů ve vzduchu. Proto tato zařízení vyžadují zvláštní pozornost a je nanejvýše vhodné, stanovit jasná pravidla pro jejich provoz a striktně vymezit odpovědnosti za jejich provoz.

Jmenujte proto osobu, která bude odpovídat za bezpečný provoz vzduchotechnických zařízení ať už v rámci konkrétního pracoviště nebo celé firmy a vyhněte se tak případným problémům!

Za BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci. Musí být zvlášť pověření odpovědné osoby za vzduchotechnická zařízení ?

Ano. Již samotné nařízení vlády mluví o tom, že podmínkou k uvedení pracoviště do provozu, je určení osoby odpovědné za vedení provozní dokumentace a záznamů a dále také určení osoby, jejíž povinností je zajišťovat dodržování termínů a lhůt pro provádění činností, jako jsou zejména kontroly, zkoušky, revize, údržby, opravy a rekonstrukce technického vybavení pracovišť, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení – tj. včetně vzduchotechnických zařízení.

Musí být pověření písemné?

Ano. Bez písemného pověření velmi těžko prokážete splnění této povinnosti.

Nezapomeňte, že bakteriální vlivy ve vzduchu nejdou vidět. A jejich negativní působení ani hned neodhalíte. Nepodceňujte v této oblasti nic a zejména ne, prevenci!

Koho mohu odpovědností pověřit?

Není striktně vymezeno, jakou kvalifikaci osoba odpovědná za vzduchotechnická zařízení musí mít. Pověřit tedy můžete prakticky kohokoli. Důležité je, aby tato osoba byla schopna samostatné práce a zejména, aby se jednalo o osobu odpovědnou.

Jaké má osoba odpovědná povinnosti?

Základní povinnosti ve vztahu k pověření, jsou uvedeny přímo ve vzorovém pověření. Odpovědná osoba je tak tedy bude mít stále u sebe.

Odpovědná osoba při své činnosti spolupracuje s vedoucími zaměstnanci a OZO BOZP, což je vlastně takový poradní a podpůrný orgán.

Další informace

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Osoba odpovědná za vzduchotechniku“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat...

You may also like…
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart