Jak čistit pásový dopravník ve výšce 3,5 m?

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 22. 8. 2018
Kategorie příspěvku: 
0
(0)

Spousta provozovatelů sériové výroby využívá pro rychlou přepravu vstupních surovin, polotovarů nebo i hotových výrobků zařízení pro plynulou dopravu materiálů. Mezi tato zařízení patří i pásový dopravník.

Dle povahy výroby, je nutné pásové dopravníky čas od času čistit. Čištění je důležité nejen pro zajištění optimálního chodu zařízení a jeho životnosti, ale často také pro zajištění požární ochrany. Usazený prach totiž může zásadně zvyšovat požární rizika.

Tyto dopravní systémy jsou často ale ve výšce a není k nim zajištěn přístup. V případě jejich údržby včetně čištění, je tak nutno využít nějakých dočasných řešení. V zásadě se nabízí následující:

 1. Zřízení obslužné lávky kolem dopravníku.
 2. Pojízdná zdvihací plošina.
 3. Přistavení mobilního lešení k dopravníku.
 4. Přistavení dvojitého žebříku k dopravníku.
 5. Opření jednoduchého žebříku o dopravník.
 6. Využití prostředků individuální ochrany zaměstnance.

Každé možnosti se budu níže blíže věnovat.


Zřízení obslužné lávky kolem dopravníku

Toto řešení může být tím nejbezpečnějším, ale jeho úskalí jsou natolik velká, že je v praxi jen málo kdy realizováno. V zásadě se dá říct, že pokud nejsou obslužné lávky zřízeny hned při instalaci dopravníků, nejsou zřízeny už vůbec. Pásový dopravník tak bude velmi špatně dostupný.

Obslužná lávka včetně bezpečného přístupu na ni může zajistit bezpečnou a pohodlnou práci. Problémy však mohou být zejména následující:

 1. lávka neumožňuje čistit dopravník zespodu;
 2. lávka umožňuje čistit dopravník jen z jedné strany;
 3. zřízení lávky je značně finančně nákladné.

Pásový dopravník čistit využitím mobilní pojízdné plošiny? Proč ne.

Mobilní pojízdná plošina může být několika typů. Pokud chceme čistit pásový dopravník, zejména přichází v úvahu nůžková plošina nebo plošina na rameni.

Využití plošiny může být poměrně bezpečným a efektivním způsobem, jak dostat zaměstnance k dopravníku ve výšce. Mezi hlavní nedostatky a problémy tohoto řešení patří zejména:

 1. Finanční náročnost na pořízení plošiny nebo i při zapůjčení plošiny.
 2. Nemožnost dostat se s plošinou k dopravníku nebo do dostatečné blízkosti.
 3. Požadavky na odbornou způsobilost obsluhy.
 4. Požadavky na kontroly a revize plošiny.

Pro výše uvedené nedostatky jsou mobilní pojízdné plošiny za tímto účelem užívány spíše výjimečně.


Přistavení mobilního lešení k dopravníku

V praxi také ne příliš často využívané řešení, přestože pozitiva jsou poměrně velká.

Mobilní lešení umožňuje rychlou instalaci, bezpečnou a pohodlnou práci. Pásový dopravník čistit z mobilního lešení tedy, nelze než doporučit. Přesto má toto řešení také své nedostatky, kterými jsou zejména:

 1. Náročnost na prostor. Dá se říct, že jen málo kdy je na pracovišti dostatek místa, aby bylo možno mobilní lešení využít. Dopravníky jsou naopak dost často instalovány nad technologií a lešení tedy není vůbec kde postavit nebo z něj lze obsloužit jen malý úsek dopravníku.
 2. Finančně poměrně nákladné. Profesionální lešení pro výšku cca do 5 m začíná cenově na přibližně padesáti tisících korun. S větší výškou pak samozřejmě roste i cena.
 3. Klade určité nároky na odbornou způsobilost zaměstnanců, kteří budou lešení skládat a pracovat na něm.
 4. U lešení je nutno provádět odborné kontroly stavu.

Přistavení dvojitého žebříku k dopravníku

V praxi velmi časté a rozšířené řešení, umožňující poměrně pohodlnou práci. Větší problém může být s bezpečností. Do výšky přibližně 3 m ještě větší problém není. Ale stát chodidly ve výšce 3 a více m, už nedokáže úplně tak každý. Navíc maximální výška dvojitých žebříků nemusí být dostatečná.

Žebřík neposkytuje zaměstnanci žádnou ochranu. Pokud zaměstnanec nevhodně ukročí, špatně se přidrží rukou, zkrátka spadne z výšky. Tomuto lze zamezit vybavením zaměstnance prostředky individuální ochrany. To ale celou jednoduchost řešení komplikuje.

Nevýhodou je také to, že zaměstnanec z místa na žebříku obslouží jen minimální část dopravníku. Je tedy nutné poměrně často slézat na zem, posouvat žebřík a znovu na něj vylézat. Tím se nejen zvyšuje časová náročnost celé práce, ale rovněž se tak zvyšuje riziko možného pádu z výšky.

Negativem tohoto řešení je také fakt, že dvojitý žebřík zabírá poměrně dost podlahového místa, přičemž požadavky na toto místo rostou úměrně s výškou žebříku. Nemusí tak být použitelný ve všech případech.


Lze o pásový dopravník opřít jednoduchý žebřík?

Využití jednoduchého žebříku k údržbě a čištění pásového dopravníku je v praxi asi nejčastěji používané řešení. Důvody jsou prosté. Jde o řešení rychlé a levné. Bohužel, často ne zcela bezpečné.

Práce na žebříku je zkrátka riziková. Stačí menší chybička a zaměstnanec může spadnout z výšky. Jednoduchý žebřík má oproti dvojítému značnou výhodu v menších nárocích na pracovní místo, kdy se dá postavit do kde jaké mezery mezi technologií a mnohem větší výšky, které se s ním dá dosáhnout. Ale… z toho plynou i značná rizika.

Žebřík musí být postaven stabilně, v souladu s pokyny výrobce, ve sklonu 2.5 : 1. Navíc u paty žebříku musí být dostatečný volný prostor a musí být splněny i další požadavky, stanovené nařízením vlády č. 362/2005 Sb., úz. Nedostatek místa často nedovolí, řádné ustavení žebříku a obsluha se tak vystavuje značným rizikům, kdy leze po nestabilním žebříku.

Dalším problémem, který je nutno zmínit, je nutnost jednoduchý žebřík o něco opřít. A teď otázka, zda je pásový dopravník dostatečně pevný, aby toto opření umožnil? To je již na posouzení každého jednoho provozovatele.

Při práci na žebříku rozhodně respektujte desatero bezpečná práce na žebříku.

Rovněž nezapomeňte na stanovení jasných pravidel BOZP při práci na žebříku a na provádění dostatečných kontrol žebříků. Pomoci Vám při tom mohou níže uvedené vzorové dokumenty ke stažení.


Použití individuální ochrany zaměstnance

Snad poslední a v praxi často jedinou možností, je využití individuální ochrany zaměstnance, provádějícího čištění dopravníku. Jde tedy o využití osobních ochranných pracovních prostředků k zabránění pádu z výšky nebo do hloubky.

Řádně zajištěný zaměstnanec, s dostatečnou odbornou i zdravotní způsobilostí, může práci vykonávat prakticky zcela bezpečně. Ale. Ono řádně zaměstnance zajistit a mít k dispozici dostatečně odborně způsobilého zaměstnance, není vůbec snadné.

V praxi nemusí být vůbec jednoduché, nalézt možné kotevní body. Navíc i dostatečné zajištění zaměstnance ke kotevnímu bodu ještě nemusí být zcela bezpečné, protože možný pád může znamenat náraz do překážek pod zaměstnancem (prodleva mezi reakcí tlumiče pádu nebo brzdového systému). Rozhodně ne na všech pracovištích může být individuální zajištění bez dodatečných úprav pracoviště možné.

Odborné nároky na zaměstnance, který bude pracovat s OOPP k zabránění pádu také nejsou malé. Přeci jen jde o činnost, kdy sebemenší chybička může znamenat smrtelný pracovní úraz!

Tento způsob tedy nelze doporučit. Je vhodný spíše v kombinaci se způsoby předešlými. Někdy však není zbytí.


Jak z toho ven?

Závěrem nutno konstatovat, že čištění dopravníku ve výšce nemusí být z pohledu bezpečnosti vůbec snadnou činností. Jedná se o činnost velmi rizikovou, kdy zajištění bezpečnosti může vyžadovat značné finanční, časové, technické ale i odborné požadavky.

Proto nelze než doporučit, možnosti bezpečného čištění a údržby zařízení řešit již ve fázi přípravy projektu zařízení a jeho instalace na pracovišti. Pokud se v této fázi tyto aspekty opomenou, půjde vždy o improvizaci, která bude znamenat boj s bezpečností a zbytečná rizika pro všechny zúčastněné strany.

Také nezapomeňte, že pro pásové dopravníky musíte mít vypracován místní provozní bezpečnostní předpis - využijte vzor a usnadněte si práci.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0
(0)

Spousta provozovatelů sériové výroby využívá pro rychlou přepravu vstupních surovin, polotovarů nebo i hotových výrobků zařízení pro plynulou dopravu materiálů. Mezi tato zařízení patří i pásový dopravník.

Dle povahy výroby, je nutné pásové dopravníky čas od času čistit. Čištění je důležité nejen pro zajištění optimálního chodu zařízení a jeho životnosti, ale často také pro zajištění požární ochrany. Usazený prach totiž může zásadně zvyšovat požární rizika.

Tyto dopravní systémy jsou často ale ve výšce a není k nim zajištěn přístup. V případě jejich údržby včetně čištění, je tak nutno využít nějakých dočasných řešení. V zásadě se nabízí následující:

 1. Zřízení obslužné lávky kolem dopravníku.
 2. Pojízdná zdvihací plošina.
 3. Přistavení mobilního lešení k dopravníku.
 4. Přistavení dvojitého žebříku k dopravníku.
 5. Opření jednoduchého žebříku o dopravník.
 6. Využití prostředků individuální ochrany zaměstnance.

Každé možnosti se budu níže blíže věnovat.


Zřízení obslužné lávky kolem dopravníku

Toto řešení může být tím nejbezpečnějším, ale jeho úskalí jsou natolik velká, že je v praxi jen málo kdy realizováno. V zásadě se dá říct, že pokud nejsou obslužné lávky zřízeny hned při instalaci dopravníků, nejsou zřízeny už vůbec. Pásový dopravník tak bude velmi špatně dostupný.

Obslužná lávka včetně bezpečného přístupu na ni může zajistit bezpečnou a pohodlnou práci. Problémy však mohou být zejména následující:

 1. lávka neumožňuje čistit dopravník zespodu;
 2. lávka umožňuje čistit dopravník jen z jedné strany;
 3. zřízení lávky je značně finančně nákladné.

Pásový dopravník čistit využitím mobilní pojízdné plošiny? Proč ne.

Mobilní pojízdná plošina může být několika typů. Pokud chceme čistit pásový dopravník, zejména přichází v úvahu nůžková plošina nebo plošina na rameni.

Využití plošiny může být poměrně bezpečným a efektivním způsobem, jak dostat zaměstnance k dopravníku ve výšce. Mezi hlavní nedostatky a problémy tohoto řešení patří zejména:

 1. Finanční náročnost na pořízení plošiny nebo i při zapůjčení plošiny.
 2. Nemožnost dostat se s plošinou k dopravníku nebo do dostatečné blízkosti.
 3. Požadavky na odbornou způsobilost obsluhy.
 4. Požadavky na kontroly a revize plošiny.

Pro výše uvedené nedostatky jsou mobilní pojízdné plošiny za tímto účelem užívány spíše výjimečně.


Přistavení mobilního lešení k dopravníku

V praxi také ne příliš často využívané řešení, přestože pozitiva jsou poměrně velká.

Mobilní lešení umožňuje rychlou instalaci, bezpečnou a pohodlnou práci. Pásový dopravník čistit z mobilního lešení tedy, nelze než doporučit. Přesto má toto řešení také své nedostatky, kterými jsou zejména:

 1. Náročnost na prostor. Dá se říct, že jen málo kdy je na pracovišti dostatek místa, aby bylo možno mobilní lešení využít. Dopravníky jsou naopak dost často instalovány nad technologií a lešení tedy není vůbec kde postavit nebo z něj lze obsloužit jen malý úsek dopravníku.
 2. Finančně poměrně nákladné. Profesionální lešení pro výšku cca do 5 m začíná cenově na přibližně padesáti tisících korun. S větší výškou pak samozřejmě roste i cena.
 3. Klade určité nároky na odbornou způsobilost zaměstnanců, kteří budou lešení skládat a pracovat na něm.
 4. U lešení je nutno provádět odborné kontroly stavu.

Přistavení dvojitého žebříku k dopravníku

V praxi velmi časté a rozšířené řešení, umožňující poměrně pohodlnou práci. Větší problém může být s bezpečností. Do výšky přibližně 3 m ještě větší problém není. Ale stát chodidly ve výšce 3 a více m, už nedokáže úplně tak každý. Navíc maximální výška dvojitých žebříků nemusí být dostatečná.

Žebřík neposkytuje zaměstnanci žádnou ochranu. Pokud zaměstnanec nevhodně ukročí, špatně se přidrží rukou, zkrátka spadne z výšky. Tomuto lze zamezit vybavením zaměstnance prostředky individuální ochrany. To ale celou jednoduchost řešení komplikuje.

Nevýhodou je také to, že zaměstnanec z místa na žebříku obslouží jen minimální část dopravníku. Je tedy nutné poměrně často slézat na zem, posouvat žebřík a znovu na něj vylézat. Tím se nejen zvyšuje časová náročnost celé práce, ale rovněž se tak zvyšuje riziko možného pádu z výšky.

Negativem tohoto řešení je také fakt, že dvojitý žebřík zabírá poměrně dost podlahového místa, přičemž požadavky na toto místo rostou úměrně s výškou žebříku. Nemusí tak být použitelný ve všech případech.


Lze o pásový dopravník opřít jednoduchý žebřík?

Využití jednoduchého žebříku k údržbě a čištění pásového dopravníku je v praxi asi nejčastěji používané řešení. Důvody jsou prosté. Jde o řešení rychlé a levné. Bohužel, často ne zcela bezpečné.

Práce na žebříku je zkrátka riziková. Stačí menší chybička a zaměstnanec může spadnout z výšky. Jednoduchý žebřík má oproti dvojítému značnou výhodu v menších nárocích na pracovní místo, kdy se dá postavit do kde jaké mezery mezi technologií a mnohem větší výšky, které se s ním dá dosáhnout. Ale… z toho plynou i značná rizika.

Žebřík musí být postaven stabilně, v souladu s pokyny výrobce, ve sklonu 2.5 : 1. Navíc u paty žebříku musí být dostatečný volný prostor a musí být splněny i další požadavky, stanovené nařízením vlády č. 362/2005 Sb., úz. Nedostatek místa často nedovolí, řádné ustavení žebříku a obsluha se tak vystavuje značným rizikům, kdy leze po nestabilním žebříku.

Dalším problémem, který je nutno zmínit, je nutnost jednoduchý žebřík o něco opřít. A teď otázka, zda je pásový dopravník dostatečně pevný, aby toto opření umožnil? To je již na posouzení každého jednoho provozovatele.

Při práci na žebříku rozhodně respektujte desatero bezpečná práce na žebříku.

Rovněž nezapomeňte na stanovení jasných pravidel BOZP při práci na žebříku a na provádění dostatečných kontrol žebříků. Pomoci Vám při tom mohou níže uvedené vzorové dokumenty ke stažení.


Použití individuální ochrany zaměstnance

Snad poslední a v praxi často jedinou možností, je využití individuální ochrany zaměstnance, provádějícího čištění dopravníku. Jde tedy o využití osobních ochranných pracovních prostředků k zabránění pádu z výšky nebo do hloubky.

Řádně zajištěný zaměstnanec, s dostatečnou odbornou i zdravotní způsobilostí, může práci vykonávat prakticky zcela bezpečně. Ale. Ono řádně zaměstnance zajistit a mít k dispozici dostatečně odborně způsobilého zaměstnance, není vůbec snadné.

V praxi nemusí být vůbec jednoduché, nalézt možné kotevní body. Navíc i dostatečné zajištění zaměstnance ke kotevnímu bodu ještě nemusí být zcela bezpečné, protože možný pád může znamenat náraz do překážek pod zaměstnancem (prodleva mezi reakcí tlumiče pádu nebo brzdového systému). Rozhodně ne na všech pracovištích může být individuální zajištění bez dodatečných úprav pracoviště možné.

Odborné nároky na zaměstnance, který bude pracovat s OOPP k zabránění pádu také nejsou malé. Přeci jen jde o činnost, kdy sebemenší chybička může znamenat smrtelný pracovní úraz!

Tento způsob tedy nelze doporučit. Je vhodný spíše v kombinaci se způsoby předešlými. Někdy však není zbytí.


Jak z toho ven?

Závěrem nutno konstatovat, že čištění dopravníku ve výšce nemusí být z pohledu bezpečnosti vůbec snadnou činností. Jedná se o činnost velmi rizikovou, kdy zajištění bezpečnosti může vyžadovat značné finanční, časové, technické ale i odborné požadavky.

Proto nelze než doporučit, možnosti bezpečného čištění a údržby zařízení řešit již ve fázi přípravy projektu zařízení a jeho instalace na pracovišti. Pokud se v této fázi tyto aspekty opomenou, půjde vždy o improvizaci, která bude znamenat boj s bezpečností a zbytečná rizika pro všechny zúčastněné strany.

Také nezapomeňte, že pro pásové dopravníky musíte mít vypracován místní provozní bezpečnostní předpis - využijte vzor a usnadněte si práci.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram