Písemné pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení

99,00  s DPH / 81,82  bez DPH

Zaměstnavatel je povinen stanovit firemní odpovědnosti a pravidla. Mimo jiné musí určit osobu odpovědnou za bezpečný a hospodárný provoz tlakových zařízení, včetně tlakových nádob stabilních.

Písemné pověření odpovědné osoby za provoz tlakových zařízení, včetně tlakových nádob stabilních

Vyhrazená technická zařízení, včetně tlakových, jsou ta, která představují zvýšenou míru ohrožení lidských životů a zdraví osob. Proto je nanejvýše vhodné, stanovit jasná pravidla pro jejich provoz a striktně vymezit odpovědnosti za jejich provoz.

Jmenujte proto osobu, která bude odpovídat za bezpečný provoz tlakových zařízení ať už v rámci konkrétního pracoviště nebo celé firmy a vyhněte se tím případným problémům.

Za BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci. Musí být tedy zvlášť pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení?

Ano. Již samotné nařízení vlády mluví o tom, že podmínkou k uvedení pracoviště do provozu, je určení osoby odpovědné za vedení provozní dokumentace a záznamů a dále také určení osoby, jejíž povinností je zajišťovat dodržování termínů a lhůt pro provádění činností, jako jsou zejména kontroly, zkoušky, revize, údržby, opravy a rekonstrukce technického vybavení pracovišť, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení – tj. včetně elektrických zařízení.

Odpovědnou osobu za bezpečný a hospodárný provoz tlakových nádob stabilních navíc zmiňuje i ČSN 69 0012.

Musí být pověření písemné?

Ano. Bez písemného pověření velmi těžko prokážete splnění této povinnosti.

Nezapomeňte, že důsledky nehod ve spojitosti se zdvihacími zařízeními (např. jeřáby), bývají často fatální! Nepodceňujte v této oblasti nic.

Koho mohu odpovědností pověřit?

Není striktně vymezeno, jakou kvalifikaci osoba odpovědná za provoz tlakových zařízení musí mít. Pověřit tedy můžete prakticky kohokoli. Důležité je, aby tato osoba byla schopna samostatné práce a zejména, aby se jednalo o osobu odpovědnou.

Jaké má osoba odpovědná povinnosti?

Základní povinnosti ve vztahu k pověření, jsou uvedeny přímo ve vzorovém pověření. Odpovědná osoba je tak tedy bude mít stále u sebe.

Odpovědná osoba při své činnosti spolupracuje s revizním technikem tlakových zařízení, což je vlastně takový poradní a podpůrný orgán.

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, , ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Písemné pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Scroll to Top