Chcete si v hale zřídit vestavbu? Např. mistrovnu, šatnu nebo jen “kryt” pro zaměstnance u pásové linky? Tak pozor! Nezapomeňte na aktualizaci projektové dokumentace a to včetně požárně bezpečnostního řešení objektu. Vestavba v hale si toto žádá.

Jen připomínám, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:

  • udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou;
  • stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Zřízení vestavby zcela jistě výše uvedené negativně ovlivňuje. Nejen, že zvýší požární zatížení prostoru, ale rovněž mění možnosti úniku, může znamenat vznik nového požárního úseku, je nutno posoudit únikové cesty, možnosti hašení, požárně bezpečnostní zařízení a v konečném důsledky i hygienu pracoviště, jako např. osvětlení, větrání apod.

 

Situaci nepodceňujte. Dle stavebního zákona musí vlastník objektu vést schválenou projektovou dokumentaci skutečného provedení objektu a zejména, v případě požáru je velmi nevhodné, předložit vyšetřovatelům a pojišťovacím likvidátorům dokumentaci, která jaksi neodpovídá realitě!

Podělte se o své zkušenosti s aktualizací projektové dokumentace. Aktualizujete poctivě nebo máte dokumentaci desítky let beze změny, přestože reálně se objekt již několikrát přestavoval, rekonstruoval? Nebo projektovou dokumentaci, jako spousta provozovatelů, vůbec nemáte k dispozici?

The following two tabs change content below.
Jsem nadšený "bezpečák!" Bezpečností práce žiji a bezpečnost práce mě živí. Služby bezpečnosti práce, požární ochrany, firemní ekologie a revizí zařízení poskytuji všem podnikajícím fyzickým i právnickým osobám. Bez rozdílu na jejich velikost či obor zaměření. Kromě toho také pořádáme praktické kurzy první pomoci a ve svém e-shopu nabízím vzorovou dokumentaci BOZP ke stažení.