Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Osoba odpovědná za provoz nářadí se spalovacím motorem

Zaměstnavatel je povinen stanovit firemní odpovědnosti a pravidla. Mimo jiné musí určit osobu odpovědnou za bezpečný provoz nářadí se spalovacím motorem, což mohou být např. motorové pily, křovinořezy apod.

99  s DPH / 82  bez DPH

Písemné pověření odpovědné osoby za provoz nářadí se spalovacím motorem

Obsluhovat nářadí se spalovacím motorem nese svá rizika a často ne malá. Navíc pro zajištění bezproblémového chodu, je často nutná řádná údržba těchto zařízení. Je proto nanejvýše důležité, aby veškeré provozované nářadí se spalovacím motorem, bylo v řádném technickém stavu, byla k němu řádně vedena administrativa a zejména, aby jeho obsluha byla svěřena jen těm zaměstnancům, kteří jsou pro tuto činnost zdravotně i odborně způsobilí. I proto je nanejvýše vhodné, stanovit jasná pravidla pro provoz manipulační techniky a striktně vymezit odpovědnosti za její provoz.

Jmenujte proto osobu, která bude odpovídat za bezpečný provoz nářadí se spalovacím motorem, ať už v rámci konkrétního pracoviště nebo celé firmy a vyhněte se tak případným problémům!

Za BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci. Musí být zvlášť pověření odpovědné osoby za nářadí se spalovacím motorem?

Ano. Již samotné nařízení vlády mluví o tom, že podmínkou k uvedení pracoviště do provozu, je určení osoby odpovědné za vedení provozní dokumentace a záznamů a dále také určení osoby, jejíž povinností je zajišťovat dodržování termínů a lhůt pro provádění činností, jako jsou zejména kontroly, zkoušky, revize, údržby, opravy a rekonstrukce technického vybavení pracovišť, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení – tj. včetně nářadí se spalovacím motorem.

Musí být pověření písemné?

Ano. Bez písemného pověření velmi těžko prokážete splnění této povinnosti.

Nezapomeňte, že velká část nehod ve spojitosti s nářadím se spalovacím motorem je se zraněním, bohužel často velmi vážným! Nepodceňujte v této oblasti nic a zejména ne, prevenci!

Koho mohu odpovědností pověřit?

Není striktně vymezeno, jakou kvalifikaci osoba odpovědná za nářadí se spalovacím motorem musí mít. Pověřit tedy můžete prakticky kohokoli. Důležité je, aby tato osoba byla schopna samostatné práce a zejména, aby se jednalo o osobu odpovědnou.

Jaké má osoba odpovědná povinnosti?

Základní povinnosti ve vztahu k pověření, jsou uvedeny přímo ve vzorovém pověření. Odpovědná osoba je tak tedy bude mít stále u sebe.

Odpovědná osoba při své činnosti spolupracuje s vedoucími zaměstnanci a OZO BOZP, což je vlastně takový poradní a podpůrný orgán.

Další informace

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Osoba odpovědná za provoz nářadí se spalovacím motorem“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat...

You may also like…

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart