Bezpečnost práce v zubní ordinaci / laboratoři - vzory BOZP ke stažení!

Bezpečnost práce v zubní ordinaci / laboratoři - vzory BOZP ke stažení!

1999  s DPH / 1652  bez DPH

 

Provozujete zubní ordinaci nebo zubní laboratoř? Na bezpečnost práce dbáte, ale nechce se vám investovat až desítky tisíc do dokumentace zpracované externí firmou? Mám pro Vás řešení. Připravil jsem vzorovou dokumentaci BOZP pro stomatologické provozy. Bezpečnost práce v zubních ordinacích a laboratořích je nyní ještě snadnější, než kdy dříve!

Pro koho je dokumentace určena?

Vzorová dokumentace BOZP je určena všem, kteří chtějí řešit bezpečnost práce v zubních ordinacích, zubních laboratořích nebo ordinacích dentálního hygienisty levně a efektivně! Jedná se o unikátní soubor vzorových dokumentů, určených pro uvedené stomatologické provozy. Bezpečnost práce v zubní ordinaci nebyla nikdy tak jednoduchá!

Dokumentace je vypracována tak, aby pokrývala profese zubní lékař, zdravotní sestra (instrumentářka), zubní technik, asistent zubního technika a dentální hygienista.

 

Co vzor dokumentace pro bezpečnost práce v zubních ordinacích obsahuje?

Balíček vzorové dokumentace má opravdu poměrně široký záběr. V balíčku naleznete 37 profesionálních vzorových dokumentů BOZP, které jsou běžně v praxi používány a prošly již kontrolami jak inspektorátu práce, tak i krajské hygienické stanice.

Balíček obsahuje základní dokumenty, které pro zajištění bezpečného provozu zubní ordinace nebo laboratoře potřebujete. Jednotlivé dokumenty jsou uvedeny níže.

[learn_more caption="Kompletní přehled vzorové dokumentace BOZP v balíčku"] 1. saw_02a03: Povinnosti zaměstnanců

2. saw_02c01: Písemné pověření vedoucího pracoviště

3. saw_02c10.1: Písemné pověření obsluhy firemních vozidel

4. saw_02c10: Písemné pověření odpovědné osoby za firemní vozidla

5. saw_02c15: Písemné pověření zaměstnanců k poskytování první pomoci

6. saw_02c16: Písemné pověření vedoucího zaměstnance oprávněného ke kontrole alkoholu

7.1 saw_03: Stanovení organizace řízení rizika

7.2 saw_03b01: Registr rizik pro zubní ordinace a laboratoře

8.1 saw_04a01: Návrh na zařazení prací do kategorií - zubní laboratoř

8.2 saw_04a01: Oznámení o zařazení prací do kategorií - zubní ordinace

9. saw_05: Stanovení organizace pracovnělékařských služeb

10. saw_05b1.2: Žádost + lékařský posudek pro jednotlivé práce

11. saw_06: Stanovení organizace zabezpečení první pomoci

12. saw_07a02.1: Osnova školení BOZP zaměstnanců stomatologie

13. saw_07a03: Osnova školení BOZP řidičů firemních vozidel

14. saw_07b01: Prezenční listina školení BOZP

15. saw_07c01: Záznam o absolvování přezkoušení

16. saw_07d02.1: Zkušební test BOZP: zaměstnanci stomatologie

17. saw_07d03: Zkušební test BOZP: řidiči firemních vozidel

18. saw_07e01: Záznam o seznámení s dokumentem

19. saw_07g01: Záznam o seznámení zaměstnance s pracovištěm

20. saw_07g02: Záznam o zácviku zaměstnance na pracovišti

21. saw_08: Stanovení organizace poskytování OOPP

22. saw_09a03: Pokyn zaměstnavatele: Úklid a malování na pracovištích

23. saw_13a01.2: Protokol roční prověrky BOZP

24. saw_13c01.2: Protokol o dechové zkoušce

25. saw_13c01: Doklad o denní kontrole BOZP

26. saw_13d01: Doklad o kontrole používání OOPP

27. saw_13e01.1: Univerzální protokol o kontrole stroje

28. saw_13e01.2: Protokol o kontrole regálu

29. saw_14b01: Kniha úrazů

30. saw_14b02: Záznam o úrazu

31. saw_14b03: Záznam o úrazu – hlášení změn

32. saw_14c03: Doklad o předání záznamu o úrazu

33. saw_15c01: Požární poplachové směrnice [/learn_more]

 

Organizace BOZP v zubní ordinaci

Vzorový dokument saw_02a03: Povinnosti zaměstnanců.

Tímto dokumentem stanovíte základní povinnosti BOZP každému zaměstnanci. Dokument vyjmenovává a upřesňuje nejen povinnosti, stanovené Zákoníkem práce.

 

saw_06: Stanovení organizace zabezpečení první pomoci

Jedná se o dokument, kterým se stanoví jasná pravidla, jak bude na pracovišti řešena první pomoc.

 

saw_09a03: Pokyn zaměstnavatele: Úklid a malování na pracovištích

Dokumentem se stanoví jasná pravidla, jak se provádí úklid na pracovištích zubní ordinace, laboratoře, čekárny apod. Dokument může být poměrně zásadní pro hygienu práce.

 

Stanovení odpovědných osob za bezpečnost práce v zubních ordinacích a obdobných pracovištích

Vzorová dokumentace pro písemné pověření odpovědných osob za bezpečnost práce, konkrétně

Písemné pověření bezpečnosti práce

saw_02c01: Písemné pověření vedoucího pracoviště

saw_02c10: Písemné pověření odpovědné osoby za firemní vozidla

saw_02c10.1: Písemné pověření obsluhy firemních vozidel

saw_02c15: Písemné pověření zaměstnanců k poskytování první pomoci

saw_02c16: Písemné pověření vedoucího zaměstnance oprávněného ke kontrole alkoholu

 

Stanovení požadavků na řízení rizika, identifikaci nebezpečí, analýzu rizik

Stanovení metodiky identifikace nebezpečí, odhadu rizik, hodnocení rizik, analýzy rizik, posouzení rizik, dokumentace rizik, komunikace rizik a vlastně celého řízení rizik. Nemusíte mít starosti. Směrnice stanoví vše podstatné.

saw_03: Stanovení organizace řízení rizika

saw_03b01: Registr rizik pro zubní ordinace a laboratoře

 

Kategorizace prací pro zubní ordinace / laboratoře

Ano, naše vzorová dokumentace obsahuje i vzor oznámení o zařazení prací do kategorií, opět pro práce:

 1. zubní lékař,
 2. zdravotní sestra,
 3. zubní technik,
 4. asistent zubního technika
 5. dentální hygienista.

saw_04a01: Návrh na zařazení prací do kategorií

saw_04a01: Oznámení o zařazení prací do kategorií

Kategorizace prací se může provoz od provozu lišit a stejně tak i různé krajské hygienické stanice mohou mít odlišné požadavky. Po předložení oznámení na místně příslušnou hygienickou stanici tak můžete být vyzváni k doplnění či upřesnění některých informací. Přesto Vám bude vzor velkou oporou. Návrh je vypracován pro práce kategorie 3 - tedy zubní technik a asistent zubního technika. Oznámení potom pro ostatní práce kategorií 1 a 2 (zubní lékař, zdravotní sestra, dentální hygienista).

 

Pracovnělékařské služby pro stomatologické obory

Bezpečnost práce v zubních ordinacích se neobejde bez pracovnělékařských služeb. Vzorová dokumentace obsahuje zejména:

saw_05: Stanovení organizace pracovnělékařských služeb

Což je firemní směrnice, která jasně stanoví pravidla pro pracovnělékařské služby, zejména potom pro pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců.

 

saw_05b1.2: Žádost + lékařský posudek pro jednotlivé práce

Vzorové formuláře vypracované pro pracovní pozice:

 1. zubní lékař,
 2. zdravotní sestra,
 3. zubní technik,
 4. asistent zubního technika,
 5. dentální hygienista.

Stačí jen doplnit údaje zaměstnanců a lékaře. Pak můžete vesele zaměstnance odesílat na pracovnělékařskou prohlídku. Žádost již obsahuje všechny podstatné skutečnosti, které lékař potřebuje znát.

 

Dokumentace školení o bezpečnosti práce pro restaurace

Součástí vzorového balíku dokumentace BOZP, je samozřejmě i dokumentace nutná pro řádné provedení školení. Opatření nutná pro bezpečnost práce ve stomatologických provozech, musí každý zaměstnanec řádně znát. A právě díky unikátnímu souboru dokumentů ke školení, mu je nejen zvládnete vysvětlit, ale budete mít také nezbytný doklad o tom, že jste tak učinili.

Osnovy školení bezpečnosti práce pro zubní ordinace / laboratoře

saw_07a02.1: Osnova školení BOZP zaměstnanců stomatologie

saw_07a03: Osnova školení BOZP řidičů firemních vozidel

Těmito dokumenty se stanoví obsah pro školení BOZP pro práce v zubních ordinacích / laboratořích a na pracovištích obdobného charakteru a obsah školení pro řidiče firemních vozidel. Lze předpokládat, že každý správný zdravotnický provoz disponuje firemním vozidlem a že jeho zaměstnanci jej občasně využívají.

Osnovy zejména uvádí jednotlivé právní a ostatní předpisy, včetně konkrétních §§, odst. a částí, které by měl každý zaměstnanec znát. Navíc je ke každému právnímu předpisu odkaz, který Vás přesměruje na aktuální znění tohoto předpisu.

 

saw_07b01: Prezenční listina školení BOZP

Formulář, který slouží jako prokazatelný doklad o provedeném školení. Zaměstnanci zde svým podpisem stvrdí, že se školení účastnili a prohlásí i další nezbytné skutečnosti, které jsou důležité pro pozdější dokazování případných sporů.

 

saw_07c01: Záznam o absolvování přezkoušení

Každé školení dnes musí být ukončeno ověřením znalostí školených. Nejjednodušší a nejsnáze prokazatelnou formou tohoto ověření znalostí, je provést zkušební test. Formulář slouží k jednoduchému záznamu odpovědí, identifikaci dokumentace školení, vyhodnocení přezkoušení a stvrzení přezkoušení.

 

Zkušební testy bezpečnosti práce

saw_07d02.1: Zkušební test BOZP: zaměstnanci stomatologie

saw_07d03: Zkušební test BOZP: řidiči firemních vozidel

Zkušební test BOZP pro zubní ordinace a laboratoře, tedy zubní lékaře, zdravotní sestry, zubní techniky, asistenty zubních techniků a dentální hygienisty a zkušební test pro osoby, které řídí firemní vozidlo. Testy jsou koncipovány tak, aby zkoušeného provedly a otestovaly ze všech podstatných oblastí BOZP.

 

saw_07e01: Záznam o seznámení s dokumentem

Formulář, který se skvěle hodí pro seznámení zaměstnanců s konkrétními dokumenty BOZP, jako jsou např.:

 • návody k obsluze strojů a zařízení,
 • návod k obsluze a údržbě vozidla,
 • bezpečnostní list k nebezpečným chemickým látkám (např. čistící prostředky).

Do hlavičky formuláře se jednoduše dopíší dokumenty BOZP, které mají být předmětem seznámení a do ve formuláři uvedené prezenční listiny, toto seznámení potvrdí jednotliví zaměstnanci.

 

saw_07g01: Záznam o seznámení zaměstnance s pracovištěm

Formulář, který slouží pro prokazatelné seznámení zaměstnance s konkrétním pracovištěm. Výše uvedené školení se zabývalo seznámení zaměstnanců s právními a ostatními předpisy. Díky tomuto formuláři ale jednoduše zaměstnance seznámíte s konkrétním pracoviště. Např. kde je umístěn hasící přístroj, lékárnička, kde je únikový východ, uzávěr plynu apod.

 

saw_07g02: Záznam o zácviku zaměstnance na pracovišti

Formulář slouží k prokazatelnému provedení zácviku zaměstnance. To se hodí zejména v případech, kdy do ordinace / laboratoře nastupuje zaměstnanec bez zkušeností (absolvent). Díky formuláři to pro Vás bude hračka. Prokázat, že zaměstnance zacvičujete, může být v případě úrazu poměrně zásadní věc!

 

Poskytování ochranných prostředků ve stomatologických provozech

saw_08: Stanovení organizace poskytování OOPP

V balíčku naleznete i velmi podrobný dokument, který stanoví veškeré zásady poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pro pracoviště zubních ordinací a laboratoří. Dokument stanoví nejen pravidla, jak se OOPP vybírají, nakupují, poskytují, ale zejména ve svých přílohách obsahuje tabulky hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP, pokyny pro používání stanovených OOPP, vzorové evidenční listy a některé další formuláře, vhodné pro agendu OOPP. To vše je vzorově připraveno pro následující práce a profese:

 1. zubní lékař,
 2. zdravotní sestra,
 3. zubní technik,
 4. asistent zubního technika,
 5. dentální hygienista.

 

Jak na bezpečnost práce v zubní ordinaci / laboratoři? Provádějte kontroly!

Bezpečnost práce v zubní ordinaci / laboratoři vyžaduje dodržování stanovených pravidel a zásad ochrany zdraví. Na to se často zapomíná. A tak je potřeba provádět preventivní a kontrolní činnost.

Balíček vzorové dokumentace obsahuje vše důležité pro to, abyste tuto prevenci BOZP ve stomatologických provozech dokázali provádět na profesionální úrovni i vy!

saw_13a01.2: Protokol roční prověrky BOZP

Nezapomeňte, že 1x ročně musíte provést roční prověrku BOZP. Je to povinností každého zaměstnavatele, bez ohledu na to, v jaké oblasti podniká. Díky vzorovému formuláři (checklistu), nebude provedení roční prověrky BOZP ve vaší ordinaci / laboratoři žádným problémem. Jen si odškrtáte, co je a co není splněno. Snadno tak poznáte, na jaké úrovni je bezpečnost práce v zubní ordinaci / laboratoři.

 

saw_13c01.2: Protokol o dechové zkoušce

Každý zaměstnavatel by měl provádět prevenci proti alkoholismu. Je to i důležité pro to, abyste se mohli zříci své odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance, ke kterému došlo pod vlivem alkoholu. Provádějte proto orientační dechové zkoušky a výsledky zaznamenejte tak, aby byly kdykoli průkazné do vzorového formuláře!

 

saw_13c01: Doklad o denní kontrole BOZP

Zaměstnavatel má povinnost přijatá opatření BOZP nejen vyžadovat, ale také kontrolovat. I k tomu slouží vzorový formulář o kontrole BOZP. Takovou kontrolu doporučuji provádět nejméně 1x měsíčně. Díky formuláři Vám to nezabere více než pár minut. Díky kontrolám tak bude bezpečnost práce v zubní ordinaci / laboratoři na mnohem vyšší úrovni a i zaměstnanci si budou uvědomovat, že mají v této oblasti určité povinnosti!

 

saw_13d01: Doklad o kontrole používání OOPP

Mezi opatření BOZP patří i poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. A tak jako všechna ostatní opatření, i toto je nutno kontrolovat. Formulář Vám v této povinnosti značně usnadní práci. Jeho vyplnění je velmi jednoduché a pomůže Vám jak v záznamu o tom, že zaměstnanci OOPP používají zodpovědně, tak i v záznamu konkrétních porušení.

Tato kontrola není dobrovolná. Kontrolovat používání OOPP je skutečně povinností každého zaměstnavatele!

 

saw_13e01.1: Univerzální protokol o kontrole stroje

Všechny stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, musíte nejméně 1x ročně kontrolovat. Díky vzorovému formuláři, provedení těchto kontrol zvládnete i svépomoci. Díky formuláři můžete provést kontrolu téměř všeho, od rychlovarné konvice, přes stomatologické křeslo až po "zubní vrtačku".

 

Pracovní úrazy v zubní ordinaci / laboratoři - žádný problém

Pokud Vám nebude něco v použití níže uvedených vzorových dokumentů BOZP zřejmé, můžete si přečíst podrobný článek o řešení pracovních úrazů. A pokud i tak, budete mít nejasnosti, neváhejte mě kontaktovat.

saw_14b01: Kniha úrazů

Každý úraz, nejen úraz Vašeho zaměstnance, ale i externích zaměstnanců nebo např. hostů, je nutno evidovat do knihy úrazů. Již se nemusíte trápit s vymýšlením její podoby a s tím, co vše musí obsahovat. Nemusíte ani doufat, že jste v papírnictví koupili tu správnou, která odpovídá právním předpisům a ne jednu z mnoha, která je vytvořena ještě dle dřívějších předpisů.

 

saw_14b02: Záznam o úrazu

V případě pracovního úrazu s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo smrtelného úrazu, je nutno sepsat záznam o úrazu a tento odeslat na stanovené instituce. Náš vzorový záznam o úrazu je velmi intuitivní a nápomocný při vyplňování, díky interaktivním prvkům.

 

saw_14b03: Záznam o úrazu – hlášení změn

Pokud jste odeslali záznam o úrazu a po jeho odeslání došlo ke změnám v něm uvedeným, musíte zaslat i záznam o úrazu – hlášení změn, kde tyto změny uvedete.

 

saw_14c03: Doklad o předání záznamu o úrazu

Záznam o úrazu musíte předat úrazem postiženému zaměstnanci. Jelikož jej zaměstnanci rádi ztrácení, což Vám pak může přinést komplikace, je lepší jej předat prokazatelně, pomocí dokladu.

 

A požární ochrana v zubních ordinacích / laboratořích?

saw_15c01: Požární poplachové směrnice

Na každé provozovně musejí být zveřejněny čísla tísňového volání. Toto můžete udělat i formou vyvěšených požárních poplachových směrnic. Ty navíc obsahují i postup osoby, v případě vzniku požáru, postup přivolání hasičů a vyhlášení požárního poplachu.

Další informace

Format

Narocnost

,

Podminky

, ,

Predpisy

, ,

Prokoho

, , , , , , ,

Typ Produktu

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Bezpečnost práce v zubní ordinaci / laboratoři - vzory BOZP ke stažení!“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat...

You may also like…
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram