Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Myslete na to, že obsluha manipulačního vozíku je vysoce rizikovou a odpovědnou prací. Zajistěte proto svým zaměstnancům kvalitní školení řidičů manipulačních motorových vozíků!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení řidičů manipulačních motorových vozíků

Školení řidičů manipulačních motorových vozíků je vždy zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy, ale i na praktické typy, čemu se při obsluze vozíků vyhýbat a na co si dávat dobrý pozor. Do školení jsou zahrnuty zásady správné praxe, ale i zkušenosti z nehod a pracovních úrazů. Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace nejen pro typ vozíku, který zaměstnanec obsluhuje, ale i pro Vaše pracovní podmínky!

Je samozřejmostí, že pro školení vytvoříme všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x rok

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • dle typu školení, průkazu a dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem a vystavení EU průkazu obsluhy vozíku.
Školení obsluhy motorových manipulačních vozíků
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení řidičů manipulačních motorových vozíků určeno?

Pro všechny zaměstnance, kteří obsluhují motorové manipulační vozíky, zejména následujících typů:

 • třída I. elektrické vozíky;
 • třída II. vozíky se spalovacím motorem, těchto skupin:
  • A – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené;
  • B – plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením;
  • C – plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením;
  • D – vysokozdvižné ručně vedené;
  • E – vysokozdvižné s pákovým řízením;
  • W1 – vysokozdvižné s volantovým řizením do 5 t nosnosti;
  • W2 – vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti;
  • G – vysokozdvižné se zdvihací plošinou.

Nezapomeňte řidiče manipulačních motorových vozíků pověřit k činnosti!

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart