Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Překontroloval jsem za Vás vzory BOZP ke stažení zdarma!

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 11. 7. 2017
0
(0)

Vyhledal jsem a překontroloval vzory BOZP ke stažení zdarma, běžně dostupné na internetu. Výsledky snad nikoho nepřekvapí. Pojďme ale postupně.

Nejprve mně dovolte, stručně Vás seznámit s postupem takové kontroly.

Na začátku "experimentu" jsem si zvolil 10 nejčastěji hledaných vzorových dokumentů. Těmito dokumenty byly:

 1. Osnova školení o právních a ostatních předpisech BOZP;
 2. Prezenční listina školení;
 3. Žádost o pracovnělékařskou prohlídku;
 4. Hodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP (seznam poskytovaných OOPP);
 5. Dokument prokazující vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti ("příkaz ke svařování");
 6. Požární poplachové směrnice;
 7. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy
 8. Záznam o úrazu;
 9. Kniha úrazů;
 10. Místní provozní bezpečnostní předpis pro zařízení pro plynulou dopravu materiálů.

Dokumenty jsem následně začal hledat pomocí vyhledávače seznam.cz a google.cz a to pomocí různých slovních spojení, až do stránky hledání 10.

Vzor místního provozního bezpečnostního předpisu pro zařízení pro plynulou dopravu materiálů dvou dokumentů se mně vůbec najít nepodařilo.

Zbylých 9 dokumentů jsem našel v jedné až osmi různých verzích. Celkem jsem tedy hodnotil 29 dokumentů ve formátech jak *.doc (Microsoft Word), tak i *.pdf (Portable document format) nebo dokonce zastaralé *.rtf.

Upozorňuji, že přestože jsem pro vyhledávání použil anonymní režim prohlížeče, jak google, tak i seznam používají vlastní sofistikované algoritmy vyhledávání a je tak možné, že každý dosáhne jiných výsledků hledání. Ty se navíc mohou měnit i v čase.


Vzory BOZP ke stažení zdarma a způsob jejich hodnocení

Jednotlivé vzory BOZP ke stažení zdarma jsem začal hodnotit a to na základě následujících kritérií:

Soulad s právními předpisy

 • bylo hodnoceno, zda dokument umožní požadavek konkrétního právního předpisu, na základě něhož je vypracován, naplnit. Hodnotící škála 1 až 5, konkrétně tedy:
  1. plně v souladu s právními předpisy;
  2. drobné nedostatky nemající zásadní vliv na vznik případných škod pro uživatele;
  3. nedostatky, u nichž lze očekávat komplikace při kontrole státního orgánu a nemožnost zprostit se odpovědnosti v případě úrazu / požáru;
  4. nedostatky, u nichž lze očekávat závažné komplikace v případě státní kontroly a při vzniku úrazu / požáru;
  5. zcela v nesouladu s požadavky právních předpisů.

Odborná úroveň zpracování

 • byla hodnocena odborná úroveň zpracování dokumentu, tedy jak autor pracoval s informacemi plynoucími z právních předpisů, technických norem a jak uplatnil znalosti prevence rizik a podmínek požární bezpečnosti v rozsahu znalostí odborně způsobilé osoby. Hodnotící škála 1 až 5, konkrétně tedy:
  1. výborná odborná úroveň zpracování;
  2. chvalitebná odborná úroveň zpracování;
  3. dobrá odborná úroveň zpracování;
  4. dostatečná odborná úroveň zpracování;
  5. nedostatečná odborná úroveň zpracování.

Použitelnost v praxi

 • použitelnost v praxi byla hodnocena zejména na základě zkušeností z výkonu OZO BOZP a PO a znalostí požadavků vedoucích zaměstnanců. Hodnocení tak bylo spíše subjektivní. Hodnotící škála 1 až 5, konkrétně tedy:
  1. výborná použitelnost v praxi;
  2. chvalitebná použitelnost v praxi;
  3. dobrá použitelnost v praxi;
  4. dostatečná použitelnost v praxi;
  5. nedostatečná použitelnost v praxi.

Grafické zpracování

 • jako vystudovaný "grafik" jsem si dovolil hodnotit i tuto vlastnost dokumentů. Grafická podoba má přímý vliv na to, zda bude dokument uživateli přijat. Dokument, s nedostatečnou grafickou podobnou, se totiž nikomu nechce číst nebo je velmi obtížné jeho použití a orientace v něm. Hodnotící škála 1 až 5, konkrétně tedy:
  1. výborné grafické zpracování;
  2. chvalitebné grafické zpracování;
  3. dobré grafické zpracování;
  4. dostatečné grafické zpracování;
  5. nedostatečné grafické zpracování.

Informace o autorovi dokumentu

 • považuji za důležité, aby se autor dokumentu k tomuto znal. Anonymní dokumenty samy o sobě zavánějí tím, že nebudou zcela v pořádku. Pokud navíc znáte autora dokumentu, máte možnost se jej na použití dokumentu doptat. Pokud jej neznáte, nezbývá než doufat. Hodnotící škála 1 až 5, konkrétně tedy:
  1. zcela dostupná informace o autorovi dokumentu;
  2. autor dokumentu je dohledatelný;
  3. autor dokumentu je dohledatelný, ale k dokumentu se "nezná" nebo není známa jeho odborná způsobilost;
  4. autor dokumentu je jen těžce dohledatelný a k dokumentu se "nezná" a není známa jeho odborná způsobilost;
  5. nedohledatelný autor dokumentu.

Přestože hodnocení je do jisté míry subjektivním, věřím, že k velmi podobným závěrům, jak je níže uvedeno, dojde každý, kdo se pokusí o totéž.


Výsledky hodnocení vzorů BOZP ke stažení zdarma

 • Soulad s právními předpisy
  • průměrná známka: 3,8
 • Odborná úroveň zpracování
  • průměrná známka: 2,6
 • Použitelnost v praxi
  • průměrná známka: 3,9
 • Grafické zpracování
  • průměrná známka: 2,8
 • Informace o autorovi dokumentu
  • průměrná známka: 4,2

Souhrnná průměrná známka ze všech kritérií: 3,46.
Tedy tři až čtyři!

Závěr hodnocení vzorové dokumentace

Přestože se mezi vzory BOZP ke stažení zdarma, dají nalézt i použitelné vzory, tyto jsou spíše výjimkou. Většina vzorových dokumentů zdarma obsahuje zásadní nedostatky, které jejich uživatele přímo ohrožují. Zejména zaměstnavatele vystavují riziku sankcí, ze strany státních orgánů a co je horší, také riziku odpovědnosti za případné pracovní úrazy nebo vzniklé požáry!

Je na zvážení každého, zda bude trávit svůj čas hledáním vzorů zdarma, bez jistého výsledku a nakonec použije dokument, jako ve škole hodnocený známkou 3 až 4 nebo sáhne po připravených placených vzorech dokumentů.

Osobně bych, životy a zdraví svých zaměstnanců a svou vlastní odpovědnost, anonymním dokumentům nesvěřil.


Výhody vzorové dokumentace SAW

Ano, vzorová dokumentace SAW je placená, až na některé výjimky. Za poplatek ale získáte vzor dokumentu, který

 • odpovídá požadavkům právních předpisů,
 • je odzkoušený praxí,
 • úspěšně prošel státními kontrolami,
 • má odpovídající grafický design,
 • má známého autora.

Navíc máte možnost, obrátit se na zpracovatele s dotazem o použití dokumentu a získat tak pomoc při uvádění dokumentu do praxe.

Nevymýšlejte vymyšlené

Využijte vzorovou
dokumentaci BOZP

Využijte stovek profesionálně připravených vzorových dokumentů bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO), připravených k okamžitému stažení a použití.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart