banner bezpečáci diskuse

Ne vždy je nutné, abyste zaměstnance vyslali na pracovnělékařskou prohlídku k Vašemu smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb, i když tohoto mít musíte. Víte ale, kdy může zaměstnanec na lékařskou prohlídku ke svému lékaři?

V případě, že zaměstnanec nevykonává žádnou “rizikovou” práci, ale provádí, řekněme normální, obyčejnou, všeobecně známou a běžnou činnost, může jít na prohlídku ke svému registrujícímu lékaři – tj. k “obvodnímu lékaři.”

Zákon přitom tyto “bezpečné” práce jasně definuje, tedy spíše definuje práce, které tak úplně bezpečné nejsou.

 

Podmínky, které musí být splněny…

Aby zaměstnanec mohl na lékařskou prohlídku ke svému registrujícímu lékaři,musí být splněny níže uvedené dvě podmínky:

  1. Práce musí být zařazena výlučně do kategorie 1;
  2. Součástí práce nesmí být činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb., nebo jinými právními předpisy.

Kategorie práce je poměrně jasná a zde asi není nad čím polemizovat. Mnohem zajímavější je však bod 2. Výčet činností, které znemožňují, aby zaměstnanec absolvoval lékařskou prohlídku u svého registrujícího lékaře, uvádím níže v tabulce níže a to včetně period lékařských prohlídek dle těchto činností.

 

Činnosti, pro které NE-může zaměstnanec na lékařskou prohlídku ke svému lékaři

Rizika ohrožení zdraví a ostatní činnostiPerioda prohlídky (1x za uvedený počet let)Perioda prohlídky
Do 50 letNad 50 let
Noční práce22
Mladiství zaměstnanci (do 18 let)1-
Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona42
Práce ve zdravotnictví42
Práce v zařízeních sociálních služeb včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru42
Činnosti epidemiologicky závažné42
Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen42
Obsluha transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů42
Obsluha důlních těžních strojů42
Obsluha stavebních strojů42
Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků42
Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. (1) zákona č. 361/2000 Sb., úz, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, pokud je práce zaměstnance zařazena do kategorie 164
Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. (1) zákona č. 361/2000 Sb., úz, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, pokud je práce zaměstnance zařazena do kategorie 2, 2R, 3 nebo 4.42
Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům21
Nakládání s výbušninami22
Obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví42
Obsluha nebo opravy turbokompresorů42
Obsluha nebo opravy chladících zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ)42
Obsluha nebo opravy vysokonapěťových elektrických zařízení42
Práce v hlubinných dolech21
Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu42
Práce záchranářů21
Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí42
Hlasová zátěž42
Řidiči vozidel dle § 87, zákona č. 361/2000 Sb., úz21
Osoba řídící drážní vozidlo21
Osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, které přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, nebo je dávají.31
Osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy.42
Osoby, které při své pracovní činnosti provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (dráhy).52

 

Nevím, zda může zaměstnanec na lékařskou prohlídku ke svému lékaři – co teď?

Pokud si nejste jisti, zda může zaměstnanec na lékařskou prohlídku ke svému lékaři, bez obav se ptejte v komentářích pod článkem, rád Vám odpovím. A pokud stále nemáte jistotu, doporučuji raději prohlídku provést u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb.

 

Vyšlete zaměstnance k lékaři se správnými papíry

Ať zaměstnance vyšlete k jeho registrujícímu lékaři nebo ke svému firemnímu, využijte vzorový formulář žádosti o pracovnělékařskou prohlídku, včetně vzoru lékařského posudku a vzoru prohlášení zaměstnance, kterým se vzdá možnosti přezkoumání lékařského posudku.

 

The following two tabs change content below.
Jsem nadšený "bezpečák!" Bezpečností práce žiji a bezpečnost práce mě živí. Služby bezpečnosti práce, požární ochrany, firemní ekologie a revizí zařízení poskytuji všem podnikajícím fyzickým i právnickým osobám. Bez rozdílu na jejich velikost či obor zaměření. Kromě toho také pořádáme praktické kurzy první pomoci a ve svém e-shopu nabízím vzorovou dokumentaci BOZP ke stažení.
banner bezpečáci diskuse

SAW Logo

Buďte v obraze!

A navíc získejte slevu na vzorovou dokumentaci BOZP z e-shopu SAW 15%!

Informace, články, názory z oblasti bezpečnosti. Navíc přehled o novinkách ve vzorové dokumentaci BOZP ke stažení.

Váš email byl úspěšně zapsán