Koordinace BOZP na pracovišti s více zaměstnavateli

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 6. 10. 2017
Kategorie příspěvku: ,
4.7
(3)

Máte své pracoviště, na kterém působí Vaši zaměstnanci? Pak se rozhodně nevyhnete situaci, kdy na tomto pracovišti budou současně působit také zaměstnanci dalších zaměstnavatelů. A zde přichází na řadu koordinace BOZP na pracovišti!

Možná si říkáte: "Co je to za hloupost?" Proč by na Vašem pracovišti měli pracovat cizí zaměstnanci? Ale co třeba taková pošťačka, která přinesla na recepci balíček? Nebo revizní technici? Popř. jakýkoliv jiný, externí servisní technik nebo opravář. Defakto i státní zaměstnanci, kteří k Vám do provozu jdou na kontrolu do této kategorie spadají.

Právní předpisy bezpečnosti práce na tyto situace myslí a ukládají zaměstnavateli jasné povinnosti. Pokud je neznáte, pak je tento článek určen právě Vám!


Informace o rizicích a o přijatých opatřeních

Základním pilířem každé správné koordinace BOZP na pracovišti je poznat všechna rizika. Proto mezi základní povinnost každého zaměstnavatele, jehož zaměstnanci působí na pracovišti společně se zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, patří povinnost poskytnout informace o rizicích. Vše vyplývá z odst. (3), § 101, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz, cituji:

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Co to však znamená v praxi?

Uvedu modelový příklad koordinace BOZP na pracovišti, který si snadno můžete vztáhnout na Vaše podmínky.

Je výrobní hala, kde probíhá kovoobrábění. V hale je osazeno několik CNS strojů, klasické frézky, soustruhy, vrtací pracoviště. Manipulaci zajišťují motorové manipulační vozíky. Zkrátka klasická kovovýroba.

Majitel kovovýroby (zaměstnavatel A) chce některé stroje modernizovat a tak si objedná externího dodavatele (zaměstnavatel B), jehož odborní zaměstnanci na místě posoudí současný stav a navrhnou vhodná řešení. V hale zároveň probíhá likvidace starého CNC stroje, značných rozměrů, kterou provádí zaměstnanci externí firmy (zaměstnavatel C).

Všem třem zaměstnavatelům tedy vzniká povinnost, vzájemně se písemně informovat o rizicích a o přijatých opatřeních. V praxi by potom tyto informace mohly vypadat, ve stručnosti, asi následovně.

Zaměstnavatel A

 • Pozor! V hale je hluk - noste chrániče sluchu.
 • Pozor! V hale může dojít k odletu částí při kovoobrábění. Noste chrániče očí.
 • Pozor! V hale se pohybují motorové manipulační vozíky. Noste reflexní vesty.

Zaměstnavatel B

 • Pozor! Zaměstnanci budou potřebovat zajistit vypnutí proudu do konkrétních strojů. S tím mohou být spojena navazující rizika.

Zaměstnavatel C

 • Pozor! Na pracovišti budou probíhat těžké manipulace. Nutno zajistit ohrazení pracoviště a vyloučení provozu v ohroženém prostoru (rádius 5 m od demontovaného stroje).
 • Pozor! Při pracích bude použita těžká řezací technika, která je zdrojem nadměrných emisí hluku. Všichni zaměstnanci v okolí musejí použít chrániče sluchu.
 • Pozor! Při řezání budou vznikat horké jiskry. Z okruhu 5 m od likvidovaného stroje je nutno odstranit hořlavé materiály. K pracovišti je vhodné natáhnout požární vodu.

Zákoník práce mluví o tom, že se mají vzájemně informovat jednotliví zaměstnavatelé. To by ale koordinace BOZP na pracovišti přeci jen ještě trochu drhla. Nezapomíná proto na uložení povinnosti jednotlivým zaměstnavatelům, tyto informace předat dotčeným zaměstnancům. Tuto povinnost nalezneme v písm. b), odst. (4), § 101, Zákoníku práce, cituji:

Zaměstnavatel je povinen dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Dostatečně a bez zbytečného odkladu je nutno chápat jako před zahájením prací, nikoli až v jejich průběhu nebo po jejich skončení!


Zaměstnavatel koordinující bezpečnost práce

Zákoník práce povinnost vzájemně se písemně informovat o rizicích v odst. (3) dále rozvádí, cituji:

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

V praxi to znamená, že zaměstnavatelé mezi sebou musejí určit toho z nich, který bude koordinovat a zajišťovat bezpečnost práce všech zaměstnanců - tedy nejen svých, ale i externích. Dle rozsahu koordinace je ideální, pokud koordinující zaměstnavatel určí jednoho nebo i více svých vedoucích zaměstnanců, kteří budou tento úkol zastávat. Pro výše uvedený příklad se zdá být ideální, pokud by koordinaci zajišťoval přímo provozovatel výrobní haly. V rámci koordinace BOZP na pracovišti by zejména zajistil, aby všichni zaměstnanci respektovali navržená opatření. Dále např. aby zaměstnanci zaměstnavatele B nevstoupili do ohroženého prostoru pracoviště, kde zaměstnavatel C likviduje stroj.


Využijte vzor písemných informací o rizicích

Nechte se inspirovat a zbytečně se netrapte vymýšlením již vymyšleného. Za velmi výhodnou cenu si můžete v e-shopu SAW zakoupit vzorové písemné informace o rizicích, které navíc obsahují i určení koordinujícího zaměstnavatele a umožňují jednoduché seznámení zaměstnanců s nimi. Koordinace BOZP na pracovišti tak pro Vás bude hračka!

Koordinace BOZP na pracovišti a další požadavky

Koordinace BOZP na pracovišti je zákoníkem práce ještě upřesněna a to v ustanovení písm. a), odst. (4), § 101, cituji:

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

V praxi je tedy nepřípustné, aby zaměstnanci při své práci ohrožovali zaměstnance jiného zaměstnavatele.


Přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP

Kromě výše uvedených vzájemných informací a zajištění koordinace BOZP na pracovišti, zákoník práce dále upřesňuje, jaké informace a pokyny musí zaměstnavatel, který je provozovatelem pracoviště, kde zaměstnanci jiných zaměstnavatelů působí, poskytnout. Povinnost plyne z ustanovení písm. g), odst. (1), § 103, Zákoníku práce, cituji:

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou defakto předávány v rámci písemných informací o rizicích. Dále je nutné "externistům" sdělit, co dělat v případě požáru, jak se evakuovat, zda a kde mají k dispozici lékárničku, prostředky první pomoci, kde je hlavní vypínač el. proudu, uzávěr plynu nebo vody. Případně i další, místní a specifické informace o pracovišti.


A co požární ochrana? Je nutno školení?

Ano i ne. Záleží na tom, jaké činnosti budou externí zaměstnanci na pracovišti vykonávat. Pokud půjde o činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, školení je nutno zajistit a to stejně, jako svým kmenovým zaměstnancům. Školení provádí vedoucí zaměstnanec pracoviště a obsahuje zejména seznámení:

 1. s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
 2. s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
 3. s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
 4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
 5. se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
 7. s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.
 8. Pro osoby,které se na pracovištích jen příležitostně zdržují, se školení o požární ochraně zabezpečuje v nezbytném rozsahu a to pouze v případě, kdy jsou na pracovištích vykonávány činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

V ostatních případech není nutno školení o požární ochraně provádět. Podrobné informace o školení požární ochrany naleznete v článku: Školení požární ochrany – co možná ještě nevíte.

Využijte vzorovou dokumentaci školení o požární ochraně SAW

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.7 / 5. Počet hodnocení: 3

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4.7
(3)

Máte své pracoviště, na kterém působí Vaši zaměstnanci? Pak se rozhodně nevyhnete situaci, kdy na tomto pracovišti budou současně působit také zaměstnanci dalších zaměstnavatelů. A zde přichází na řadu koordinace BOZP na pracovišti!

Možná si říkáte: "Co je to za hloupost?" Proč by na Vašem pracovišti měli pracovat cizí zaměstnanci? Ale co třeba taková pošťačka, která přinesla na recepci balíček? Nebo revizní technici? Popř. jakýkoliv jiný, externí servisní technik nebo opravář. Defakto i státní zaměstnanci, kteří k Vám do provozu jdou na kontrolu do této kategorie spadají.

Právní předpisy bezpečnosti práce na tyto situace myslí a ukládají zaměstnavateli jasné povinnosti. Pokud je neznáte, pak je tento článek určen právě Vám!


Informace o rizicích a o přijatých opatřeních

Základním pilířem každé správné koordinace BOZP na pracovišti je poznat všechna rizika. Proto mezi základní povinnost každého zaměstnavatele, jehož zaměstnanci působí na pracovišti společně se zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, patří povinnost poskytnout informace o rizicích. Vše vyplývá z odst. (3), § 101, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz, cituji:

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Co to však znamená v praxi?

Uvedu modelový příklad koordinace BOZP na pracovišti, který si snadno můžete vztáhnout na Vaše podmínky.

Je výrobní hala, kde probíhá kovoobrábění. V hale je osazeno několik CNS strojů, klasické frézky, soustruhy, vrtací pracoviště. Manipulaci zajišťují motorové manipulační vozíky. Zkrátka klasická kovovýroba.

Majitel kovovýroby (zaměstnavatel A) chce některé stroje modernizovat a tak si objedná externího dodavatele (zaměstnavatel B), jehož odborní zaměstnanci na místě posoudí současný stav a navrhnou vhodná řešení. V hale zároveň probíhá likvidace starého CNC stroje, značných rozměrů, kterou provádí zaměstnanci externí firmy (zaměstnavatel C).

Všem třem zaměstnavatelům tedy vzniká povinnost, vzájemně se písemně informovat o rizicích a o přijatých opatřeních. V praxi by potom tyto informace mohly vypadat, ve stručnosti, asi následovně.

Zaměstnavatel A

 • Pozor! V hale je hluk - noste chrániče sluchu.
 • Pozor! V hale může dojít k odletu částí při kovoobrábění. Noste chrániče očí.
 • Pozor! V hale se pohybují motorové manipulační vozíky. Noste reflexní vesty.

Zaměstnavatel B

 • Pozor! Zaměstnanci budou potřebovat zajistit vypnutí proudu do konkrétních strojů. S tím mohou být spojena navazující rizika.

Zaměstnavatel C

 • Pozor! Na pracovišti budou probíhat těžké manipulace. Nutno zajistit ohrazení pracoviště a vyloučení provozu v ohroženém prostoru (rádius 5 m od demontovaného stroje).
 • Pozor! Při pracích bude použita těžká řezací technika, která je zdrojem nadměrných emisí hluku. Všichni zaměstnanci v okolí musejí použít chrániče sluchu.
 • Pozor! Při řezání budou vznikat horké jiskry. Z okruhu 5 m od likvidovaného stroje je nutno odstranit hořlavé materiály. K pracovišti je vhodné natáhnout požární vodu.

Zákoník práce mluví o tom, že se mají vzájemně informovat jednotliví zaměstnavatelé. To by ale koordinace BOZP na pracovišti přeci jen ještě trochu drhla. Nezapomíná proto na uložení povinnosti jednotlivým zaměstnavatelům, tyto informace předat dotčeným zaměstnancům. Tuto povinnost nalezneme v písm. b), odst. (4), § 101, Zákoníku práce, cituji:

Zaměstnavatel je povinen dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Dostatečně a bez zbytečného odkladu je nutno chápat jako před zahájením prací, nikoli až v jejich průběhu nebo po jejich skončení!


Zaměstnavatel koordinující bezpečnost práce

Zákoník práce povinnost vzájemně se písemně informovat o rizicích v odst. (3) dále rozvádí, cituji:

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

V praxi to znamená, že zaměstnavatelé mezi sebou musejí určit toho z nich, který bude koordinovat a zajišťovat bezpečnost práce všech zaměstnanců - tedy nejen svých, ale i externích. Dle rozsahu koordinace je ideální, pokud koordinující zaměstnavatel určí jednoho nebo i více svých vedoucích zaměstnanců, kteří budou tento úkol zastávat. Pro výše uvedený příklad se zdá být ideální, pokud by koordinaci zajišťoval přímo provozovatel výrobní haly. V rámci koordinace BOZP na pracovišti by zejména zajistil, aby všichni zaměstnanci respektovali navržená opatření. Dále např. aby zaměstnanci zaměstnavatele B nevstoupili do ohroženého prostoru pracoviště, kde zaměstnavatel C likviduje stroj.


Využijte vzor písemných informací o rizicích

Nechte se inspirovat a zbytečně se netrapte vymýšlením již vymyšleného. Za velmi výhodnou cenu si můžete v e-shopu SAW zakoupit vzorové písemné informace o rizicích, které navíc obsahují i určení koordinujícího zaměstnavatele a umožňují jednoduché seznámení zaměstnanců s nimi. Koordinace BOZP na pracovišti tak pro Vás bude hračka!

Koordinace BOZP na pracovišti a další požadavky

Koordinace BOZP na pracovišti je zákoníkem práce ještě upřesněna a to v ustanovení písm. a), odst. (4), § 101, cituji:

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

V praxi je tedy nepřípustné, aby zaměstnanci při své práci ohrožovali zaměstnance jiného zaměstnavatele.


Přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP

Kromě výše uvedených vzájemných informací a zajištění koordinace BOZP na pracovišti, zákoník práce dále upřesňuje, jaké informace a pokyny musí zaměstnavatel, který je provozovatelem pracoviště, kde zaměstnanci jiných zaměstnavatelů působí, poskytnout. Povinnost plyne z ustanovení písm. g), odst. (1), § 103, Zákoníku práce, cituji:

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou defakto předávány v rámci písemných informací o rizicích. Dále je nutné "externistům" sdělit, co dělat v případě požáru, jak se evakuovat, zda a kde mají k dispozici lékárničku, prostředky první pomoci, kde je hlavní vypínač el. proudu, uzávěr plynu nebo vody. Případně i další, místní a specifické informace o pracovišti.


A co požární ochrana? Je nutno školení?

Ano i ne. Záleží na tom, jaké činnosti budou externí zaměstnanci na pracovišti vykonávat. Pokud půjde o činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, školení je nutno zajistit a to stejně, jako svým kmenovým zaměstnancům. Školení provádí vedoucí zaměstnanec pracoviště a obsahuje zejména seznámení:

 1. s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
 2. s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
 3. s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
 4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
 5. se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
 7. s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.
 8. Pro osoby,které se na pracovištích jen příležitostně zdržují, se školení o požární ochraně zabezpečuje v nezbytném rozsahu a to pouze v případě, kdy jsou na pracovištích vykonávány činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

V ostatních případech není nutno školení o požární ochraně provádět. Podrobné informace o školení požární ochrany naleznete v článku: Školení požární ochrany – co možná ještě nevíte.

Využijte vzorovou dokumentaci školení o požární ochraně SAW

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.7 / 5. Počet hodnocení: 3

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram