Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontrola firemního osobního vozidla před jízdou

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 20. 2. 2020
Štítky: 
5
(1)

Zejména v případech, kdy si firemní vozidlo střídá více zaměstnanců, nemůžete mít nikdy jistotu, v jakém stavu vozidlo, které zrovna musíte využít, vrátil váš kolega před vámi. Je proto nanejvýše důležité, provést určité úkony a kontroly vozidla před jízdou. Jaké úkony to jsou a co vše si vlastně pohlídat před jízdou? Tak přesně to se pokusím osvětlit v dnešním článku.

Principiálně vše spočívá v tom, abyste

 • nezpůsobily nehodu pro
  • špatný technický stav vozidla;
  • chybějící povinnou výbavu;
  • vlastní nevyhovující psychický - fyzický stav;
  • nevhodnou obsluhu vozidla;
 • nezhoršili důsledky nehody
  • pro nevhodně zajištěný náklad ve vozidle;
 • nezhoršili / nezkomplikovali si situaci
  • volbou nebezpečné nebo jinak nevhodné trasy;
  • absencí povinné či jiné vhodné výbavy;
  • absencí povinných dokladů.

Připravili jsme pro vás grafický poster, který shrnuje a graficky znázorňuje nejdůležitější pokyny ke kontrole vozidla před jízdou!

Vyvěste jej na svých pracovištích, připomeňte tak skvělým způsobem řidičům jejich povinnosti a podpořte firemní kulturu BOZP.

Technický stav vozidla

Řiďte vždy jen takové vozidlo, které je v řádném technickém stavu. Úplným základem by mělo být, ověřit si "nálepku na RZ" o technické prohlídce, zda již není propadlá. Zde záleží na tom, jak moc důvěřujete svému zaměstnavateli, že si termíny hlídá.

Pneumatiky a kola

Sníh na vozovce
Za tohoto počasí a stavu vozovky opravdu oceníte kvalitní pneumatiky v řádném stavu

Pneumatiky a kola obecně jsou alfou a omegou bezpečné jízdy. Věnujte proto chvilku jejich kontrole. Alespoň vizuálně překontrolujte:

 • tlak kol (zda není některé kolo nadměrně podhuštěné);
 • dezén pneumatik, zda nejsou viditelně sjeté (využijte kontrolní body);
 • kola (disky) zda nevidíte očividná mechanická poškozené, např. po nárazu.

Pokud se vám něco nebude jen trochu zdát, prověřte své podezření důkladně nebo rovnou kontaktujte svého vedoucího zaměstnance, popř. osobu odpovědnou za firemní vozidla.

Dostatečná hloubka dezénu je důležitá nejen v zimě
Dostatečná hloubka dezénu je důležitá nejen v zimě
I sněhové řetězy vás někdy mohou dostat z nesnází
I sněhové řetězy vás někdy mohou dostat z nesnází
Pneumatika sjetá až na "dráty"
Pneumatika sjetá až na "dráty"

Mechanická poškození vozidla

Obejděte si vozidlo a sledujte případná mechanická poškození. Promáčklé či prasklé části a díly, chybějící části apod. I menší promáčklina může značit dopravní nehodu a vážnější poškození. Navíc může být zpětně dána za vinu vám. Informujte proto vedoucího zaměstnance a žádejte vysvětlení, jak k poškození došlo.

Čistota vozidla

Čistota má pro bezpečnost zásadní vliv.

Překontrolujte si čistotu všech oken vozidla. Nejen předního, ale opravdu i bočních okýnek a zadního okna. Stejně tak si překontrolujte čistotu zpětných bočních zrcátek.

Nezapomínejte také na čistotu všech světlometů.

Čistá musí být i registrační značka vozidla.

Dle potřeby vozidlo očistěte.

Stav provozních kapalin

Při kontrole postupujte dle návodu výrobce. U novějších vozidel jsou stavy signalizovány na palubní desce. V případě poklesu některé z kapalin začne signalizovat kontrolka. Pokud po nastartování vidíte, že některá z kontrolek svítí, kapalinu buď doplňte (např. kapalina do ostřikovačů) nebo informujte vedoucího zaměstnance, který určí další postup.

Nikdy nepoužívejte vozidlo v rozporu s pokyny výrobce!

Někteří zaměstnanci jsou schopni vrátit na firemní parkoviště vozidlo s prakticky prázdnou nádrží pohonných hmot. Pohlídejte si i toto, abyste cestou nebyli překvapení.

Kontrola světel

Z předchozího kroku již víte, že máte světla čistá. Teď ale otázka, zda svítí. Po nastartování překontrolujte, že světla svítí tak, jak mají. Prověřte si obrysová a potkávací světla, zadní brzdová světla, couvací světla, světla pro denní svícení, ale také přední i zadní mlhová světla a nic nezkazíte ani rychlou kontrolou světel pro znamení o změně směru jízdy.

U předních světlometů si rovněž zrovna překontrolujte nastavení správného sklonu. Zejména u vozidel typu kombi je nutno s ohledem na zatížení kufru regulovat náklon světel.

Kontrola povinné výbavy vozidla

Překontrolujte si před jízdou, že je firemní vozidlo vybaveno povinnou výbavou a vyhněte se tak případným komplikacím a život ohrožujícím stavům.

Povinná výbava je stanovena přílohou č. 12, vyhlášky č. 341/2014 Sb., úz a pro osobní vozidla je následující:

Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně

Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou

 • vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik;
 • vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí;
 • vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky;
 • vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí

 • náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,
 • klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a
 • příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.

Lékárnička první pomoci velikosti I

Lékárnička první pomoci musí obsahovat:

 • 3 ks - Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2
 • 3 ks - Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2
 • 1 ks - Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm)
 • 1 ks - Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)
 • 1 ks - Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu
 • 1 ks - Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm
 • 1 ks - Isotermická fólie (min. rozměr 200 x 140 cm)

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný

Výstražný trojúhelník

Výstražný trojúhelník se může hodit kdykoliv!
Výstražný trojúhelník se může hodit kdykoliv!

Výstražným trojúhelník musí být schválený podle předpisu EHK č. 27

Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při

 • přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu,
 • v důsledku dopravní nehody nebo
 • pro náhlou nevolnost,

jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích.

Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti

 • nejméně 50 m,
 • na dálnici nejméně 100 m za vozidlem.

V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením, musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.

Reflexní vesta

Mezi další povinnosti řidiče patří i povinnost, mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu (např. reflexní vestu), nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním.

Oděvními doplňky jsou

 • blůza,
 • kabát,
 • tričko,
 • vesta nebo
 • kalhoty

fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy (dále jen „výstražný oděv“).

Retroreflexní pásy a fluorescenční plochy musí být na výstražném oděvu vhodně umístěny a provedeny v dostatečné ploše. Tyto podmínky jsou splněny, odpovídá-li výstražný oděv požadavkům příslušné harmonizované evropské normy ČSN EN ISO 20471:2013. Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.

Vzory výstražných oděvů jsou vyobrazeny v příloze č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., úz, viz obrázky níže:

Blůza
Blůza
Tričko
Kalhoty
Krátké kalhoty
Kabát
Vesta
Kalhoty se šlemi

Další doporučená výbava vozidla

Nekonečná, několikahodinová kolona? I to může být realita!
Nekonečná, několikahodinová kolona? I to může být realita!

Povinná výbava je nezbytná k bezpečnému provozu vozidla. Existuje ale i řada dalších věcí, které, pokud je při jízdě budete mít u sebe, vám mohou značně usnadnit cestu.

Patří mezi ně zejména:

 • Návod k obsluze vozidla výrobce
 • Náhradní žárovky a pojistky;
 • Pracovní rukavice;
 • Hasicí přístroj (řádně zajištěný, aby se při jízdě neodjistil a v případě nehody neuvolnil);
 • Sněhové řetězy, lopata (v zimě, zejména při cestě do hor);
 • Svítilna (při jízdě v noci);
 • Kompresor pro huštění pneumatik do autozásuvky;
 • Nabíječku na mobilní telefon do autozásuvky;
 • Evropský formulář záznamu o dopravní nehodě
 • Plán cesty – trasa, místa k odpočinku (ideálně každé 2 hodiny)
 • Pití a jídlo, deka na přikrytí;
 • Evidence o době řízení a době čerpání bezpečnostních přestávek;
 • Kniha jízd.

Zajištění nákladu

Převážíte-li ve vozidle náklad, tento je nezbytně nutné řádně zabezpečit a zajistit. Ve vozidle by ideálně nemělo být nic jen tak volně. Při dopravní nehodě se z každé věci může okamžitě stát projektil a zranit nebo dokonce usmrtit člena osádky.

Přednostně všechen náklad ukládejte do kufru. Kufr musí být opatřen krytem.

Pokud už musíte něco ukládat na sedadla nebo pod ně, pokuste se takový náklad co nejlépe zabezpečit. Řešením může být např. využít bezpečnostních pásů.

Další úkony, které je nutno před jízdou provést

Před samotnou jízdou je samozřejmě také nutné provést základní kontrolu a seřízení vozidla, především:

 • seřízení polohy sedadla;
 • seřízení polohy volantu;
 • seřízení zpětných zrcátek;
 • zkontrolovat a použít bezpečnostní pás;
 • poučit ostatní osoby o nutnosti použít bezpečnostní pás.
 • zkontrolovat další skutečnosti, které by mohly mít vliv na bezpečnost jízdy.

Vhodné také může být, kontrolu před jízdou zaevidovat, např. do knihy jízd, pro případné zpětné prokázání a to zejména při dopravní nehodě.

Přeji šťastnou a bezpečnou cestu!

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart