Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Zajištění požární ochrany hotelu

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 23. 1. 2018
Kategorie příspěvku: 
5
(5)

Zajištění požární ochrany hotelu je v ČR aktuálním tématem požární ochrany č. 1 a v blízké době se také stane terčem kontrol hasičů. Důvod k tomu dala událost, ke které došlo ve večerních hodinách, 20. ledna 2018, a která

 • způsobila smrt čtyř osob,
 • zranění desítek dalších a to včetně dvou hasičů,
 • škodu více než 20 milionů korun a v neposlední řadě
 • iniciovala orgány činné v trestním řízení, které na událost pohlížejí jako na trestný čin obecného ohrožení.

Touto událostí byl požár hotelu Eurostar David v pražské Náplavní ulici.

Hotel byl o pěti nadzemních podlažích. Příčina požáru stále není zcela zřejmá. Spekuluje se o tom, že iniciátorem byla klimatizační jednotka v přízemí. Další zdroj ale naznačuje, že příčinou požáru mohlo být i vznícení vozidla, zaparkovaného v nádvoří hotelu. Požár se rychle šířil, dokonce i do vyšších pater a to po dřevěném obložení schodiště.

V hotelu, jako ostatně téměř v každém, bylo hodně textilu, dřeva a plastů. To vše způsobilo masivní vývin kouře, který se rychle šířil po celém hotelu a uvěznil ubytované hosty v jejich pokojích. Ti se v panice snažili dostat na okenní římsy, někteří dokonce Vážně uvažovali o skoku.

Konkrétní hotel tímto článkem nechci soudit, podrobnosti neznám. Údajně zajištění požární ochrany hotelu bylo na dostatečné úrovni. Pojďme si ale společně přiblížit, co vše by provozovatel takového hotelu, měl nyní, v rámci šetření hasičů, předložit za dokumentaci a doklady.


Jakou dokumentaci požární ochrany musí hotel mít?

 1. Stavební dokumentace, která je pro řádné zajištění požární ochrany hotelu zcela prioritní:
  1. kolaudační rozhodnutí (souhlas k užívání objektu k účelu ubytování hostů);
  2. schválená projektová dokumentace skutečného provedení objektu (aktuální projektová dokumentace, odrážející současný stav objektu, nikoli různé archivní dokumenty);
   • požárně bezpečnostní řešení objektu (nebo jiný dokument, kterým jsou vyhodnoceny podmínky požární ochrany - např. počet hasících přístrojů, požadavky na únikové cesty a východy, nutnost instalovat elektrickou požární signalizaci, požární dveře, požární ucpávky apod.)
 2. Dokumentace požární ochrany, vedená dle zákona o požární ochraně
  1. dokumentace o začlenění do kategorií požárního nebezpečí (minimálně zvýšené požární nebezpečí a složité podmínky pro zásah);
  2. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany;
  3. požární řád(y);
  4. požární poplachové směrnice;
  5. požární evakuační plán;
  6. dokumentace zdolávání požárů (hotel o pěti nadzemních podlažích, bez zjevné chráněné únikové cesty!);
  7. řád ohlašovny požárů (pokud byla např. na recepci zřízena);
  8. dokumentace o školení zaměstnanců o požární ochraně;
  9. požární kniha.
 3. Doklady o plnění povinností na úseku požární ochrany (přiměřeně, dle vybavení objektu jednotlivými zařízeními)
  1. Protokol o určení vnějších vlivů působících na elektrická zařízení (určení vnějších vlivů může být součástí projektové dokumentace; dle protokolu se stanoví požadavky na elektroinstalaci, jak má "vypadat" a jak má být revidována, včetně doporučení pro periody revizí);
  2. Stanovení period revizí technických zařízení (např. harmonogram revizí nebo revizní řád, bez něj nelze prokazatelně stanovit, zda je poslední revize ještě platná);
  3. Revize a kontroly elektrických zařízení:
   • Revize elektrických instalací;
   • Revize zařízení na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny;
   • Revize elektrických strojů;
   • Revize elektrických spotřebičů.
  4. Revize a kontroly tlakových zařízení.
  5. Revize a kontroly kotlů a kotelen.
  6. Revize a kontroly plynových zařízení.
  7. Revize a kontroly zdvihacích zařízení (výtahy).
  8. Doklady o kontrolách a čištění spalinových cest.
  9. Doklady o kontrole provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany:
   • zejména přenosné hasící přístroje.
  10. Doklady o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, jako jsou zejména:
   • zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty vnější i vnitřní);
   • nouzové osvětlení;
   • požární dveře;
   • požární ucpávky;
   • požární klapky;
   • zařízení pro požární signalizaci;
   • zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru;
   • stabilní hasící zařízení.
 4. Doklad o preventivní požární prohlídce (ne starší půl roku).
 5. Doklad o kontrole dokumentace požární ochrany (ne starší jednoho roku).
 6. Doklad o provedeném cvičném požárním poplachu (ne starší jednoho roku).
 7. Doklad o provedeném školení:
  1. vedoucích zaměstnanců o požární ochraně (ne starší tří let);
  2. zaměstnanců o požární ochraně (ne starší dvou let);
  3. příležitostně se zdržujících osob o požární ochraně;
 8. Doklad o odborné přípravě:
  1. členů preventivní požární hlídky (pokud je funkce zřízena);
  2. preventisty požární ochrany (pokud je funkce zřízena).

Další povinnosti požární ochrany provozovatele hotelu

Kromě jasně dané dokumentace, je povinností provozovatele hotelu, zajistit a splnit i určité požadavky přímo v provozu hotelu. Mezi ty nejvýznamnější při zajištění požární ochrany hotelu, patří zejména následující:

 1. Fotoluminiscenční značení únikových cest a východů, umístění na komunikaci nebo co nejblíže nad jejím povrchem.
 2. Volné, přístupné, použitelné a označené přenosné hasící přístroje, požární nástěnné hydranty a případně i ovládače od dalších požárních zařízení (např. tlačítkový hlásič požáru, ovládač nouzového odvětrání apod.).
 3. Trvale volné, plně průchozí únikové cesty a východy a to bez dalších opatření (tj. neuzamčené únikové východy, nezatarasené komunikace, nezúžené únikové cesty apod.).
 4. Označené a trvale přístupné hlavní uzávěry energií a hlavní vypínač elektrického proudu.
 5. Zajištění přístupu ke spojovacím prostředkům a zajištěna provozuschopnost těchto prostředků.
 6. Dodržena minimální šířka příjezdové komunikace 3 m a volné nástupní plochy pro požární techniku.
 7. Trvale uzavřené požární dveře (nezablokované, např. klínem, v otevřené poloze).
 8. Viditelně na pracovišti vyvěšené:
  1. Požární poplachové směrnice;
  2. Požární evakuační plán
   • textová část;
   • grafická část (znázornění směru únikových cest, dle platné ČSN s vyznačením místa umístění, s řádným smyslem orientace plánu a ve velikosti nejméně A3).

Zajištění požární ochrany hotelu

Pokud se Vám vše výše popsané zdá být komplikované, věřte, že se jedná jen o rámcový přehled těch nejpodstatnějších povinností,který je nutno chápat orientačně. Ve skutečnosti je požární ochrana ještě mnohem sofistikovanější a vyžaduje velmi individuální přistup ke každému provozu a objektu.

Plnění úkolů požární ochrany je mým denním chlebem. Navíc se dá konstatovat, že prakticky každý hotel bez výjimky, potřebuje ze zákona technika požární ochrany. Budu proto velmi rád, pokud se mě rozhodnete kontaktovat a společně budeme Vašemu hotelu věnovat maximální péči a úsilí, při zajišťování požární ochrany.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 5

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

2 comments on “Zajištění požární ochrany hotelu”

 1. Dobrý den ,
  Měl bychom otázky a předem děkuji za odpověď.
  Jak je to s dozorem EPS na hotelu ,lpokud má hotel 6 páteř a jedna se o historickou budovou , musí být EPS neustále pod dozorem pokud se jedná o noční směnu?
  Kolik lidí by mělo být z důvodu požární ochrany na hotelu přes noc ? Existuje nějaká povinnost mít neustále EPS pod dozorem na hotel přes noc
  Ještě dodám že hotel je otevřený a jsou tam ubytování hosté.
  Děkuji pěkně alrejio hezký den.

  Peter Spleť.

  1. Dobrý den. Odpověď na vaši otázku naleznete v požárně bezpečnostním řešení objektu, které je součástí schválené projektové dokumentace skutečného provedení objektu.
   Tam by v kapitole požárně bezpečnostní řešení, měla být uvedena elektrická požární signalizace a základní požadavky na ni. Podrobnosti EPS potom budou v samostatné projektové dokumentaci systému EPS.

   Zjednodušeně řečeno existují dvě varianty:

   1) Zajištění trvalé obsluhy ústředny EPS (to znamená, že u ústředny musí být neustále k dispozici zaškolená obsluha - v praxi to znamená nejméně dva zaměstnance, protože jeden jen těžko muže zaručit trvalou obsluhu)
   2) Napojení systému EPS pomocí zařízení dálkového přenosu na pult centrální ochrany (o tomto musí být uzavřená písemná smlouva s místně příslušným HZS ČR).

   S pozdravem,

   Vít Hofman

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart