Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Vzorová dokumentace BOZP - vše podstatné!

4
(4)

Vzorová dokumentace BOZP od SAW

Zjistěte, kým je vzorová dokumentace BOZP od SAW zpracována! Zjistěte, co to je SAW a proč nepíši jen o sobě, ale používám množné číslo.

Jsem odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technikem požární ochrany. Již více než 5 let pracuji pro řadu významných klientů po celé ČR. Za tu dobu jsem nasbíral nemalé zkušenosti a to nejen z šetření pracovních úrazů a nehod, kontrol orgánů inspekce práce nebo státního požárního dozoru, ale i zkušeností z jednotlivých typů provozů a požadavků firem - především pak zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců.

Při plnění svých úkolů pro klienty mimo jiné, zpracovávám dokumentaci BOZP a PO. Při jejím zpracování se vždy snažím o věcnost, formální i právní správnost a zejména, o snadnou použitelnost a její přínosnost pro praxi. Nejvýznamnější, nejpoužívanější a zkrátka nejnápomocnější dokumenty, jsem se nyní rozhodl upravit do podoby dokumentů vzorových a dát Vám je k dispozici ke stažení. K mým dokumentům se postupně nabalují i další dokumenty, zpracované mými kolegy.

Garantuji Vám však, že každý dokument, před umístěním na web, projde důkladnou kontrolou. Všechny na webu umístěné dokumenty jsou tak před jejich vystavením autorizovány odborně způsobilou osobou!

Věřím, že tato dokumentace může pomoci nejen zaměstnavatelům, ale zejména i vedoucím zaměstnancům, kteří jsou výkonným orgánem bezpečnosti práce a požární ochrany a dále také i všem osobám, které bezpečnost práce a požární ochranu aktivně řeší - tedy mým kolegům.


Nespornou výhodou je, že ke všem zakoupeným dokumentům získáte trvalou podporu odborně způsobilé osoby. Pokud si nebudete s dokumentem vědět rady, zkrátka zavoláte / napíšete a vše k Vaší spokojenosti společně vyřešíme. Jedná se tedy o vzory, které se neskrývají za anonymitou internetu. Jde o vzorovou dokumentaci s přidanou hodnotou!


Jaké vzory dokumentů ke stažení nabízím?

Vždy se snažím o to, abych ke stažení nabízel pouze ty dokumenty, jejichž použití je pro uživatele, řekněme "laika" v BOZP, snadné. V opačném případě u dokumentů upozorňuji na to, že jejich úprava může vyžadovat odborné znalosti.

Nabízenými dokumenty tak jsou především formuláře, které jsou skutečně připraveny k okamžitému použití, aniž byste do nich museli jakkoli zasahovat.

Další skupinou předpisů jsou např. záznamové dokumenty, jako je např. kniha úrazů, požární kniha apod. V obchodě nechybí ale ani vnitřní předpisy, upravující konkrétní oblasti bezpečnosti, písemná pověření odpovědných osob, vzorová dokumentace školení BOZP a dokumentace požární ochrany.

Vzorová dokumentace BOZP, nabízená ke stažení, je koncipována zejména tak, aby Vám byla přínosem a pomohla - nikoli zamotala hlavu!

Níže si můžete prohlédnout ochutnávku dokumentů bezpečnosti práce ke stažení.


Komu je vzorová dokumentace BOZP určena?

Připravené vzory dokumentů bezpečnosti práce a požární ochrany ke stažení, jsou určeny zejména následujícím skupinám osob:

  1. Zaměstnavatelé (právnické i fyzické osoby)
  2. Vedoucí zaměstnanci
  3. Bezpečnostní technici
  4. OZO BOZP
  5. OZO PO
  6. Preventisté požární ochrany
  7. Auditoři BOZP
  8. Lektoři BOZP

Nezapomeňte, že zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají nejvíce 25 zaměstnanců, mohou, za podmínek zákona, kompletní agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řešit své pomoci, bez odborné způsobilosti a odborně způsobilé osoby!


Vzorová dokumentace BOZP není Váš nepřítel!

Vzorová dokumentace BOZP může v někom vyvolávat nedůvěru. Není ale žádný důvod. Podstatné je, uvědomit si, k čemu a jak ji chci použít.

Pokud jste pátrali po vzorech dokumentace bezpečnosti práce nebo vzorové dokumentaci požární ochrany ke stažení, zcela jistě jste našli mnoho odkazů. Dokonce jste mohli narazit na dokumentaci zdarma. Nechci ji zde hanit. Na internetu je spousta skvělých, vzorových dokumentů ke stažení zdarma. Problém je ale v tom, že ty skvělé se ztrácejí v oceánu braků. Ano, internet je doslova plný dokumentů, které dosahují téměř nulové kvality jak po formální, tak i obsahové stránce! Rozeznat mezi nimi ty použitelné, pak může být celkem oříšek.

Dokonce určitě narazíte i na články, které pojednávají o tom, proč se vzorové dokumentaci BOZP vyhýbat velkým obloukem.


Proč Vás někteří přesvědčují, že vzorům se máte vyhýbat?

Tak předně, je to marketingový tah. Zavrhnu konkurenci a podpořím své služby. V článcích o tom, proč se vyhýbat vzorové dokumentaci bezpečnosti práce, snad každý alespoň průměrně inteligentní čtenář pozná jasný kalkul, neetické chování jejich autora a zůstane věrný svému rozumu.

Argumenty takových článků jsou většinou velmi účelné, a často doslova podsouvají produkt nebo službu autora článku.

Hlavně si uvědomte, že tyto články z Vás dělají hlupáky, protože striktně odmítají, že byste byli schopni vzor dokumentu BOZP správně použít!

Jaké jsou další zbytečné argumenty proti vzorům dokumentů?

Autoři článků, zaměřených proti vzorové dokumentaci, dále často argumentují cenou. Pokouší se Vás přesvědčit, že vypracování dokumentace jako externí služba je řádově levnější, než zakoupení vzorových dokumentů. Což je často také nesmysl. Některé články vás informují o tom, že cena za vypracování dokumentace BOZP na míru pro malou firmu, je např. od 3 000 Kč. Věřte mně ale, že v dnešním tržním prostředí, za tuto cenu, tj. 3000 Kč, nad onou dokumentací, nebude nikdo sedět o nic déle, než byste vy strávili u vzorové dokumentace. Za tuto cenu firmy maximálně tak přepíší hlavičky svých vzorových dokumentů, popř. dokumenty vytisknou a tradá! Slavnostně Vám je předají jako dokumenty na míru. Když se do nich ale začtete, často zjistíte, že zase až tak úplně na míru vypracovány nejsou.

Nevěřte tomu, že Vám někdo za 3000 Kč vypracuje kompletní dokumentaci BOZP na míru Vašim podmínkám. Aby bylo možné, každý dokument skutečně řádně připravit na míru, je nutno dostatečně poznat firmu. Jen čas strávený tímto poznáním a seznamováním se s vašimi činnostmi, procesy a technologiemi, by měl hodnotu jistě blízkou oněm třem tisícům a ne-li vyšší.

Z mého pohledu tedy buď investujete do vzorové dokumentace za pár stovek nebo si zakoupíte vypracování dokumentace BOZP na míru za pár tisícovek, kdy za Vás zpracovatel maximálně tak upraví ony hlavičky. A nebo se rozhodnete trvale spolupracovat s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, která Vám postupně, v horizontu měsíců či let, bude zavádět systém řízení BOZP. I v posledním případě, Vám ale vzorová dokumentace BOZP může pomoci nejen ušetřit, ale i vykonávat některé činnosti efektivněji.

Ještě něčím se Vás pokusí od užitečných vzorů odradit?

Mezi další oblíbené argumenty patří např., konstatování, že nejprve musíte provést různé vstupní audity nebo rešerše. A proč? Vstupní audit je velmi důležitý v případě, že úkol vypracovat dokumentaci BOZP delegujete na externí firmu. Během vstupní ho auditu se tato firma seznámí s dosavadní vedenou dokumentací. Dále by se měla seznámit s vašimi pracovišti a činnostmi. Pokud ale vzor dokumentu budete používat přímo vy - provozovatelé činností, tato, dle některých nutnost, se jeví poměrně zbytečně.

Jako posledního strašáka, se kterým se často můžete potkat v džungli lovců, kteří se Vás snaží ulovit a vyždímat z Vás maximum, uvedu argument: "Neznáte přece legislativu! Vezměte si dovolenou a studujte, studujte, studujte!" Ani zde nejsou obavy na místě. Správná vzorová dokumentace je sestavena tak, abyste ji mohli použít i bez znalosti legislativy! Proto mluvíme o vzorech! Legislativu musejí znát ti, kteří tuto dokumentaci zpracovávají!


A co sankce od státních orgánů?

Poměrně rozšířeným argumentem, proč řešit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, proč se vyhnout vzorům dokumentů a raději spolupracovat s externí firmou, je argument rizika vysokých sankcí ze strany státu.

Na úvodu. Žádná sankce za vzorovou dokumentaci BOZP neexistuje! Zákonem dokonce, až na pár výjimek, ani není upravena podoba dokumentace BOZP! Dokumentací se zejména prokazuje plnění úkolů prevence rizik. Proto Vám inspektor nemůže uložit sankci za to, že Váš dokument vypadá tak či onak! Sankci můžete dostat pouze v případě, kdy plnění konkrétního úkolu dostatečně neprokážete.

Vzorová dokumentace BOZP se tak může stát velmi efektivním nástrojem!

I zde Vás musím zklamat. Státní kontrolní orgány fungují zejména jako poradní orgán a i tak ke kontrolám přistupují. Cílem inspektorů není, uložit Vám sankci, ale docílit toho, aby u Vás ve firmě bylo "bezpečno". Sankce jsou proto spíše ojedinělé a pohybují se u spodní hranice - zpravidla do 30 000 Kč, často ale pouze 5 až 10 000 Kč.Sankci zpravidla obdrží ten, kdo pro bezpečnost nedělá vůbec nic. Pokud ale bezpečnost řešíte, byť třeba ne zcela na 100%, sankcí se bát nemusíte. A už vůbec ne za to, že použijete vzorový dokument BOZP, který může být často mnohem kvalitnější, než-li předražený dokument vypracovaný od firmy "na míru!"

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4 / 5. Počet hodnocení: 4

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart