Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Studium BOZP - vybírejte pečlivě!

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 22. 11. 2017
Kategorie příspěvku: ,
4.3
(3)

Náhodou jsem narazil na web VOŠ OA SOUT Chotěboř. Vyšší odbornou školu, která mimo jiné, nabízí denní nebo dálkovou formu studia oboru "Řízení bezpečnosti práce." Studium BOZP nenabízí velké množství škol, proto bych chtěl prezentaci školy trochu více přiblížit a rozebrat.

Podrobné informace o nabízeném studijním programu se můžete dočíst na jejich webových stránkách: http://www.oschot.cz/vyssi-odborna-skola/rizeni-bezpecnosti-prace/

Upozornění

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jelikož škola již stránku pozměnila a upravila, na následujícím odkaze naleznete podobu webu školy, ke které se tento text vztahuje

https://web.archive.org/web/20170706140413/http://www.oschot.cz/vyssi-odborna-skola/rizeni-bezpecnosti-prace/

Můžete tedy porovnat se současnou podobou a zřejmě zaznamenat i onu změnu k lepšímu.

Jelikož škola již stránku pozměnila a upravila, na následujícím odkaze naleznete podobu webu školy, ke které se tento text vztahuje

Můžete tedy porovnat se současnou podobou a zřejmě zaznamenat i onu změnu k lepšímu.

Prezentační text mě poměrně vyděsil. Je možné, aby škola, která očividně o teoretické i praktické BOZP jako takové, příliš neví, vychovala odborníky v oboru? Proč si myslím, že znalosti školy v oboru bezpečnosti práce značně pokulhávají, se pokusím demonstrovat rozborem prezentačního textu z výše uvedené stránky školy.


Fail 1 - Mystifikace!

Cituji z webu školy:

Absolvent je schopen, po splnění legislativních požadavků, vyplývajících ze zákona č. 309/2006, zajišťovat odbornou činnost a poradenskou činnost v oblasti BOZP, požární ochrany a enviromentu tak...

Věřím, že absolventi budou nemile překvapeni, až zjistí, že odbornou činnost v oblasti požární ochrany, rozhodně po splnění požadavků vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., dělat nemohou! Je vůbec s podivením, že škola zcela, snad ne záměrně, opomíjí zmínit podstatný fakt, že pro výkon odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP je nutná nejen praxe, ale i získání osvědčení. V požární ochraně je praxe nutná pouze v případě podnikatelské činnosti, jinak postačí osvědčení bez praxe. A to vůbec nemluvím o koordinátorovi BOZP na staveništi, jehož výkon, v duchu výše uvedeného, by měl absolvent také hravě zvládat.

Proč se v celém textu tato informace neobjevuje?

Absolvent se uplatní v podnicích, institucích i jako OSVČ při zajišťování bezpečnosti osob a majetku činnostmi

Opět jak výše uvedeno. Bez odborné způsobilosti, to nebude tak snadné s tím uplatněním a to bez ohledu na to, jak bylo studium BOZP intenzivní.


Fail 2 - Aneb Zákoník práce asi nedočetli do konce

Cituji z webu školy:

...protože výrobní i nevýrobní sféra se musí řídit ustanoveními Zákoníku práce § 101–105 a předpisy souvisejícími ohledně BOZP.

Ještě bych pochopil, že z této věty, v kontextu, jak je položena, vynechali § 106. Ale vynechat i §§ 107 a 108? Zkrátka mi to tam tak nějak chybí. Ostatně ale celá věta je velmi zvláštně postavena.


Fail 3 - Sliby, chyby

Níže budu kurzívou citovat přímo z webu školy.

Dle webu školy, se jejich absolvent uplatní v podnicích, institucích i jako OSVČ při zajišťování bezpečnosti osob a majetku činnostmi:

implementovat do podniku/firmy systémy řízení BOZP a EMS, příp. další existující řídící systémy

Kromě toho, že celá věta v kontextu příliš nedává smysl, by mě zajímalo, co je myšleno těmi dalšími existujícími řídícími systémy? Takto v obecné rovině, jak je to deklarováno, je to opravdu hodně odvážné tvrzení.

samostatně zpracovávat a zavádět specifické bezpečnostní programy a normy,

Co to je specifický bezpečnostní program? A co to je specifická bezpečnostní norma? Zase je to taková nicneříkající, obecná definice, která je tak široká, až je nereálná.

řídit tým specialistů podniku/firmy, odpovědných zaměstnavateli za prevenci rizik,

Přestože rozumím tomu, jak je to myšleno, nezapomínejme, že za prevenci rizik je odpovědný právě zaměstnavatel.

prosazovat dodržování platné legislativy v oblasti bezpečnosti práce v podniku/firmě

Asi nějaká zjednodušená forma studia BOZP, která se věnuje jen čistě oblasti práce, nikoli již ochraně zdraví při práci. Ano, taková řekněme prkotina. Osobně také často zkracuji. Ale ve výčtu profesních činností absolventa by to mohlo být přesně - tedy bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

organizovat školení všech zaměstnanců v otázkách BOZP vč. vedoucích pracovníků a top managementu

Organizovat školení v otázkách? A jak se liší vedoucí pracovník od top managementu? No z tohoto jsem trochu mimo. Jednak školení zpravidla organizuje někdo z personálního oddělení nebo přímo vedoucí zaměstnanci a pak, neměl by absolvent spíše organizovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP...?

Sice z toho člověk tak nějak pochopí, co tím autor myslel, ale jinak je to napsáno naprosto amatérsky. Což by u školy BOZP rozhodně být nemělo!

dbát na dodržování zásad zajišťování bezpečnosti práce na pracovišti

Co to je zásada zajišťování bezpečnosti práce na pracovišti? Zkuste případně napsat do komentářů, co si pod tímto pojmem představujete vy? Mně to zní opět jaksi neodborně, netechnicky, mimo právně.

uplatňovat zásady ochrany zdraví pracovníků (hygiena práce) vč. výběru a přidělování osobních ochranných pracovních prostředků

Podobně jako výše. Co to je zásada ochrany zdraví při práci? Zásada je např. neběhat po schodišti? A k tomu musí někdo studovat školu, aby takovou zásadu mohl uplatňovat? Nebo jak to autor myslel? Zásada přidělování OOPP? Napadá mě např., že takovou zásadou může být přidělení OOPP ve správné velikosti. A toto má opravdu uplatňovat manager BOZP? Další velmi amatérská věta, které jen podtrhuje mou původní myšlenku, že škola nemá dostatečné odborné znalosti z oboru.

uplatňovat zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání

Zásada prevence pracovních úrazů? Opět tento zvláštní pojem. Co to je ta zásada? Cítím to spíše tak, že zásady prevence by měli především uplatňovat jednotliví zaměstnanci jako takoví. Ale psát to do dovedností managera BOZP mně přijde poněkud zvláštní. Ale možná to cítíte jinak.

prosazovat zásady prevence závažných havárií

Viz výše a dále již bez komentáře.

dodržovat zásady vedení dokumentace BOZP

A zde by mě opravdu zajímalo, jaké že to jsou ty zásady vedení dokumentace BOZP?

odpovídat za postupy plánování v souvislosti se zajišťováním BOZP na pracovišti

Odpovídat za postup? A ne náhodou za výsledek?

navrhovat, pořizovat a aktualizovat nezbytnou dokumentaci BOZP

Abych jen nehanil. Zde musím velmi pochválit za ono slovo: "navrhovat". Tak by to mělo být. Odborně způsobilá osoba navrhuje, zaměstnavatel schvaluje a vydává.


Studium BOZP - jaký je studijní plán?

Co se týče studijního plánu, ke shlédnutí zde, ani ten mě příliš nepřesvědčuje. Čekal bych tam více odborných předmětů z jednotlivých oblastí BOZP. Také by mě zajímalo, jak se reálně liší studijní předměty:

 1. Řízení BOZP
 2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 3. Prevence rizik
 4. Pravidla bezpečné práce

Alternativy, kde studovat BOZP

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • Pravděpodobně TOP v ČR v oblasti bezpečnosti. Ovšem pozor na vyučující se značně pokročilým syndromem vyhoření a vnitřní rozpory na fakultě, které se silně podepisují i na kvalitě výuky.
  • Program: Bezpečnost práce a procesů
 • SOŠ PO a VOŠ PO
 • Vyšší odborná škola živnostenská Přerov
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
  • Nedoporučuji. Osobně jsem nahlédnul "pod pokličku" a zcela tristní úroveň! Úroveň absolventů zcela nedostatečná pro jakoukoli praxi (osobně jsem s některými měl zájem navázat spolupráci).
  • Program: Ovládání rizik

Slovo závěrem

Škola na mě působí velmi neprofesionálně. Myslím, že odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP, by prezentační text, včetně uvedení vlastností absolventa, měla dokázat mnohem lépe charakterizovat a sepsat.

Na druhou stranu chci dodat, že veškeré mé dojmy a názory na školy plynou výlučně z této jejich webové stránky a uvedeného studijního plánu. Školu nijak blíže neznám. bylo by proto zajímavé, pokud by se zde objevil názor z druhé strany barikády, nejlépe od některého z absolventů či žáků školy.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hodnocení: 3

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart