Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

V rámci školení obsluhy motorových pil naučíme Vaše zaměstnance s těmito vysoce rizikovými zařízeními pracovat bezpečně. Aby neohrozili nejen sebe, ale ani své okolí!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení obsluhy motorových pil

Školení obsluhy motorových řetězových přenosných pil je vždy zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy, ale i na praktické typy, čemu se při obsluze motorových pil vyhýbat a na co si dávat dobrý pozor. Do školení jsou zahrnuty zásady správné praxe, ale i zkušenosti z nehod a pracovních úrazů. Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace nejen pro typ motorové pily, kterou používáte, ale i pro Vaše podmínky používání!

Je samozřejmostí, že pro školení vytvoříme všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x rok

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení.
Školení obsluh motorových pil
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení obsluhy motorových pil určeno?

Školení je určeno všem zaměstnancům, kteří budou při plnění svých pracovních úkolů obsluhovat motorové pily.

Motorovou pilou je myšleno mobilní přenosné zařízení se spalovacím nebo elektrickým motorem, určené k řezání dřevin. Řezným nástrojem je nekonečný pilový řetěz vedený ve vodicí liště. Přesné označení je Přenosné motorová řetězová pila.

Nezapomeňte obsluhu motorových pil pověřit k činnosti!

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart