Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

V rámci školení obsluhy křovinořezů naučíme Vaše zaměstnance s těmito vysoce rizikovými zařízeními pracovat bezpečně. Aby neohrozili nejen sebe, ale ani své okolí!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení obsluhy křovinořezů

Školení obsluhy křovinořezů je vždy zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy, ale i na praktické typy, čemu se při obsluze křovinořezů vyhýbat a na co si dávat dobrý pozor. Do školení jsou zahrnuty zásady správné praxe, ale i zkušenosti z nehod a pracovních úrazů. Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace nejen pro typ křovinořezu, který používáte, ale i pro Vaše podmínky používání!

Je samozřejmostí, že pro školení vytvoříme všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x rok

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení.
Školení obsluhy křovinořezů
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení obsluhy křovinořezů určeno?

Školení je určeno všem zaměstnancům, kteří budou při plnění svých pracovních úkolů obsluhovat křovinořezy (označované též jako motorové kosy, vyžínače nebo ruční strunové sekačky).

Křovinořezy jsou zařízení, která slouží k vyžínání a sekání vysoké trávy případně neudržovaných a hustých porostů s příměsí křovin ocelovými noži nebo strunou. Mohou tak do jisté míry nahradit rotační sekačku při sekání travních ploch. Lze s nimi však také pomocí speciálních pilových kotoučů s dlátovitým nebo sekacím ozubením řezat nežádoucí dřeviny a křoviny do průměru kmene cca 15 cm.

Pohonem bývá obvykle dvoudobý spalovací motor, který přenáší točivý moment na pracovní nástroj (strunu, žací nůž nebo pilový kotouč). Některé vyžínače mohou být poháněny i elektromotorem, jejich výhodou je pak nižší hmotnost.

Nezapomeňte proškolenou obsluhu křovinořezů pověřit k činnosti!

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart