Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Pověřte obsluhou jeřábu jen skutečně kvalifikované a odborně způsobilé zaměstnance. My je k této činnosti na školení jeřábníků řádně připravíme!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení jeřábníků

Školení jeřábníků je vždy zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy, ale i na praktické typy, čemu se při obsluze jeřábu vyhnout a na co si dát pozor. Do školení jsou zahrnuty zásady správné praxe, ale i zkušenosti z nehod a pracovních úrazů. Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace nejen pro typ jeřábu, který budete používat, ale i pro Vaše podmínky používání!

Je samozřejmostí, že pro školení vytvoříme všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x rok

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení.
Školení jeřábníků
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení jeřábníků určeno?

Školení je určeno zaměstnancům, kteří budou při plnění svých pracovních úkolů obsluhovat některý z následujících typů jeřábů a zdvihadel:

 • třída O: Zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem. Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země,
 • třída A: Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny nebo pomocí dálkového ovládání,
 • třída AS: Mostové jeřáby speciálního použití, jako například formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové,
 • třída B: Věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem,
 • třída C: Kolejové a železniční výložníkové jeřáby,
 • třída D: Mobilní jeřáby,
 • třída E: Plovoucí jeřáby,
 • třída F: Lanové jeřáby.

Požadavky na uchazeče o jeřábnický průkaz

Požadavky k získání jeřábnického průkazu:

 • starší 18 let (mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku),
 • absolvování základního kurzu dle třídy jeřábu,
 • absolvování praktického zácviku,
 • potvrzení zdravotní způsobilosti,
 • vyplnění přihlášky.

Další informace ke školení jeřábníků

Školení provádíme v souladu s technickými normami a tak je samozřejmostí, že o školení vydáme úspěšnému absolventovi jeřábnický průkaz.

Školení dělíme na školení:

 • základní (pro nové jeřábníky),
 • rozšiřující (pro jeřábníky, kteří chtějí získat kvalifikaci k obsluze další třídy jeřábu),
 • opakované.

Nezapomeňte proškolené jeřábníky pověřit k činnosti!

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart