Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Sankce za porušení bezpečnosti práce. Opravdu i kriminál?

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 7. 1. 2018
Kategorie příspěvku: ,
3
(4)

Sankce za porušení bezpečnosti práce - každý ví, že nějaké jsou. Ale málo kdo je zná. Většinou na ně dojde řeč, až když je pozdě!

V poslední době jsem se setkal s několika zaměstnavateli, jejichž zaměstnanci utrpěli poměrně závažné pracovní úrazy a dokonce i úraz smrtelný. Poměrně logickou, byla první otázka těchto zaměstnavatelů:

"A co teď? Co mně teď hrozí?"

Odpověď nalezneme ve dvou hlavních zákonech.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce a zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník.


Sankce za porušení bezpečnosti práce od inspekce práce

Zaměstnavateli, ať už OSVČ nebo právnické osobě, za porušení předpisů bezpečnosti práce hrozí dle zákona o inspekci práce sankce do výše až 2 000 000 Kč. Sankce jsou přitom odstupňované do čtyř skupin.

  1. Za neméně závažné prohřešky se ukládá sankce do výše až 300 000 Kč. Mezi tyto patří např. nezajištění kooperace zaměstnanců různých zaměstnavatelů na jednom pracovišti a nebo to, že nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci.
  2. Do další skupiny patří správní delikty zejména na úseku evidence a oznamování pracovních úrazů a dále určení koordinátorů BOZP na staveništi. Za tyto delikty se ukládá sankce až do výše 400 000 Kč.
  3. Do třetí, již velmi závažné skupiny správních deliktů patří např. neposkytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, nezajištění řádného stavu výrobních prostředků a pracovišť nebo nezajištění vhodné organizace práce. Za tyto delikty se ukládá sankce až do výše 1 000 000 Kč.
  4. Poslední, nezávažnější skupinou jsou správní delikty, za které hrozí sankce nejvyšší, tj. až 2 000 000 Kč! Patří sem např. nezajištění přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, neplnění povinnosti udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání, neumístění bezpečnostních značek nebo nezavedení signálů nebo např. nepřijetí opatření proti opakování pracovních úrazů.

Přesný výčet naleznete v § 30, zákona o inspekci práce.

Sankce za porušení bezpečnosti práce tedy nejsou rozhodně malé. České právo tedy na porušení bezpečnosti práce pohlíží jako na poměrně závažná porušení a závažné správní delikty!


BOZP a trestní zákoník

Druhým předpisem je trestní zákoník. Zde již jde o konkrétní tresty pro konkrétní viníky úrazu.

Zde se rozlišuje mezi těžkým ublížením na zdraví z nedbalosti a ublížením na zdraví z nedbalosti.

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin (z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví) proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

Ublížení na zdraví z nedbalosti

Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Podrobnosti v § 147 a násl, trestního zákoníku.

Je tedy zřejmé, že v případě, kdy dojde k vážnému pracovnímu úrazu nebo dokonce smrtelnému pracovnímu úrazu, bude stát před zaměstnavatelem, potažmo před vedoucím zaměstnancem těžký úkolů, prokázat splnění všech povinností bezpečnosti práce, vyžadovaných právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci! A měl by se snažit, protože sankce za porušení bezpečnosti práce nejsou malé!

Společně dáme bezpečnost u Vás do kupy. A pokud vše do pořádku dát nepůjde, budete alespoň vědět, na čem jste a kde máte případné slabé stránky!

Kontaktujte mě

Společně dáme bezpečnost u Vás do kupy. A pokud vše do pořádku dát nepůjde, budete alespoň vědět, na čem jste a kde máte případné slabé stránky!

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 3 / 5. Počet hodnocení: 4

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

  1. Dobrý den pane Hofmane, děkuji za velice podnětné webové stránky, na kterých většinou najdu výborně vysvětlené otázky z oblasti BOZP.…

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart