Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Povolení svařování. Povolujete? A správně?

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 1. 5. 2017
Kategorie příspěvku: ,
3.8
(13)

Ne vždy si může zaměstnanec svařovat, jak se mu zachce. Jsou případy, kdy je nutno mu svařování povolit. Povolení svařování by mělo být písemné a dokládá se tzv. příkazem ke svařování. Tímto příkazem se současně dokládá splnění zvláštních požárně bezpečnostních opatření při svařování.

Svařováním se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp.


Povolení svařování příkazem. A co to je ten příkaz?

Příkaz ke svařování vlastně vůbec není právní pojem. Jedná se spíše o obecně zaužívané označení pro formulář, kterým se prokazuje splnění zvláštních požárně bezpečnostních opatření a který slouží k povolení svařování.

Lepší otázkou tedy je, co to jsou ta zvláštní požárně bezpečnostní opatření?


Zvláštní požárně bezpečnostní opatření

Zvláštními opatřeními jsou technická a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti

  • před zahájením,
  • v průběhu a
  • po ukončení svařování

s ohledem na konkrétní druh nebezpečí (svařování v prostoru s nebezpečím výbuchu s následným požárem nebo v prostoru s nebezpečím požáru), umístění svářečského pracoviště, požárně bezpečnostního zajištění stavby, systému zabezpečování požární ochrany nejen na svářečském pracovišti, ale i v přilehlých prostorech, tj. prostorech nacházející se nad, pod a vedle svářečského pracoviště, pokud mohou být ohroženy vznikem nebo rozšířením požáru vlivem činností vykonávaných na svářečském pracovišti.


Kdy je nutno zvláštní požárně bezpečnostní opatření plnit?

Již víme, co to je svařování, co to jsou zvláštní požárně bezpečnostní opatření a že tato opatření se v praxi prokazují vystavením tzv. „příkazu ke svařování.“

Poslední nezodpovězenou podstatnou otázkou tak zůstává, kdy je nutno tento příkaz vystavit a opatření plnit?

Svařováním vyžadujícím zvláštní požárně bezpečnostní opatření je svařování v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem, včetně přilehlých prostor.

Definice prostoru s nebezpečím výbuchu

Prostorem s nebezpečím výbuchu s následným požárem se rozumí prostor stavebně oddělený i neoddělený včetně zařízení nebo jeho části (např. zásobník, větrací potrubí, potrubní rozvody), ve kterém může vzniknout nebezpečná koncentrace nebo se nacházejí výbušniny nebo látky obsahující výbušniny anebo jiné látky a materiály a v kombinaci s danou svářečskou technologií mohou být příčinou výbuchu s následným požárem.

Definice prostoru s nebezpečím požáru

Prostorem s nebezpečím požáru se rozumí prostor stavebně oddělený i neoddělený včetně zařízení nebo jeho části (např. zásobník, větrací potrubí, potrubní rozvody), ve kterém se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující látky tuhé, kapalné nebo plynné anebo hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích či zařízeních a v případě používání dané svářečské technologie může dojít k jejich zapálení a vzniku požáru.


Příkaz ke svařování. Jeho obsah a vzor ke stažení

Body, které je nutno splnit, abyste prokázali splnění zvláštních požárně bezpečnostních opatření, jsou přesně stanoveny právními předpisy – a není jich málo. Patří mezi ně např. určení doby svařování, osob, které se na svařování budou podílet, určení hasebních prostředků a v neposlední době, stanovení požárního dohledu po ukončení svařování.

Na internetu se objevuje spousta různých příkazů ke svařování. Bohužel jen málo z nich respektuje právní předpisy. Většina z nich jsou jakési zjednodušeniny, které Vás určitě nezachrání v případě právního sporu!

My Vám nabízíme příkaz ke svařování, který plně respektuje požadavky právních předpisů. Stačí jej jen bod po bodu vyplnit a tím zajistit řádné povolení svařování.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 3.8 / 5. Počet hodnocení: 13

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

  1. Dobrý den pane Hofmane, děkuji za velice podnětné webové stránky, na kterých většinou najdu výborně vysvětlené otázky z oblasti BOZP.…

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart