Pokud se Vám zdají požadavky právních předpisů bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) složité, komplikované a nepřehledné, věřte, že nejste jediní. Ony totiž skutečně velmi složité a nepřehledné jsou. Vždyť jen základních právních předpisů BOZP a PO jsou desítky, viz náš registr předpisů. Pokud se tedy cítíte tak, jako mnozí jiní – bezradní, je tu pro Vás bezplatná poradna BOZP a PO.

 

Jak se do poradny BOZP a PO zapojit?

Je to jednoduché. Poradna BOZP a PO funguje jako facebook skupina. Jediné, co tedy musíte mít, je založený facebook účet. Pak jen stačí požádat o vstup do příslušné skupiny.

 

Do jaké skupiny se přihlásit?

Poradna BOZP a PO je rozdělena do několika skupin. Jde o následující.

 1. “Bezpečáci” – výměna zkušeností BOZP i PO
  • Tato skupina je určena odborníkům aktivně působícím v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně, revizí technických zařízení, první pomoci, přepravě nebezpečných chemických látek a případně i dalších, souvisejících oblastech. Pro vstup je vyžadováno doložení odbornosti.
  • Skupina je dnes největší aktivní komunitou “bezpečáků” v ČR!
 2. Bezpečnost práce, požární ochrana – ptejte se, diskutujte, raďte
  • Skupina je určena zejména zaměstnavatelům a vedoucím zaměstnancům, kteří jsou povinni zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a také za její zajištění odpovídají.
  • Díky skupině můžete získat profesionální pohled na problém, odbornou radu a případně i získat kontakt na spolehlivého dodavatele služeb.
 3. Pracovní úraz
  • Skupina je určena všem, kteří se potýkají s pracovním úrazem. Jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.
  • Skupina Vám umožní získat důležitý odborný pohled na problém a ujasnit si, zda jste či nejste v právu.

 

Poradna BOZP a PO je opravdu zdarma?

Ano. Jak členství ve skupinách, tak i pokládání dotazů a získávání odpovědí je skutečně zdarma. Smyslem poradny bezpečnosti práce je provádět osvětu. Pomoci z podnikatelského sektoru odstraňovat časté nepravdy a mýty, k bezpečnosti se vážící a osvětlovat méně známé skutečnosti. Smyslem je pomáhat při zajištění bezpečnosti ve firmách a ke zvyšování její úrovně. Veškerý čas odborníků, kteří ve skupinách odpovídají, je neplacený. Jejich jedinou odměnou budiž jim případná reference.

 

Mohu na oplátku nějak pomoci?

Ano, samozřejmě že můžete. Naprosto nejjednodušší cestou, jak poradně BOZP a PO pomoci, je zapojit se. Připojte se do konkrétní skupiny, ptejte se, podělte se o své zkušenosti a zážitky. Pokud jste odborníkem, věnujte chvíli dotazům a zkuste poskytnout odbornou odpověď.

Každý rovněž může pomoci jakoukoliv propagací poradny BOZP a PO. Sdílením, doporučením, zmínkou mezi řečí. Pokud budete ochotni na svůj web umístit reklamní banner, i ten Vám můžeme připravit. Za každou podporu jsme vděční.

The following two tabs change content below.
Jsem nadšený "bezpečák!" Bezpečností práce žiji a bezpečnost práce mě živí. Služby bezpečnosti práce, požární ochrany, firemní ekologie a revizí zařízení poskytuji všem podnikajícím fyzickým i právnickým osobám. Bez rozdílu na jejich velikost či obor zaměření. Kromě toho také pořádáme praktické kurzy první pomoci a ve svém e-shopu nabízím vzorovou dokumentaci BOZP ke stažení.